Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Skarbiec wiedzy, kultury i tradycji

Blisko 6000 woluminów w katalogu online

Zapraszamy - zostań naszym Czytelnikiem :)

Kartka z kalendarza- 29 czerwiec 153 rocznica urodzin Marii Kleniewskiej

Kartka z kalendarza- 29 czerwiec 153 rocznica urodzin Marii Kleniewskiej

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA MARII Z JAROCIŃSKICH KLENIEWSKIEJ
Maria z Jarocińskich urodziła się 29 czerwca 1862 roku w Niedźwiedzickiej Woli w ziemi łęczyńsko-sieradzkiej. Wśród jej przodków znajdowali się żołnierze wojsk koronnych, Księstwa Warszawskiego i uczestnicy zrywów niepodległościowych. W insurekcji styczniowej walczyli dwaj wujowie Marii, powstańców wspierali również jej rodzice – Józef i Teodora z Jarocińskich, którzy urządzili we dworze punkt przerzutowy, opiekowali się także rannymi. W jej rodzinnej miejscowości kultywowano pamięć o powstaniu styczniowym, przekazując historię w postaci mówionych wspomnień i opowiadań.
Duży wpływ na kształtowanie się charakteru Marii Kleniewskiej mieli jej najbliżsi. Z jednej strony matka – osoba głęboko religijna, wszechstronnie wykształcona, dbająca o gruntowne wykształcenie dzieci, z drugiej – w większym stopniu – babka Eufrozyna z Dąmbskich, działaczka społeczna, opiekunka wiejskiej biedoty. Zdobywane wówczas doświadczenia wpłynęły na dorosłe, niezwykle czynne, pełne pasji życie Marii.


Maria Kleniewska

W latach 1876-1879 Maria kształciła się na krakowskiej pensji urszulanek, we wrocławskim klasztorze.
W październiku 1879 roku w Krakowie jako siedemnastoletnia już panna, poznała 34-letniego ziemianina z Lubelszczyzny, właściciela dóbr kluczkowickich w powiecie puławskim, Jana Kleniewskiego.
20 stycznia 1880 roku odbył się ślub Kleniewskich. Po podróży poślubnej, ciągnącej się przez Australię, Włochy, Egipt i Rumunię, w pierwszych dniach marca przyjechali do Kluczkowic.

Młode małżeństwo podejmowało różnorodne działania społeczne. Inicjatorką większości przedsięwzięć była Maria, szczególne miejsce w jej poczynaniach zajmowała wielokierunkowa praca oświatowa.
Wkrótce po ślubie zaczęła nawiązywać relacje z okoliczną ludnością chłopską, tak jak kiedyś z babką, odwiedzała chorych i wiejską biedotę, udzielała rad dotyczących porządku, higieny i opieki nad dziećmi. Około 1884 roku rozpoczęła tajną naukę dzieci folwarcznych. W roku 1886 zorganizowano pierwszą w majątku ochronkę, która pełniła również rolę tajemnej szkoły elementarnej.

