Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Skarbiec wiedzy, kultury i tradycji

Blisko 6000 woluminów w katalogu online

Zapraszamy - zostań naszym Czytelnikiem :)

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

#Pamiętamy po raz dziesiąty

1 marca obchodzone jest święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten poświęcono pamięci bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu.

1 marca jest datą symboliczną, która nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu.

W roku największej aktywności podziemia (rok 1945) działało w nim nawet 200 tysięcy konspiratorów. Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. Wielu zginęło – zamordowanych skrytobójczo lub na podstawie wyroków komunistycznych sądów.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. z inicjatywy śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Źródło: ipn.gov.pl

 

W naszych zbiorach:

,,Żołnierze Wyklęci. Przecież to dziecko bandyty!-Marek A. Koprowski

,,Żołnierze Wyklęci.I znów za kraty”-Marek A.Koprowski

,,Dziewczyny wyklęte”- Szymon Nowak

,,Wyklęte Życiorysy”- Jolanta Drużyńska Stanisław M.Jankowski

Download PDF
Krzysztof Kamil Baczyński – poeta, który został żołnierzem.

Krzysztof Kamil Baczyński – poeta, który został żołnierzem.

Krzysztof Kamil Baczyński urodzony w Warszawie 100 lat temu to nie tylko poeta, to także żołnierz batalionów Zośka i Parasol, to powstaniec warszawski, to człowiek, który oddał życie za ojczyznę.

Należał do Pokolenia Kolumbów, czyli pierwszej generacji ludzi urodzonych w wolnej, niepodległej Polsce. Jednocześnie było to pokolenie, którego młodość została naznaczona walką za ojczyznę w czasie II wojny światowej.

“Nas nauczono. Nie ma litości” (…) “Nas nauczono. Nie ma sumienia” (…) “Nas nauczono. Nie ma miłości” (…) “Nas nauczono. Trzeba zapomnieć…” -Pokolenie

Utwór ten mówi o tragedii Pokolenia Kolumbów. Wojna spowodowała całkowitą zmianę wartości jakie przyświecają w życiu, odebrała młodość i marzenia. Byli zmuszeni do przyjęcia nowego dekalogu pełnego okrucieństwa, które było potrzebne do przetrwania.

Krzysztof Kamil Baczyński był słabego zdrowia. Cierpiał na astmę, obawiał się gruźlicy. Mimo tego zdecydował się dołączyć do walki z okupantem. Najprawdopodobniej wpływ na to miały tradycje rodzinne – jego ojciec był legionistą. Decyzja ta pokazywała jak wielką siłą woli cechował się poeta.

Jego pierwszy wiersz pochodzi z 1936 r. Dojrzałość poetycką osiągnął w sposób zdumiewająco szybki. Przypada ona na lata okupacji. W tym czasie ogłosił cztery tomiki poezji: „Zamknięty echem”, „Dwie miłości”, „Wiersze wybrane”, „Arkusz poetycki Nr 1” w 1944 r., a także wiele utworów w prasie konspiracyjnej. Używał wówczas pseudonimu literackiego „Jan Bugaj”.

Po utworzeniu w 1940 getta w Warszawie, pozostał z matką po aryjskiej stronie ryzykując, w razie wykrycia żydowskiego pochodzenia, rozstrzelanie na miejscu.
3 czerwca 1942 wziął ślub z Barbarą Drapczyńską w kościele św. Trójcy na Solcu.

Od jesieni 1942 do lata 1943 studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim.

Od lipca 1943 sekcyjny w II plutonie „Alek” 2. kompanii „Rudy” batalionu Zośka AK w stopniu starszego strzelca pod ps. „Krzysztof”, „Zieliński”. Porzucił studia polonistyczne, aby poświęcić się konspiracji i poezji. Twierdził, że jeśli będzie mu to dane, to do nauki powróci.

