Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Skarbiec wiedzy, kultury i tradycji

Blisko 6000 woluminów w katalogu online

Zapraszamy - zostań naszym Czytelnikiem :)

Powiatowy konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży

Powiatowy konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży

 

REGULAMIN

POWIATOWEGO  KONKURSU WIEDZY

 dla dzieci i młodzieży

organizowany w ramach Programu „ Patriotyzm Jutra”

Edycja 2022 -projekt

„ Ocalić od zapomnienia – miejsca pamięci narodowej opolskiego powiśla”

Konkurs ogłasza Powiatowa Biblioteka Publiczna, przy współpracy Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim i bibliotekami publicznymi oraz szkołami powiatu opolskiego

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy historycznej o miejscach pamięci narodowej opolskiego powiśla, rozbudzenie świadomości społecznej na temat wydarzeń historycznych, które miały miejsce na tych terenach i ocalenie od zapomnienia miejsc pamięci narodowej.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 10 pytań konkursowych i przesłanie kuponu konkursowego oraz oświadczenia potwierdzającego udział w konkursie na podany niżej adres:

      POWIATOWA BIBLOTEKA PUBLICZNA W OPOLU LUBELSKIM

      24-300 Opole Lubelskie, ul Stary Rynek 46

Kupony z pytaniami dostępne będą:

  • na stronie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim :www.opole.lublin.pl oraz na stronie Biblioteki Powiatowej: www.pbpopolelub.pl
  • informacje o konkursie zostaną również przesłane do szkół różnego szczebla znajdujących się na terenie powiatu opolskiego, kraśnickiego i puławskiego.
  • do bibliotek publicznych powiatu opolskiego
  • Źródłem uzyskania właściwej odpowiedzi na pytania konkursowe są zbiory bibliotek publicznych, oraz inne źródła ( podręczniki szkolne, Internet itp.)
 1. Każdy uczestnik może przesłać jedną ankietę z udzielonymi odpowiedziami.
 2. Ankiety i oświadczenie uczestnika potwierdzające udział w konkursie przesyłamy lub dostarczamy osobiście do 10 października 2022 roku.
 3. Komisja konkursowa dokona sprawdzenia poprawności odpowiedzi nadesłanych ankiet oraz wyłoni laureatów. Wyniki zostaną opublikowane w Opolskiej Gazecie Powiatowej i na stronie Starostwa Powiatowego oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym spotkaniu w miesiącu październiku, wszyscy laureaci konkursu zostaną poinformowani o miejscu i czasie wręczenia nagród.
 5. Nadesłanie kuponów konkursowych oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora / ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami./ Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu ( kupon konkursowy).

Zapraszamy szkoły, biblioteki oraz uczestników indywidualnych do udziału w konkursie. Bibliotekarzy i nauczycieli prosimy o pomoc w koordynowaniu działań konkursowych na terenie swojej gminy. Wszystkim koordynatorom i współorganizatorom konkursu zostaną wręczone odpowiednie podziękowania, najaktywniejsi otrzymają atrakcyjne nagrody.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim.

Telefon kontaktowy: (81) 827 20 61; e-mail: biblioteka@pbpopolelub.pl

logo MK i DNmhp1

 