Z czasem tajne szkółki zorganizowano w większości z dziesięciu folwarków wchodzących w skład kluczkowickich dóbr, w kilku powstały ludowe biblioteki. Nielegalną naukę prowadziła Maria Kleniewska, jej dzieci oraz opłacane przez dwór nauczycielki. Oprócz tego w majątku istniała niejawna szkółka, w której uczyły się córki oficjalistów folwarcznych i wiejskich organistów. Według zapisów Marii Kleniewskiej od 1905 roku w szkołach zawodowych, ochronkach, przedszkolach i żłobkach żywiono i kształcono ponad 740 osób.
Około 1890 roku Kleniewska założyła w Kluczkowicach szwalnię. Chciała nie tylko nauczać zawodu, lecz również przygotowywać młode kobiety do pracy w gospodarstwie domowym.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XIX w. powstał we Wrzelowcu pierwszy warsztat koszykarski, następny – około 1904 roku w Brzozowej, przy cukrowni „Zagłoba”. Materiału do wykonywanych koszy i mebli dostarczały założone przez Kleniewskich plantacje wikliny.
Zdolniejsze dzieci Kleniewska kształciła dalej, by po powrocie ze szkół i wyższych kursów były jej pomocą a nabytą wiedzę szerzyły w rodzinnych stronach. Poza szerzeniem oświaty w środowisku włościańskim, Kleniewska zajmowała się również szeroką pracą edukacyjną wśród młodych ziemianek.
W roku 1896 odbył się pierwszy dwumiesięczny kurs społeczno-gospodarczy zainicjowany przez Marię Kleniewską. Przeznaczony był dla dziewcząt wywodzących się głównie ze środowiska ziemiańskiego. W ramach szkolenia uczono przetwórstwa owocowego, odbywały się praktyki w kuchni, spiżarni, pralni, mleczarni, apteczce, ambulatorium oraz założonym przez Kleniewskich szpitaliku.
Prowadzona działalność oświatowa i patriotyczna nie mogła ujść uwadze Rosjan. Z nakazu gubernatora lubelskiego ochrony zostały zamknięte, poza tym nałożono na Kleniewskiego karę pieniężną, zaś Kleniewską zmuszono do podpisania zobowiązania, że zlikwiduje wszystkie niejawne placówki edukacyjne.
Kleniewscy nie zaprzestali jednak swojej działalności. W miejsce zamkniętych ochron i szkółek powstały nowe, a kiedy pojawiły się możliwości legalnego szerzenia wiedzy, stanęli w pierwszym rzędzie oświatowców.
Jednym z pierwszych posunięć Kleniewskich było zorganizowanie w roku 1905 w Kluczkowicach szkoły na poziomie gimnazjum. Kolejną oświatową inicjatywą zrealizowaną przy współudziale Kleniewskich było koło Polskiej Macierzy Szkolnej w Opolu Lubelskim.
Aktywność oświatowa Marii Kleniewskiej nie ograniczała się jedynie do terenu lubelskiej Opolszczyzny. Przede wszystkim uczestniczyła w pracach zawiązanej w roku 1898 Sekcji Przemysłu i Handlu Ludowego przy Towarzystwie Popierania Przemysłu i Handlu w Warszawie. Kleniewska pełniła okresowo obowiązki wiceprezesa Sekcji, zajmowała się także działalnością popularyzatorską.
W oparciu o doświadczenia z Kluczkowic, a następnie pracę społeczną na forum ogólnopolskim podjęła się stworzenia stowarzyszenia ziemianek. Początkowo było to „Koło Pracy Kobiecej” utworzone w 1895 roku. Z czasem, kiedy liczba uczestniczek wzrastała w obawie przed dekonspiracją przeniesiono spotkania do Warszawy. W 1902 roku powołano Delegację Koła Gospodyń Wiejskich, które z czasem przekształciło się w Zjednoczone Koło Ziemianek. Jednym z przedsięwzięć oświatowych Koła było zorganizowanie legalnej szkoły gospodarczo-rolniczej dla wiejskich dziewcząt w Mirosławcach oraz następnych szkół w kolejnych latach działalności. Koła ziemianek powołały również jedenastomiesięczną Szkołę Żeńską Gospodarstwa Kobiecego w Nałęczowie.
W 1905 roku Maria Kleniewska stworzyła w Kluczkowicach seminarium ochroniarskie, które było przeznaczone dla wyróżniających się uczennic z kluczkowickich szwalni.
W maju 1913 roku odbył się w Krakowie Zjazd Kobiet Polskich, zwołany m.in. przez Marię Kleniewską. Jego efektem było utworzenie Biura Porady dla Polek „Gościna”, którego zadanie było udzielanie wskazówek w sprawach ekonomicznych, społecznych i wychowawczych, gromadzeni różnych programów ustaw oraz pomoc w zawiązywaniu stowarzyszeń.
Podczas wojny Kleniewscy pozostali w Kluczkowicach. W czerwcu 1918 roku przekazali majątek synowi Przemysławowi a sami przenieśli się do Zagłoby.
W czasie wojny polsko – bolszewickiej w latach 1919-1920 Maria pracowała w warszawskim Komitecie Obywatelskim Obrony Narodowej. Włączała się również w działalność komitetu Ochrony Śląska.
Latem 1925 roku w Dratowie zostało zawiązane Bractwo Pielgrzymstwa Polskiego. Zgodnie ze statusem opracowanym przez Kleniewską do Bractwa mogły należeć Polki – katoliczki, które ukończyły 18 lat. W roku 1930 została założona fundacja „Służba narodowa” finansująca działalność Bractwa.
W 1944 roku Maria wraz z córką Haliną i jej mężem przenieśli się do Kazimierza Dolnego. W czerwcu 1945 roku przekazała Dratów z przeznaczeniem na „Małe Seminarium Ognisk Domowych Nowego Wychowania dla Narzeczonych i Wychowawczyń”.
Maria Kleniewska zmarła 10 września 1947 roku, została pochowana 3 dni później na cmentarzu we Wrzelowcu. Całe jej życie i działalność można odnieść do stworzonego przez nią hasła: „Żyć miłowaniem, prawdą i pracą”.

