Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Skarbiec wiedzy, kultury i tradycji

Blisko 6000 woluminów w katalogu online

Zapraszamy - zostań naszym Czytelnikiem :)

Dzień Bezpiecznego Internetu 2016

W tym roku DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU  będziemy obchodzić 9 lutego pod hasłem:

„Lepszy internet zależy od Ciebie!”

Zachęcamy wszystkie biblioteki publiczne, szkoły, domy kultury, świetlice, organizacje pozarządowe, prywatne firmy, media i inne organizacje i instytucje do włączenia się w obchody i organizację lokalnych inicjatyw.

Jak co roku wszystkie zgłoszone inicjatywy wezmą udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Ocenie będzie podlegała jakość merytoryczna, zasięg oraz innowacyjność podjętych działań. Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem formularza. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu.

UWAGA!

Każda instytucja może zgłosić tylko jedną inicjatywę. W przypadku gdy składa się ona z więcej niż jednej akcji wówczas przy wypełnianiu formularza, w polu charakter inicjatywy, należy zaznaczyć opcję „inne”. Po zgłoszeniu inicjatywy należy zachować nr ID, który znajdą Państwo w mailu potwierdzającym zgłoszenie wysłanym na podany adres. Będzie on potrzebny przy zgłaszaniu sprawozdań z przeprowadzonych inicjatyw za pośrednictwem strony www.dbi.pl.

 

image_pdf

Poradnik Bibliotekarza 2/2016- już dostępny

Zima sprzyja lekturom, zachęcam do przeczytania następujących tekstów:

  • Historia i charakterystyka komiksu 

Jak pisze Sarah Skumanov „obecnie komiksy w znacznym stopniu oddziaływują na światową kulturę popularną”. Po historie obrazkowe sięga coraz więcej fanów. Na ich podstawie powstają filmy, zabawki, gry komputerowe. Warto zatem zaznajomić się z istotą, rozwojem komiksu i jego odmianami. Dla bibliotekarzy ważne są informacje o największych wydawnictwach komiksowych na świecie.

  • Regionalizm w działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach

Tekst przedstawia ofertę PBP w Puławach w zakresie działalności regionalnej. Zbiory regionalne udostępniane są wyłącznie prezencyjnie, a fundusze na ich gromadzenie pochodzą z różnych źródeł. Na uwagę zasługują działania edytorskie biblioteki. Czytelnik ma możliwość poznania najważniejszych publikacji puławskiej książnicy. Ważnym zadaniem biblioteki jest opieka nad bibliotekami powiatu puławskiego, inicjatywy kulturalno-oświatowe i doskonalenie bibliotekarzy.

  • Edward Kuntze (1880-1950) bibliotekarz integralny. Cz. 1

Hanna Łaskarzewska przedstawia sylwetkę Edwarda Kuntzego, siódmego prezesa Związku Bibliotekarzy Polskich. Jego życie i bogata działalność, nie tylko w zakresie bibliotekarstwa, zasługuje na szczegółowe omówienie. Związki Kuntzego z bibliotekarstwem mają miejsce od 1906 r., kiedy objął on stanowisko dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, a w 1927 r. już jako prezes związał się z ogólnopolską organizacją zawodową bibliotekarzy. Czytelników „PB” zachęcam do prześledzenia losów Edwarda Kuntzego – ukazanych na tle istotnych wydarzeń pierwszej połowy XX w.

  • Gry planszowe w pracy nowoczesnego bibliotekarza

Zakres gromadzonych przez biblioteki zbiorów stale się poszerza. W ramach oferty kulturalnej i edukacyjnej czytelnicy biblioteki mogą coraz częściej skorzystać w jej pomieszczeniach z gier planszowych. Grzegorz Woźniak, na bazie czteroletniej praktyki, zapoznaje czytelnika z problematyką „planszówek”, rodzajami gier, sposobami wyboru gier do biblioteki, podpowiada gdzie można znaleźć informacje nt. gier. Autor zwraca uwagę na gry „specjalnego przeznaczenia” wykorzystywane w edukacji.

  • Zwiedzamy biblioteki

Cyberiada. Filia nr 7 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida – metamorfoza filii bibliotecznej, nowa aranżacja nawiązująca do powieści St. Lema.

Ponadto w numerze: o 19. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, wydawnictwie Mamania, prezentacja książek zawodowych, materiały środowiskowe i metodyczne, felieton Emeryka.