Download PDF
„ PATRIOTYZM JUTRA” W NASZEJ BIBLIOTECE – edycja 2022

„ PATRIOTYZM JUTRA” W NASZEJ BIBLIOTECE – edycja 2022

mhp1

Patriotyzm jutra to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski.  Zainteresowanie dziejami historycznymi, na które składają  się wydarzenia polityczne, zjawiska społeczne, kulturalne, a także przemiany życia  gospodarczego i codziennego jest naturalnym i ważnym punktem szeroko pojętej edukacji kulturowej. Wiedza o przodkach, ich doświadczeniach, wyborach życiowych, sposobie widzenia świata jest istotnym elementem  polskiej tożsamości oraz źródłem inspiracji. Znajomość wydarzeń historycznych, polskich tradycji, a także tradycji różnych grup narodowościowych i etnicznych zamieszkujących historyczne ziemie Polski i Rzeczypospolitej, pozwala na zdobywanie większej świadomości samego siebie oraz chroni przed uproszczonym pojmowaniem świata i uleganiem ideologiom. W konsekwencji pielęgnowanie pamięci, rozmowa i refleksja nad spuścizną historyczną umożliwiają budowę postaw patriotycznych i obywatelskich. Znajomość dziejów Polski staje się ostatecznie inspiracją do działania, w tym angażowania się w działalność społeczną służącą dobru wspólnoty narodowej i lokalnej, ceniącej sobie wartości ogólnoludzkie, ufającej sobie i współpracującej.

logo Pariotyzm jutra

„Patriotyzm Jutra” jest programem realizowanym od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. W latach 2009-2021 rozdysponowano 36 mln złotych i dofinansowano ponad 1400 projektów. Zgłoszono blisko 11 000 projektów z całej Polski.

W Edycji na 2022 rok Powiatowej Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim udało się zdobyć grant na realizację projektu pt.  „ Ocalić od zapomnienia – miejsca pamięci narodowej opolskiego powiśla”.

W ramach projektu opracowano ewidencję wszystkich miejsc pamięci narodowej w powiecie opolskim, przygotowano dokumentacje zdjęciową a obecnie toczą się prace nad filmikiem i opracowaniem wystawy objazdowej typu rollup oraz przygotowywane są  teksty do folderów.

Wystawa objazdowa będzie zawierała bogatą dokumentację zdjęciową, mapy i opisy wydarzeń historycznych. Wystawa prezentowana będzie w bibliotekach publicznych, szkolnych oraz w innych instytucjach kultury i oświaty. Powstanie również folder będący rozszerzeniem i uzupełnieniem wystawy, będzie on nieocenionym źródłem informacji o miejscach pamięci narodowej i ich historii. Filmy zawierające wspomnienia świadków wydarzeń oraz informacje historyczne o miejscach, ludziach i wydarzeniach prezentowane będą na portalach społecznościowych. Tak opracowane materiały będą doskonałą formą edukacji historycznej poświęconej miejscom pamięci narodowej opolskiego powiśla.

logo MK i DN

Uzupełnieniem będzie konkurs wiedzy na temat miejsc pamięci narodowej. Kupony konkursowe oraz regulamin konkursu już niebawem zostanie zamieszczony na naszej stronie oraz na stronie powiatu opolskiego. Kupony będą również dostępne w bibliotekach publicznych oraz szkolnych. Już dziś zachęcamy do udziału w konkursie na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

W trakcie realizacji projektu, chcemy również nawiązać współpracę z urzędami miast i gmin powiatu opolskiego oraz szkołami różnego szczebla w celu wypracowania systemu opieki nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się w poszczególnych gminach, aby dzieci i młodzież poznając historię tych miejsc zadbała również o ich wygląd. Każde miejsce powinno mieć szkołę, która się nim zajmuje i o nie dba, aby je ocalić od zapomnienia.

Działania realizowane w projekcie są poparte diagnozą potrzeb, ponieważ do tej pory brakowało takich materiałów. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do rozwoju edukacji i świadomości historycznej lokalnej społeczności, tak aby ocalić od zapomnienia – miejsca pamięci narodowej opolskiego powiśla.

op. E. Żyszkiewicz

 

Download PDF

Wakacyjny czas….

Wakacyjny czas sprzyja zmianom i reorganizacjom. Powiatową Bibliotekę Publiczną czekają duże zmiany.

Dlatego w okresie od 1.08.2022 roku do 19.08.2022 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim będzie nieczynna.

Po tym okresie ruszamy z nowymi propozycjami dla naszych odbiorców. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy udanych wakacji.

Przypominamy o ofercie wakacyjnej Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia odwiedzin .

