Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Skarbiec wiedzy, kultury i tradycji

Blisko 6000 woluminów w katalogu online

Zapraszamy - zostań naszym Czytelnikiem :)

Nobel dla Dylana!

Nobel dla Dylana!

Amerykanin Bob Dylan został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za „tworzenie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej tradycji amerykańskiej pieśni″ – ogłosiła w czwartek Akademia Szwedzka. Jednych cieszy uhonorowanie ballad, inni uważają, że teksty piosenek to za mało na Nobla.

Wydawać by się mogło, że Bob Dylan otrzymał już wszelkie możliwe nagrody i zapewne w jego domu na półce nie ma już miejsca na kolejną statuetkę. Tymczasem przez ostatnie 10 lat artysta był kilkakrotnie nominowany do literackiej nagrody Nobla. Najczęściej laureatami byli poeci i pisarze anglojęzyczni, choć na liście zwycięzców nie zabrakło również 4 Polaków.

Akademia Szwedzka podała nazwisko laureata tej nagrody i stał się nim Bob Dylan, który tym samym jest pierwszym muzykiem uhonorowanym literackim Noblem.

Muzyka doceniono ze względu na stworzenie nowej poetyckiej ekspresji w obrębie tradycji amerykańskiej muzyki. Zobaczcie moment ogłoszenia przez Sarę Danius zwycięzcy:

Dylan był w 1970 roku uhonorowany na Princeton University. Natomiast w 2004 roku zdobył on akademicki tytuł honorowy na Uniwersytecie w St Andrews. Dylan ma na swoim koncie również 11 statuetek Grammy. Co więcej w 2008 roku artysta został pierwszym muzykiem, który otrzymał Nagrodę Pulitzera za wpływ na muzykę oraz kulturę. Natomiast w 2011 roku Barack Obama przyznał artyście Medal Wolności.

W sumie Dylan wydał aż 37 płyt, z czego ostatni krążek ukazał się 20 maja 2016 roku i mowa o „Fallen Angels”, na którym znalazły się covery takich twórców, jak m.in. Harold Arlen, Sammy Cahn czy Carolyn Leigh.

Fani Boba Dylana będą migli w najbliższym czasie wzbogacić swoją kolekcję płyt nowym wydawnictwem muzyka. Mowa o boxie „The 1966 Live Recordings” składającym się z 36 płyt z zapisami koncertów w latach 1965-1966, które odbyły się w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Australii.

 

CZYTELNICZY KONKURS WIEDZY

Zapraszamy do udziału w  czytelniczym konkursie wiedzy o Henryku Sienkiewiczu, organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie, w związku z ustanowieniem przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2016 – Rokiem Henryka Sienkiewicza, zapraszają wszystkich do udziału w czytelniczym konkursie wiedzy pod nazwą „Kończ waść! Wstydu oszczędź!”.

Kupony z pytaniami będą dostępne na stronie internetowej WBP pod adresem: www.wbp.lublin.pl oraz w bibliotekach publicznych . Konkurs trwa od 10 do 28 października 2016 r. Lista laureatów zostanie ogłoszona 15 listopada 2016 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna  w Opolu Lubelskim zachęca swoich czytelników oraz wszystkich chętnych do udziału w konkursie. Kupony dostępne w siedzibie biblioteki. ul. Stary Rynek 46 w Opolu Lubelskim

Wypełnione kupony należy przesłać lub dostarczyć do Powiatowej Biblioteki Publicznej  w Opolu Lubelskim lub bezpośrednio do Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie.

Ankieta-rozszerzenie oferty powiatowej biblioteki

Szanowni  Państwo!

Zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która skierowana jest do mieszkańców powiatu opolskiego.

Ankieta jest anonimowa i ma na celu identyfikację najważniejszych oczekiwań użytkowników związanych z rozszerzeniem oferty powiatowej biblioteki poprzez wykorzystanie sprzętu komputerowego, który chcemy kupić w ramach dotacji Instytutu Książki. Wyniki ankiety będą podstawą do wprowadzenia usprawnień i zwiększenia poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych.

Ankieta w wersji papierowej jest dostępna w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim.
Ankieta w wersji elektronicznej jest dostępna  tutaj…

Ankieta – rozszerzenie oferty powiatowej biblioteki

 

Czy widzi Pani/Pan potrzebę wyposażenia biblioteki w nowoczesny sprzęt komputerowy?

 • TAK
 • NIE

 

Czy widzi Pani/Pan potrzebę rozszerzenia działalności biblioteki z wykorzystaniem sprzętu komputerowego?

 • TAK
 •  NIE

 

Czy widzi Pani/Pan potrzebę?