Opracowała – Jadwiga Religa dyrektor Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach

Wszystkich chętnych do rozszerzenia wiadomości zachęcamy do lektury książek znajdujących się w zbiorach PBP :

np. Maria Kleniewska – Wspomnienia. Wydawnictwo Regionalne Towarzystwa Powiślan w Wilkowie  nad Wisłą . Wilków 2002 rok, oraz innych ciekawych tytułów znajdujących się w bazie REGION.

 

image_pdf

SŁYNNI,NAJSŁYNNIEJSI W RYSUNKU IWA ADAMCZYKA

Wójt Gminy Karczmiska oraz Gminna Biblioteka  i Dom Kultury zapraszają na otwarcie wystawy Iwo Adamczyka młodego artysty, który wystawą rysunków debiutuje w Karczmiskach. W imieniu organizatorów zapraszamy na wernisaż 20 czerwca( sobota) 2015 r. o godzinie 16.00 w sali wystawowej Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach.

 

 

 

image_pdf
RUSZYŁ PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

RUSZYŁ PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Zatwierdzony przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w roku 2015 wynosi 25 mln zł i umożliwia zakup książek oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

Celem Programu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

W projekcie biorą udział wszystkie biblioteki publiczne powiatu opolskiego, które za pośrednictwem Powiatowej Biblioteki Publicznej złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach programu. Biblioteki naszego powiatu uzyskały ogółem dofinansowanie w kwocie 42224 zł.

Podział dotacji na zakup nowości w powiecie opolskim 2015 roku przedstawia się następująco:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim – 4394 zł

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna  w Opolu Lubelskim – 8684 zł

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna  w Poniatowej – 11170 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Chodlu – 2937 zł

GCK Biblioteka Publiczna w Józefowie nad Wisłą – 4134 zł

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach – 4044 zł

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach – 4635 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie – 2226 zł

 

 

 

 

 

image_pdf

VII FORUM KOBIET AKTYWNYCH 1-2 lipca 2015 r Józefów Nad Wisłą

ŚWIADOMOŚĆ I RÓWNOWAGA – czyli jak żyć w zgodzie z naturą. Pod takim hasłem odbędzie się kolejne Form Kobiet Aktywnych. Tegoroczny program jest bardzo różnorodny i interesujący.  Będą  stoiska regionalne ze zdrową żywnością, występy artystyczne, przedstawienia teatralne i ciekawe panele dyskusyjne tj. ” Jak żyć zgodnie z naturą” z udziałem Renii Jusis czy ” Jak zachować równowagę w życiu” z udziałem Marioli Bojarskiej -Ferenc. Pokaz mody, koncerty, porady ze zdrowego żywienia i wiele innych atrakcji przygotowano dla  uczestników tegorocznej edycji forum. Zachęcamy i zapraszamy do udziału wszystkie Panie. Warto skorzystać z zaproszenia tym bardziej, że impreza odbywa się na terenie naszego powiatu w gminie Józefów nad Wisłą. Szczegółowy program na zamieszczonym plakacie. Do zobaczenia na FORUM KOBIET AKTYWNYCH w Józefowie nad Wisłą.