Download PDF
WAKACJE W MUZEUM …

WAKACJE W MUZEUM …

Wakacje w pełni. Biblioteki i domy kultury organizują na swoich użytkowników różnego rodzaju zajęcia i spotkania. Muzeum Regionalne w Kluczkowicach i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim mają dla Państwa ofertę wakacyjną . Wakacje w Muzeum…. :)

Oferta skierowana jest od wszystkich, którzy organizują letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży.  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, zainteresowanych prosimy o kontakt i umówienie grupy na  zajęcia Wakacje w muzeum oferta

zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 tel. ( 81) 827 10 67 tel. kom. 509806107 lub 506 111 513. Można się również kontaktować przez e-mail: muzeum @opole.lublin.pl

Download PDF
Wojewódzki i powiatowy dzień bibliotekarza…

Wojewódzki i powiatowy dzień bibliotekarza…

23 czerwca pracownicy bibliotek publicznych z województwa lubelskiego w tym powiatu opolskiego spotkali się, aby wspólnie świętować Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Organizatorem tegorocznych obchodów Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Lublinie.

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzenia Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach. Gości przywitali gospodarze dyrektor GB i DK w Karczmiskach  Ewa Nowaczek oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Sławomir Goliszek.  W imieniu powiatu gości przywitał Członek Zarządu Michał Kramek oraz dyrektor PBP w Opolu Lubelskim Elżbieta Żyszkiewicz.

DSC_0229

DSC_0200

DSC_0203

 

Nasi goście zapoznali się ze specyfiką działalności biblioteki i jej osiągnięciami.  Następnie wszyscy udali się na stację Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej . Przejazd kolejką oraz spotkanie integracyjne pracowników bibliotek na przystanku Polanówka, było doskonałą formą spędzenia wolnego czasu oraz integracji i wymiany doświadczeń kulturalnych pracowników bibliotek.  Spotkanie uświetniły występy lokalnych kapel, Powiśloki działającej przy Gminnej Bibliotece i Domu Kultury oraz Zespołu Śpiewaczego Klubu Seniora działającego przy Gminnym Centrum Kultury w Józefowie.

DSC_0246

DSC_0257

Spotkanie zorganizowano w powiecie opolskim aby pochwalić się świetnie działająca siecią bibliotek publicznych i wypromować wśród pracowników bibliotek województwa lubelskiego naszą atrakcję turystyczną, czyli Nadwiślańską Kolejkę Wąskotorową.

DSC_0252

Ważnym elementem spotkania była promocja bibliotek i bibliotekarstwa. Pierwsze, co przychodzi nam na myśl, myśląc o zadaniach bibliotekarza, to oczywiście wypożyczanie książek. W wielu przypadkach jest to obowiązek zajmujący najwięcej czasu. Warto jednak wspomnieć, że oprócz udostępniania zbiorów bibliotekarze zajmują się też ich gromadzeniem i opracowaniem, promowaniem czytelnictwa, praca dla bibliotekarza to współpraca z użytkownikiem biblioteki czy tworzeniem baz danych. Coraz częściej biblioteki kładą również nacisk na komunikację z czytelnikami poprzez social media Dlatego również ich znajomość jest wymagana i coraz częściej wykorzystywana w pracy bibliotekarza , promocji bibliotek i ich działalności.

Pracownicy bibliotek to również osoby  zajmujące się animacją kulturalną w swoim środowisku, zajmują się miedzy innymi organizacją wyjazdów turystycznych. Dlatego taki  przejazd kolejką był najlepszą formą promocji  a zarazem świetnie spędzonym czasem .

Ogółem w spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób. Dziękujemy wszystkim za skorzystanie z zaproszenia i za mile spędzony czas z bibliotekarzami województwa lubelskiego. Koleżankom i kolegom z powiatu opolskiego dziękuje za pomoc w organizacji naszego wspólnego święta….

Elżbieta Żyszkiewicz – dyrektor PBP

 

Download PDF