We wspomnieniach osób, które go znały jest nazywany melancholijnym. Wszystko traktował z dużym dystansem. Można było odnieść wrażenie, że wiedział o tym, że nie przeżyje wojny. Krzysztof Kamil Baczyński poległ na posterunku w pałacu Blanka 4 sierpnia 1944 w godzinach popołudniowych, śmiertelnie raniony przez strzelca wyborowego ulokowanego prawdopodobnie w gmachu Teatru Wielkiego. W powstaniu warszawskim, 1 września 1944, zginęła także żona Baczyńskiego – Barbara Drapczyńska.

Przetrwały wszystkie jego utwory, więc dzisiaj możemy poznać jeden z ważniejszych głosów tamtego pokolenia.

„Bo kto nie kochał kraju żadnego i nie żył chociaż przez chwilę jego ognia drżeniem, chociaż i w dniu potopu w tę miłość nie wierzył, to temu żadna ziemia nie będzie zbawieniem”. -Polacy

W utworze tym autor wzywa swoich rodaków do odbudowy kraju. W jego twórczości widoczna jest powinność swojego pokolenia jaką widział – potrzebę walki o drogi kraj. Żałuje zniszczeń jakie powoduje wojna i mówi o miłości, która powinna dominować.

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, i poczułeś, jak się czai w dźwięku minut – zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?”. Elegia o… [chłopcu polskim]

Utwór w poruszający sposób oddaje rzeczywistość tego pokolenia. Młodzi ludzie, których marzenia i spokój przekreśliła wojna. Szybko musieli dojrzeć i stanąć do walki w obronie kraju, często poświęcając swoje życie.Baczyński Grób

Sejm RP podjął uchwałę ogłaszającą rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego! w 100 lecie jego urodzin, w uznaniu dla polskiej sztuki, polskiej niepodległości i polskiej kultury.

Download PDF

Do 31 stycznia przedłużono dotychczasowe obostrzenia w bibliotekach

Obowiązujące od 28 listopada 2020 roku zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych zostały przedłużone do 31 stycznia 2021 roku.

Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Pomoc dla bibliotekarzy

Przypominamy, że Biblioteka Narodowa uruchomiła poradnię, w której można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące działalności bibliotek w związku z sytuacją spowodowaną pandemią wirusa. Zachęcamy bibliotekarzy do zapoznania się z listą już udzielonych odpowiedzi. Nowe pytania prosimy przesyłać na adres: poradnia@bn.org.pl.

Download PDF
Rok 2021 Rokiem Stanisława Lema

Rok 2021 Rokiem Stanisława Lema

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, niemal jednogłośnie, przyjął uchwałę ws. ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, doceniając poczesne miejsce pisarstwa Stanisława Lema w literaturze XX wieku i jego znaczenie dla rozwoju kultury polskiej i światowej.

Wiele środowisk, w tym spadkobiercy Lema, instytucje, stowarzyszenia, wydawnictwa tj. m.in. Instytut Lema, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Instytut Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Literackie, polscy astronomowie i miłośnicy astronomii, zabiegało o ustanowienie roku 2021 Rokiem Stanisława Lema.

14 września 2020 w Obserwatorium Astronomicznym w Truszczynach, siedzibie Fundacji Nicolaus Copernicus, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Technologii Kosmicznych, Astronomii i Obchodów 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika, w trakcie którego podjęto m.in. uchwałę w sprawie działań w kierunku ustanowienia 2021 roku Rokiem Stanisława Lema.

We wrześniu 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie. Jego powieści i opowiadania, zaliczane do kanonu literatury światowej przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i wydano – jak dotąd – w nakładzie 30 milionów egzemplarzy – można przeczytać w uchwale.

Stanisław Herman Lem urodził się 12 lub 13 września 1921 roku we Lwowie. Zmarł 27 marca 2006 roku w Krakowie. Był najwybitniejszym polskim pisarzem science fiction, filozofem, futurologiem i krytykiem literackim. Powieść „Astronauci”, która ukazała się  w 1951 roku, była jego debiutem książkowym.