image_pdf
Sukces Dawida Kuchty w ogólnopolskim etapie IX Ogólnopolskiego Konkursu  Recytatorskiego dla Gimnazjalistów ,,Przebudzeni do życia”

Sukces Dawida Kuchty w ogólnopolskim etapie IX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów ,,Przebudzeni do życia”

Uczeń klasy I a Gimnazjum Nr 2 im. Oskara Kolberga z Opola Lubelskiego reprezentował powiat opolski i województwo Lubelskie w krajowym finale IX ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów,,Przebudzeni do życia”, który odbył się 30 maja w Bielsku Białej. Nasz reprezentant wywalczył wyróżnienie.
Nominację do etapu wojewódzkiego , który okazał się przepustką do ogólnopolskiego sukcesu- zdobył podczas powiatowych eliminacji organizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną i OCK w Opolu Lubelskim.

Konkurs „Przebudzeni do Życia” jest organizowany rokrocznie od ośmiu lat. Jest jedyną ogólnopolską imprezą dla recytatorów w wieku gimnazjalnym. Do tej pory uczestniczyło w nim blisko 140 gimnazjalistów, reprezentantów 11 województw. W jury zasiadali wybitni aktorzy i eksperci w dziedzinie sztuki żywego słowa, m.in. Dorota Ficoń – aktorka Teatru Witkacego w Zakopanem, Łucja Czarnecka – wykładowca PWST w Krakowie, Lucyna Kozień – dyrektor Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej, Tadeusz Malak – aktor krakowskich teatrów (Rapsodycznego, Stu, Słowackiego, Starego), reżyser, pedagog i Jan Zdziarski – wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Oprócz przesłuchań konkursowych bardzo ważną część każdej edycji stanowiły zajęcia warsztatowe prowadzone przez jurorów, a cennym uzupełnieniem było uczestnictwo w najciekawszych spektaklach, granych akurat na bielskich scenach zawodowych. Tegoroczny konkurs przebiegał podobnie jak wcześniejsze edycje. Przesłuchania konkursowe zostały przeprowadzone 30 maja 2015 roku na scenie Teatru Lalek Banialuka w Bielsku Białej.
Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. W finałowych prezentacjach konkursu wzięło udział 22 wykonawców, laureatów konkursów recytatorskich dla gimnazjalistów w ośmiu województwach.
Komisja oceniająca w składzie:
Jan Zdziarski – wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej,
Halina Kubisz-Muła – instruktor teatralny z Bielska-Białej,
Włodzimierz Pohl – aktor Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej,
po uważnym wysłuchaniu i obejrzeniu konkursowych prezentacji przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Trzy nagrody ex aequo:

Marta Horyza z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego
we Wrocławiu w województwie dolnośląskim (instruktorka – Marzena Horyza),

Julia Kleszcz z Publicznego Gimnazjum w Wolinie w województwie zachodniopomorskim (instruktorka – Agnieszka Romaniuk),

Julia Pińkowska reprezentująca Klub 12 Dywizji Zmechanizowanej Wojska Polskiego w Szczecinie w województwie zachodniopomorskim (instruktorka – Iwona Mirońska-Gargas),

Cztery równorzędne wyróżnienia:

Zuzanna Dąbrowska z Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej w województwie świętokrzyskim (instruktorka – Jagoda Juchniewicz),

Ewelina Kidoń z Gimnazjum w Jasienicy w województwie śląskim (instruktorka – Joanna Surma),

Dawid Kuchta z Zespołu Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim w województwie lubelskim (instruktorka – Agata Grudka),

Konrad Pindral z Centrum Kultury i Promocji Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju w województwie dolnośląskim (instruktorka – Emilia Janowska);
Gratulujemy pięknego sukcesu Dawidowi, wyrażamy nadzieję, że udział w konkursie „Przebudzeni do Życia” będzie dla niego i wszystkich uczestników ważną przygodą artystyczną i życiową. Pomoże w dalszej pracy nad pielęgnowaniem kultury żywego słowa, w rozwijaniu estetycznej wrażliwości i zdobywaniu wiedzy ułatwiającej twórczą postawę w otaczającym świecie.

image_pdf