Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Skarbiec wiedzy, kultury i tradycji

Blisko 6000 woluminów w katalogu online

Zapraszamy - zostań naszym Czytelnikiem :)

200 lat temu urodził się Cyprian Kamil Norwid.

200 lat temu urodził się Cyprian Kamil Norwid.

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć… i więcej nic…

[C.K. Norwid, Do Bronisława Z.

Rok 2021 to Rok Norwidowski: 24 września obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin tego wybitnego poety (a obecnie najczęściej cytowanego polskiego poety!), pisarza, dramaturga, eseisty, felietonisty, epistolografa, a także znakomitego grafika, rytownika, akwaforcisty, malarza i rzeźbiarza.

Zmarł w zapomnieniu, ostatecznie spełniła się więc jego wizja, kiedy pisał: „Syn- minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku (…)Twórczość Norwida doczekała się odkrycia dopiero w roku 1897, kiedy to na tom „Poezyj” natrafić miał przypadkowo Zenon Przesmycki- Miriam. Pełna edycja „Pism wszystkich” Norwida ukazała się jednak dopiero w latach 1971-1976.

 Dziś jest uważany za jednego z największych poetów swojej epoki, czwartego wieszcza polskiego romantyzmu, wykraczającego poza swoją generację pokoleniową.

J.W

Download PDF
10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytania

10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytania

4 września 2021 roku odbyła  się 10. jubileuszowa odsłona Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura to dramat ,,Moralność pani Dulskiej”, autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Utwór powstał jesienią 1906 roku i bardzo szybko zyskał popularność. Uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki.

Centralna uroczystość z udziałem Pary Prezydenckiej odbyła się w godz. 12.00 – 15.00 w Ogrodzie Saskim w Warszawie. 

„Moralność pani Dulskiej” była  czytana w całym kraju – w domach kultury, szkołach, bibliotekach, teatrach, szpitalach, jednostkach wojskowych, a nawet więzieniach. W czytanie włączyli się artyści i samorządowcy. Narodowe Czytanie odbywa się też w kilkunastu miejscach poza granicami kraju.

 Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Zostało zainicjowane wspólnym czytaniem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W następnych latach Polacy czytali dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” i „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Balladynę” Juliusza Słowackiego i polskie nowele.

Dziękujemy Bibliotekom Publicznym Powiatu Opolskiego za przystąpienie do akcji i zorganizowanie pięknych imprez . Gratulujemy pomysłowość w realizacji tej akacji.

Download PDF

„Wrzesień 1939″

„Dziś w nocy Polska po raz pierwszy na naszym terytorium kazała strzelać do nas swym regularnym żołnierzom. Od godziny 5.45 odpowiada się im strzałami, a od tej chwili na bombę odpowie się bombą.”- to słowa Adolfa Hitlera wygłoszone w Reichstagu 1 września 1939 roku o godz. 5:45………………………

Zapraszamy do ciekawej literatury z tej nigdy niezapomnianej, strasznej historii a w szczególności tej, która w tym czasie miała miejsce w naszej najbliższej okolicy…gminie…mieście…powiecie…województwie…q

Download PDF
Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek w okresie letnim

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek w okresie letnim

Biblioteka Narodowa przedstawia zbiór zaktualizowanych rekomendacji dotyczących funkcjonowania bibliotek oraz przypomina o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników. W związku z luzowaniem obostrzeń zostały zwiększone limity osób mogących przebywać w bibliotekach oraz zasady organizowania spotkań i wydarzeń.

Na podstawie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z 4 czerwca i rozporządzenia zmieniającego z 11 czerwca biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory do 25 czerwca 2021 roku pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie. Natomiast od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku limit ten wynosi jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. W obowiązujących przepisach prawnych nie ma wskazanego sposobu potwierdzenia, czy osoba jest zaszczepiona zgodnie z definicją zawartą w §3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 roku. Jeżeli przepisy zostaną zmienione Biblioteka Narodowa wyda uaktualnioną rekomendację lub przedstawi opinię prawną w tym zakresie.

Download PDF

UWAGA Czytelnicy!

Dnia 4 czerwca (piątek)

Powiatowa Biblioteka Publiczna

będzie nieczynna.

Download PDF