Dyżury Bibliotek do obsługi czytelników w okresie zagrożenia epidemią COVID -19.

Dyżury Bibliotek do obsługi czytelników w okresie zagrożenia epidemią COVID -19.

Drodzy czytelnicy mamy obecnie nietypową sytuację, która wymusza na nas wszystkich stosowanie nietypowych rozwiązań.

Biblioteki publiczne powiatu opolskiego, po przerwie wznowiły swoją działalność i możliwość korzystania ze zbiorów . Czas otwarcia , szczególne warunki oraz ograniczenia są dostosowane do możliwości lokalowych i kadrowych poszczególnych bibliotek. Ograniczenia i szczegółowe zasady higieniczne mają zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i użytkownikom bibliotek.

Biblioteki zapraszają czytelników, ale są pewne ograniczenia.

Wszystkie biblioteki publiczne powiatu opolskiego mają opracowane swoje indywidualne zasady i przepisy korzystania ze zbiorów, które wymusza obecna sytuacja. Obowiązujące zasady i przepisy korzystania ze zbiorów są zgodne z wytycznymi Biblioteki Narodowej.

Biblioteki zachęcają również do rezerwowania książek przez email lub telefonicznie, aby usprawnić obsługę czytelników.

Poniżej zamieszczamy wykaz bibliotek publicznych w powiecie opolskim oraz wyznaczonych przez nich dyżurów do obsługi czytelników w okresie zagrożenia epidemią COVID -19.

GBP w Chodlu  obsługa czytelników na szczególnych warunkach

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 -15

GBP w Józefowie n/Wisłą dyżur dwa razy w tygodniu:

 poniedziałek 9-13; czwartek 8-13; w Filiach Bibliotecznych dyżur w czwartek w godzinach od 8-13

GB i DK w Karczmiskach od poniedziałku do piątku od godziny 9-15

Filie Biblioteczne nieczynne

GB i DK w Łaziskach dyżur do poniedziałku do piątku w godzinach

od 8-15  w sobotę od 9- 13

MGBP w Opolu Lubelskim czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-17

MGBP w Poniatowej otwarta dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 930-1630. Filie Biblioteczne czynne:

FB w Kowali od poniedziałku – czwartku 11-15

FB w Niezabitowie poniedziałek-czwartek 10-16

FB w Kraczewicach od wtorku do piątku 10- 16

GBP w Wilkowie obsługa czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13

PBP w Opolu Lubelskim prowadzi dyżur do obsługi czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-13

 

Download PDF