Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Skarbiec wiedzy, kultury i tradycji

Blisko 6000 woluminów w katalogu online

Zapraszamy - zostań naszym Czytelnikiem :)

Relacja z Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz w Powiecie Opolskim”.

Relacja z Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz w Powiecie Opolskim”.

 

18 czerwca 2016 po raz pierwszy bibliotekarze i czytelnicy Powiatu Opolskiego wzięli udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji „ Odjazdowy Bibliotekarz”. Jest to kampania, która łączy bibliotekarzy, czytelników oraz miłośników słowa pisanego, bibliotek i rowerów, połączona z animacją czytelnictwa i promocją aktywnego modelu życia.

Dopisali uczestnicy, pogoda i dobry humor. Ogółem w rajdzie wzięło 98 uczestników. Bibliotekarze, czytelnicy z całymi rodzinami, uczniowie szkół w Wilkowie i Karczmiskach oraz klub opolskich cyklistów. Najmłodszy uczestnik, który samodzielnie jeździł rowerem miał 5 lat. Dwie grupy uczestników wyruszyły jednocześnie i spotkały się na ścieżce przyrodniczej „Kleniewo” w miejscowości Pomorze. Było ognisko, konkurs piosenki biwakowej oraz gry i zabawy sprawnościowe, mnóstwo radości i uśmiechu. Laureaci konkursu piosenki otrzymali nagrody oraz drobne upominki. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa w Kraśniku oraz pomocy Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, uczestnicy rajdu spędzili niezapomniane chwile zwiedzając ścieżkę przyrodniczą „ Kleniewo”, po której oprowadził zwiedzających pan Jacek Rosły. Rowery uczestnicy rajdu mogli wypożyczyć na stacji „ Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej”, dzięki uprzejmości Zarządu Dróg Powiatowych.

Organizatorem rajdu była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim przy wsparciu Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie, Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, Zarządu Dróg w Opolu Lubelskim i Nadleśnictwa w Kraśniku.

Wszystkim uczestnikom oraz współorganizatorom i naszym sympatykom dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Raju Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz w Powiecie Opolskim”.

Do zobaczenia na szlaku….

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ W POWIECIE OPOLSKIM

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ W POWIECIE OPOLSKIM

Po raz pierwszy Bibliotekarze i Czytelnicy Powiatu Opolskiego pojadą rowerami w „Odjazdowym Bibliotekarzu” . Organizatorem rajdu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna przy wsparciu Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim oraz GB i DK w Karczmiskach.

Jest to rajd rowerowy dla wszystkich kochających książki i aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Program Rajdu „ Odjazdowy Bibliotekarz – w Powiecie Opolskim”, który odbędzie się 18.06.2016 zaplanowano tak aby trasa była bardzo ciekawa i interesująca. Rozpoczniemy ok. godziny 10.00 zbiórka uczestników przy GB i DK w Karczmiskach. Zwiedzanie Biblioteki i Regionalnej Izby Pamięci i Tradycji w Karczmiskach, połączone z krótkim wykładem o historii dworu, wsi Karczmiska oraz Biblioteki. Godzina 11.00 oficjalne otwarcie rajdu. Przejazd z Karczmisk na stację Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej, dalej zielonym szlakiem rowerowym do kapliczki „Zjawienie”. Gdzie uczestnicy rajdu poznają historię tego miejsca. Dalej przejazd żółtym szlakiem rowerowych do miejscowości Pomorze. ok. 13.30 przybycie do Pomorza. Zwiedzanie ścieżki przyrodniczej „Kleniewo” . Następnie spotkanie integracyjne (ognisko i kiełbaski , konkurs piosenki biwakowej).

Około godziny 16.00 planowany jest wyjazd z Pomorza żółtym a potem zielonym szlakiem rowerowym do stacji w Karczmiskach.  Godzina 17.00 zakończenie rajdu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu z PBP w Opolu Lubelskim ( tel. 81 827 20 61)  oraz GB i DK w Karczmiskach ( tel. 81 828 70 69).

Do zobaczenia na szlaku !!!

 

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego -dla fotografów amatorów

 „ POWIAT OPOLSKI W OBIEKTYWIE ”

Walory przyrodniczo-kulturowe Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

przeprowadzanego w ramach Projektu: Edukacja ekologiczna w Powiecie Opolskim i realizowanego przez

Powiatową Bibliotekę Publiczna w Opolu Lubelskim.

Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim przy współpracy Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim i Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie.

II Edycja konkursu odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Opolskiego.

 

 • Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki kultury i historii, urokliwe miejsca, ciekawostki przyrodnicze znajdujące się na terenie Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
 • Każdy z autorów może nadesłać 5 fotografii
 • Technika prac jest dowolna
 • Prace należy nadesłać pocztą, z dopiskiem „ Konkurs fotograficzny znane i nieznane opolskie pejzaże” lub dostarczyć osobiście do siedziby Biblioteki Powiatowej Adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim
 • Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie.
 • Wymiar zdjęć nie powinien być mniejszy niż format papieru A4. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, opisem (tytułem) zdjęcia. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.
 • Do konkursu można zgłaszać zdjęcia zarówno wykonane współcześnie jak również archiwalne pod warunkiem posiadania praw autorskich do zgłoszonych zdjęć.
 • Do tradycyjnej formy zdjęć należy załączyć płytę z ich wersją elektroniczną lub przesłać zdjęcia pocztą elektroniczną przez Internet. Prace w formacie JPG o wymiarach 1200 x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 10 MB należy dostarczyć na adres konkursu w formie załączników do listu elektronicznego: biblioteka@pbpopolelub.pl.
 • Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry( np. daty) będą dyskwalifikowane.
 • W treści e-maila / listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce wykonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 • Przesłane zdjęcia i pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
 • Zdjęcia należy przesyłać w terminie od 1.04.2016 do 30.09.2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w  listopadzie br.
 • Oceny zdjęć dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Decyzje komisji są ostateczne.
 • Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie komisji na stronie internetowej Organizatora, a laureaci zaproszeni na spotkanie podsumowujące konkurs.
 • Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.pbpopolelub.pl oraz w albumach i wydawnictwach promujących piękno Opolskiego Powiśla.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac do: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim.
 • Organizatorzy przewidują jedną nagrodę główną, 3 nagrody dodatkowe i wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone laureatom na imprezie podsumowującej konkurs w październik/ listopad 2016 roku.
 • Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora / ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami./ Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do regulaminu.
 • Zapraszamy szkoły i biblioteki do udziału w konkursie.  Prosimy o pomoc w koordynowaniu działań konkursowych na terenie swojej gminy. W ramach realizowania zadań konkursowych mogą być organizowane rajdy i wycieczki szlakami wyznaczonymi miedzy innymi na terenie Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wszystkim koordynatorom i współorganizatorom konkursu zostaną wręczone odpowiednie podziękowania, najaktywniejsi otrzymają atrakcyjne nagrody.

 

Wszystkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim.

Telefon kontaktowy: (81) 827 20 61

Informacje o konkursie dostępne są również na stronie www.pbpopolelub.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

      

Mały Konkurs Recytatorski rozstrzygnięty

W dniu 10 maja 2016 roku w sali kinowej Opolskiego Centrum Kultury odbyły się Powiatowe Eliminacje XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych.  Organizatorem była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim i Opolskie Centrum Kultury . I w tym roku również Mały Konkurs Recytatorski dał młodym ludziom kolejną szansę na odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł największych mistrzów pióra.

W eliminacjach uczestniczyło 52 recytatorów z powiatu opolskiego. Jury postanowiło nominować do etapu wojewódzkiego  :

w kategorii klas 1-3 : Antoninę Przybycień – SzP w Poniatowej

                                          Bogusza Batyrę – SzP nr 2 w Opolu Lubelskim

wyróżnienie otrzymali  – Ernest Chodoła – SzP w Rogowie

Dominika Ciosek – SzP w Zakrzowie

w kategorii klas 4-6 : Jana Walencika – SzP w Opolu Lubelskim

                                          Mikołaja Pruchniaka – SzP nr 1  w Opolu Lubelskim

wyróżnienie otrzymali – Cyprian Kot – SzP w Poniatowej

Mateusz Wójcik – SzP w Niezabitowie

Wszystkim dziękujemy za udział, nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu, a nominowanym życzymy powodzenia w  eliminacjach wojewódzkich 2-3 czerwca.