Jak napisano w uchwale: „Solaris”, „Głos Pana” czy „Cyberiada” lub „Bajki Robotów” inspirowały i po dziś dzień inspirują twórców, pisarzy, artystów kina i teatru. Ekranizacje jego utworów należą do jednych z najbardziej znanych filmów światowego kina, a motywy z twórczości Lema pojawiają się w wielu przejawach kultury masowej. Wysoko cenione są publikacje popularnonaukowe i publicystyczne Stanisława Lema, dotyczące filozofii nauki, estetyki i krytyki literackiej.

Stanisław Lem w swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowania jej losu.

Historia miała wpływ na życie i twórczość polskiego pisarza. Stanisław Lem, większość życia spędzając w systemie komunistycznym w swych utworach wielokrotnie przemycał krytykę systemów totalitarnych, a jego książki były przejawem wolności w myśleniu i nieskrępowanej wyobraźni. Po wprowadzeniu stanu wojennego Stanisław Lem przebywał na emigracji. Publikował w paryskiej „Kulturze”.

Podkreślono, że Stanisław Lem po upadku komunizmu, jako twórca o wielkim i wybitnym dorobku, cieszący się autorytetem zarówno w Polsce, jak za granicą, był wielokrotnie nagradzany, m.in. nagrodą Polskiego PEN Clubu i Nagrodą Wielką Fundacji Kultury oraz wieloma prestiżowymi laurami europejskimi. Pisarz w 1996 roku otrzymał Order Orła Białego. Międzynarodowa Unia Astronomiczna w 1992 roku nazwała jego imieniem planetoidę nr 3836.

Jednym ze sposobów uczczenia setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema jest budowa Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem w Krakowie. Ale wydarzeń związanych z obchodami Roku Lemowskiego będzie znacznie więcej.

Biblioteki Publiczne w swoich planach pracy na 2021 rok również zaplanowały działania mające na celu przypomnienie i przybliżenie czytelnikom tego wybitnego piskiego pisarza. O wszystkich tych działaniach będziemy Państwa informować. Zapraszamy do biblioteki po książki autorstwa Stanisława Lema, warto sobie przypomnieć te fantastyczne pozycje.

Download PDF
Na Nowy Rok- nowe propozycje czytelnicze

Na Nowy Rok- nowe propozycje czytelnicze

Miło nam poinformować państwa, że WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie otrzymała dofinansowanie z II naboru do programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2020” na zakup dostarczania publikacji drogą elektroniczną.

Podpisana została umowa z firmą Legimi na mocy której biblioteki będą miały dostęp do 2 638 888 stron na 1 rok (lub do wyczerpania limitu) z dostępem do 63 000 tytułów ebooków i 4 500 audiobooków.

Po konsultacjach ustalono , że każda z bibliotek powiatowych otrzyma na początek 20 kodów, kody są ważne przez 30 dni od zalogowania. Po miesiącu ocenimy jak jest wykorzystywany ten limit i ewentualnie będziemy go zwiększać.

Nasza Biblioteka Powiatowa otrzymała 20 kodów.

Bardzo prosimy zainteresowanych czytelników oraz biblioteki miejskie i gminne o zgłaszanie się do PBP w Opolu Lubelskim w celu uzyskania kodów aktywacyjnych.

Procedura korzystania  po otrzymaniu kodu od PBP wygląda następująco:

Czytelnik zakłada bezpłatne konto na stronie

http://www.legimi.pl/wbp_lublin  podając otrzymany w Bibliotece kod aktywacyjny, musi się zarejestrować i po otrzymaniu od Legimi maila aktywującego ściągnąć aplikację na konkretny nośnik, z którego będzie korzystał (komputer, tablet, iphone, itp.). Kod ważny jest przez 30 dni od dnia jego aktywacji. Po upływie tego czasu można zwrócić się do Biblioteki po nowy. Kody będą wydawane wyłącznie czytelnikom Biblioteki posiadającym aktywną kartę lub bibliotekom , które założą u nas konto czytelnika .  Pozdrawiamy i zachęcamy do współpracy tysiące tytułów w wersji elektronicznej czeka na Państwa.

” Zrealizowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Download PDF