10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytania

10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytania

4 września 2021 roku odbyła  się 10. jubileuszowa odsłona Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura to dramat ,,Moralność pani Dulskiej”, autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Utwór powstał jesienią 1906 roku i bardzo szybko zyskał popularność. Uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki.

Centralna uroczystość z udziałem Pary Prezydenckiej odbyła się w godz. 12.00 – 15.00 w Ogrodzie Saskim w Warszawie. 

„Moralność pani Dulskiej” była  czytana w całym kraju – w domach kultury, szkołach, bibliotekach, teatrach, szpitalach, jednostkach wojskowych, a nawet więzieniach. W czytanie włączyli się artyści i samorządowcy. Narodowe Czytanie odbywa się też w kilkunastu miejscach poza granicami kraju.

 Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Zostało zainicjowane wspólnym czytaniem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W następnych latach Polacy czytali dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” i „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Balladynę” Juliusza Słowackiego i polskie nowele.

Dziękujemy Bibliotekom Publicznym Powiatu Opolskiego za przystąpienie do akcji i zorganizowanie pięknych imprez . Gratulujemy pomysłowość w realizacji tej akacji.

Download PDF