image_pdf

22 stycznia mija 93. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 

Urodził się 22 stycznia 1921r. w Warszawie – polski poeta czasu wojny, podchorąży, żołnierz Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów, jeden z przedstawicieli ,,Pokolenia Kolumbów”, w czasie okupacji związany z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”. Zginął w czasie powstania warszawskiego 4 sierpnia 1944 r., jako żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej.
Na poezji Baczyńskiego jako pierwsza poznała się matka. Ojciec był słynnym krytykiem literackim. Bardzo surowym i wymagającym, także dla syna. Dlatego pod względem twórczym Krzysztof nigdy nie otrzymał od niego wsparcia i aprobaty.
Zrozumienia nie znalazł również wśród swoich rówieśników, przedstawicieli „pokolenia Kolumbów” urodzonych już w wolnej II Rzeczpospolitej, w czasach okupacji hitlerowskiej zaangażowanych w działalność Polskiego Państwa Podziemnego. – Przyjaciele z konspiracji nie rozumieli Baczyńskiego, nie rozumieli jego poezji, która była wbrew pozorom bardzo trudna, dojrzała, czasem nawet filozofująca – oceniał Wiesław Budzyński, znawca poezji i życia słynnego poety. Baczyński pisał wiersze przepełnione lirycznym nastrojem, a zarazem nawołujące do walki o wolną ojczyznę. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, nie wahał się ani chwili. – Gdyby nie przystąpił do walki, przekreśliłby swoją poezję i prawdę w niej zawartą – przekonywał Wiesław Budzyński. Krzysztof Kamil Baczyński, jeden z najwybitniejszych XX-wiecznych poetów polskich, poległ z karabinem w ręku 4 sierpnia 1944 roku.
Mimo braku zrozumienia ze strony współczesnych, Krzysztof Kamil Baczyński był już w młodym wieku poetą spełnionym. Mówiono o nim, że spieszył się z pisaniem. – Baczyński napisał około pięciuset wierszy. To tyle, ile osiemdziesięcioletni poeta pisze na ogół przez całe życie.

Zapraszamy do lektury

image_pdf

Kalendarium wybranych rocznic na 2016 rok

Henryk Sienkiewicz, Feliks Nowowiejski, Cichociemni patronami 2016 roku. Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2016 r. jako Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. W przyjętej przez Sejm uchwale o ustanowieniu roku 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Izba wyraziła nadzieję, że „obchody rocznicy będą okazją do pojednania i odbudowy polskiej wspólnoty narodowej”.

Wydarzenia cykliczne, w których biorą udział biblioteki.

– Noc Bibliotek –różne terminy
–  Dzień Bezpiecznego Internetu-pierwsza połowa lutego
– Międzynarodowy Tydzień Książki Elektronicznej–marzec
– Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich –23 kwietnia
– Dzień Bibliotekarza –8 maja
– Tydzień Bibliotek 8-15 maja
– Narodowe Czytanie – pierwsza sobota września

Szczegółowe kalendarium ważnych rocznic i wydarzeń dostępne na naszej stronie w zakładce – Dla bibliotekarzy –  materiały szkoleniowe

image_pdf
NOWY SYSTEM BIBLIOTECZNY MAK + w naszej bibliotece

NOWY SYSTEM BIBLIOTECZNY MAK + w naszej bibliotece

MAK+ (MakPlus) – jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

System biblioteczny MAK+ funkcjonuje obecnie w 1 863 bibliotekach (w 776 bibliotekach głównych i 1 087 filiach), co stanowi ok. 23% spośród wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Od stycznia 2016 roku do bibliotek pracujących w systemie MAK + dołączyła Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim.
Prace nad wdrożeniem programu w naszej bibliotece trwały bardzo intensywnie od listopada 2015 roku. Obecnie czytelnicy mogą już korzystać ze wszystkich możliwości, które daje zintegrowany system biblioteczny MAK+.

Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie szukamksiążki.pl. Wg stanu na dzień 07 stycznia 2016 roku, na stronie szukamksiążki.pl jest dostępnych 15 257 488 egzemplarzy książek. Średnio, dziennie przybywa ich 11 495. Jest to największy taki serwis w Polsce.

System MAK+ jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną. Jest również całkowicie zgodny z formatem MARC21 oraz spełnia wszystkie wymogi stawiane przez ustawę z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, co zapewnia bezpieczeństwo gromadzonym danym użytkowników. System MAK+ zawsze jest dystrybuowany jako kompletny system biblioteczny, zawierający wszystkie aktualnie dostępne moduły systemu oraz funkcjonalności, umożliwiający kompleksową obsługę wszystkich procesów związanych z książką i czytelnikiem w bibliotece.
Obecnie w systemie MAK+ dostępne są moduły: gromadzenie, katalog, magazyn, wypożyczalnia, czytelnia, raporty, skontrum, windykacja. MAK+ umożliwia katalogowanie książek, wydawnictw ciągłych, audiobooków, filmów, starodruków, artykułów, nut, dokumentów elektronicznych oraz dźwięku. Możliwe jest również tworzenie bibliografii regionalnej i każdej innej bibliografii.
Centralny charakter systemu oraz zdalne aktualizacje sprawiają, że wszystkie biblioteki korzystające z systemu MAK+ pracują na tej samej, zawsze najnowszej wersji systemu, co zdecydowanie ułatwia współpracę pomiędzy bibliotekami z regionu. Bardzo istotnym elementem centralizacji systemu MAK+ jest źródło opisów bibliograficznych – katalog Biblioteki Narodowej. Pochodzące z niego dane oraz poprawki do nich są na bieżąco migrowane i stanowią integralną część systemu MAK+. Rekordy tworzone przez biblioteki są dodawane do wspólnej bazy opisów, dostępnej dla wszystkich użytkowników systemu.
MAK+ oferuje czytelnikowi:
· dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu
· sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach
· korzystających z systemu MAK+ z poziomu jednej strony internetowej
· przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie
· zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece
· elektroniczną obsługę wypożyczeń
· przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+
· sprawdzanie stanu konta bibliotecznego, zamawianie/rezerwowanie książek za pomocą urządzeń przenośnych typu iPhone i iPad oraz pracujących pod systemem Android

Zintegrowany system biblioteczny MAK+ stworzony i administrowany przez Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

image_pdf