 

 •  organizacji bezpłatnego punktu dostępu do Internetu?
 • organizacji szkoleń w zakresie korzystania z komputera i Internetu?
 • organizacji interaktywnych spotkań i paneli dyskusyjnych?
 • Propozycje Pani/Pana wykorzystania sprzętu komputerowego dla użytkowników biblioteki:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Płeć :

 •  kobieta
 • mężczyzna

 

Wiek :

 •  do 15 lat
 •  16-19 lat
 •  20-44 lata
 •  45-60 lat
 •  powyżej 60 lat

 

Status społeczny:

 • uczeń
 • student
 •  zatrudniony
 • bezrobotny
 •  emeryt/rencista

inny (jaki?)…………………..

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Konkursie Fotograficznym

„ POWIAT OPOLSKI W OBIEKTYWIE”

pod Honorowy Patronatem Starosty Opolskiego

 

Celem konkursu jest propagowanie czynnego wypoczynku i szerzenie wiedzy o ciekawych zakątkach naszego regionu . Temat tegorocznej edycji konkursu to: Walory przyrodniczo-kulturowe Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, jednego z najpiękniejszych zakątków naszego powiatu, daje to ogrom możliwości i pole do popisu dla umiejętności artystycznych dla tych , którzy kochają fotografię. Zachęcamy, zatem wszystkich miłośników fotografii do odkrywania atrakcji krajobrazowych i przyrodniczych oraz architektury i zabytków Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który leży w centrum powiatu opolskiego i obejmuje swoim zasięgiem gminy: Chodel, Opole Lubelskie, Poniatowa, Karczmiska, Wilków, Łaziska.

Termin przyjmowania zgłoszeń – 10.10.2016 r.
Pula nagród – 4 000 zł
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w zakładce „ działalność kulturalna”

Przypominamy o konkursie

Przypominamy o konkursie

Termin przedłużony do 10 października!

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim przypomina o trwającym konkursie fotograficznym, dla wszystkich sympatyków fotografowania i zatrzymywania w kadrze wszystkiego, co piękne i niepowtarzalne, zadziwiające i fascynujące. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest Kotlina Chodelska a w szczególności cały Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu. Wszystko, co związane z tym terenem, piękno i niepowtarzalność przyrody- lasy w tej chwili pełne grzybów; łąki, po których spacerują bociany; stawy z niepowtarzalną fauną i florą; malownicze dorzecze Chodelki; zabytki; ciekawe inwestycje. To wszystko możecie zobaczyć odwiedzając ten fantastyczny zakątek naszego powiatu.

Na naszej stronie postaramy się przybliżyć niektóre najciekawsze miejsca i obiekty tego obszaru. Dziś prezentujemy państwu ogólną charakterystykę i mapkę.

CHODELSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU utworzony został przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 2 czerwca 1998 roku rozporzadzeniem Nr 28 w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 11 poz. 166) i stanowi ogniwo łączące ciąg obszarów chronionych wzdłuż prawego brzegu Małopolskiego Przełomu Wisły.
Położony jest on pomiędzy Wrzelowieckim i Kazimierskim Parkiem Krajobrazowym. Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swym zasięgiem obszary o bardzo urozmaiconym sposobie użytkowania gruntów, gdzie przeplatają się i zazębiają obszary leśne, łąkowe i uprawne położone nad rzeką Chodelką. Są to tereny o specjalnych walorach krajobrazowych.

Walory kulturowe Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wzbogaca istnienie obiektów zabytkowych. Pośród nich poczesne miejsce zajmuje wczesnohistoryczne grodzisko we wsi Chodlik – zwane także Troją Północy. Do dziś są tu widoczne wały, które otaczały rozwijający się nieprzerwanie od VI – IX w. ośrodek osadniczy, uważany za jeden z największych na całym obszarze nadwiślańskim.

Najcenniejsze zabytkowe budowle okresu późniejszego znajdują się w Chodlu, miejscowości, której układ urbanistyczny został włączony do urzędowego spisu zabytków. Zwiedzić można gotycko – renesansowy kościół z I połowy XVI wieku z obiektami towarzyszącymi (brama, kaplica) oraz stojące na wyspie wśród stawów ruiny kościoła pojezuickiego Loret.

Walory turystyczno – rekreacyjne są znane i coraz częściej doceniane. Podstawą jest stosunkowo mało zmienione środowisko przyrodnicze omawianego obszaru, a także brak typów nieodwracalnej degradacji jego elementów mogących wpływać na warunki wypoczynku. Dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi inwestowaniu i wykorzystaniu rekreacyjnemu na tych terenach są: bliskość i dostępność komunikacyjna kilku ośrodków miejsko – przemysłowych (Lublin, Kraśnik, Opole Lubelskie, Poniatowa) rozwój sieci komunikacji drogowej oraz występowanie gleb słabych, które usprawiedliwiają możliwość wykorzystania tych terenów na cele wartościowe związane z agroturystyką i wypoczynkiem.

Jeżeli chcecie państwo otrzymać więcej informacji należy się zgłosić do swojej biblioteki publicznej lub zadzwonić do nas nr tel. 81 827 20 61 , szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem;

http://pbpopolelub.pl/dzialalnosc-kulturalna/