Powiatowy konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży

Powiatowy konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży

 

REGULAMIN

POWIATOWEGO  KONKURSU WIEDZY

 dla dzieci i młodzieży

organizowany w ramach Programu „ Patriotyzm Jutra”

Edycja 2022 -projekt

„ Ocalić od zapomnienia – miejsca pamięci narodowej opolskiego powiśla”

Konkurs ogłasza Powiatowa Biblioteka Publiczna, przy współpracy Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim i bibliotekami publicznymi oraz szkołami powiatu opolskiego

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy historycznej o miejscach pamięci narodowej opolskiego powiśla, rozbudzenie świadomości społecznej na temat wydarzeń historycznych, które miały miejsce na tych terenach i ocalenie od zapomnienia miejsc pamięci narodowej.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 10 pytań konkursowych i przesłanie kuponu konkursowego oraz oświadczenia potwierdzającego udział w konkursie na podany niżej adres:

      POWIATOWA BIBLOTEKA PUBLICZNA W OPOLU LUBELSKIM

      24-300 Opole Lubelskie, ul Stary Rynek 46

Kupony z pytaniami dostępne będą:

  • na stronie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim :www.opole.lublin.pl oraz na stronie Biblioteki Powiatowej: www.pbpopolelub.pl
  • informacje o konkursie zostaną również przesłane do szkół różnego szczebla znajdujących się na terenie powiatu opolskiego, kraśnickiego i puławskiego.
  • do bibliotek publicznych powiatu opolskiego
  • Źródłem uzyskania właściwej odpowiedzi na pytania konkursowe są zbiory bibliotek publicznych, oraz inne źródła ( podręczniki szkolne, Internet itp.)
 1. Każdy uczestnik może przesłać jedną ankietę z udzielonymi odpowiedziami.
 2. Ankiety i oświadczenie uczestnika potwierdzające udział w konkursie przesyłamy lub dostarczamy osobiście do 10 października 2022 roku.
 3. Komisja konkursowa dokona sprawdzenia poprawności odpowiedzi nadesłanych ankiet oraz wyłoni laureatów. Wyniki zostaną opublikowane w Opolskiej Gazecie Powiatowej i na stronie Starostwa Powiatowego oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym spotkaniu w miesiącu październiku, wszyscy laureaci konkursu zostaną poinformowani o miejscu i czasie wręczenia nagród.
 5. Nadesłanie kuponów konkursowych oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora / ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami./ Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu ( kupon konkursowy).

Zapraszamy szkoły, biblioteki oraz uczestników indywidualnych do udziału w konkursie. Bibliotekarzy i nauczycieli prosimy o pomoc w koordynowaniu działań konkursowych na terenie swojej gminy. Wszystkim koordynatorom i współorganizatorom konkursu zostaną wręczone odpowiednie podziękowania, najaktywniejsi otrzymają atrakcyjne nagrody.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim.

Telefon kontaktowy: (81) 827 20 61; e-mail: biblioteka@pbpopolelub.pl

logo MK i DNmhp1

 

Download PDF
„ PATRIOTYZM JUTRA” W NASZEJ BIBLIOTECE – edycja 2022

„ PATRIOTYZM JUTRA” W NASZEJ BIBLIOTECE – edycja 2022

mhp1

Patriotyzm jutra to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski.  Zainteresowanie dziejami historycznymi, na które składają  się wydarzenia polityczne, zjawiska społeczne, kulturalne, a także przemiany życia  gospodarczego i codziennego jest naturalnym i ważnym punktem szeroko pojętej edukacji kulturowej. Wiedza o przodkach, ich doświadczeniach, wyborach życiowych, sposobie widzenia świata jest istotnym elementem  polskiej tożsamości oraz źródłem inspiracji. Znajomość wydarzeń historycznych, polskich tradycji, a także tradycji różnych grup narodowościowych i etnicznych zamieszkujących historyczne ziemie Polski i Rzeczypospolitej, pozwala na zdobywanie większej świadomości samego siebie oraz chroni przed uproszczonym pojmowaniem świata i uleganiem ideologiom. W konsekwencji pielęgnowanie pamięci, rozmowa i refleksja nad spuścizną historyczną umożliwiają budowę postaw patriotycznych i obywatelskich. Znajomość dziejów Polski staje się ostatecznie inspiracją do działania, w tym angażowania się w działalność społeczną służącą dobru wspólnoty narodowej i lokalnej, ceniącej sobie wartości ogólnoludzkie, ufającej sobie i współpracującej.

logo Pariotyzm jutra

„Patriotyzm Jutra” jest programem realizowanym od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. W latach 2009-2021 rozdysponowano 36 mln złotych i dofinansowano ponad 1400 projektów. Zgłoszono blisko 11 000 projektów z całej Polski.

W Edycji na 2022 rok Powiatowej Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim udało się zdobyć grant na realizację projektu pt.  „ Ocalić od zapomnienia – miejsca pamięci narodowej opolskiego powiśla”.

W ramach projektu opracowano ewidencję wszystkich miejsc pamięci narodowej w powiecie opolskim, przygotowano dokumentacje zdjęciową a obecnie toczą się prace nad filmikiem i opracowaniem wystawy objazdowej typu rollup oraz przygotowywane są  teksty do folderów.

Wystawa objazdowa będzie zawierała bogatą dokumentację zdjęciową, mapy i opisy wydarzeń historycznych. Wystawa prezentowana będzie w bibliotekach publicznych, szkolnych oraz w innych instytucjach kultury i oświaty. Powstanie również folder będący rozszerzeniem i uzupełnieniem wystawy, będzie on nieocenionym źródłem informacji o miejscach pamięci narodowej i ich historii. Filmy zawierające wspomnienia świadków wydarzeń oraz informacje historyczne o miejscach, ludziach i wydarzeniach prezentowane będą na portalach społecznościowych. Tak opracowane materiały będą doskonałą formą edukacji historycznej poświęconej miejscom pamięci narodowej opolskiego powiśla.

logo MK i DN

Uzupełnieniem będzie konkurs wiedzy na temat miejsc pamięci narodowej. Kupony konkursowe oraz regulamin konkursu już niebawem zostanie zamieszczony na naszej stronie oraz na stronie powiatu opolskiego. Kupony będą również dostępne w bibliotekach publicznych oraz szkolnych. Już dziś zachęcamy do udziału w konkursie na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

W trakcie realizacji projektu, chcemy również nawiązać współpracę z urzędami miast i gmin powiatu opolskiego oraz szkołami różnego szczebla w celu wypracowania systemu opieki nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się w poszczególnych gminach, aby dzieci i młodzież poznając historię tych miejsc zadbała również o ich wygląd. Każde miejsce powinno mieć szkołę, która się nim zajmuje i o nie dba, aby je ocalić od zapomnienia.

Działania realizowane w projekcie są poparte diagnozą potrzeb, ponieważ do tej pory brakowało takich materiałów. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do rozwoju edukacji i świadomości historycznej lokalnej społeczności, tak aby ocalić od zapomnienia – miejsca pamięci narodowej opolskiego powiśla.

op. E. Żyszkiewicz

 

Download PDF

Wakacyjny czas….

Wakacyjny czas sprzyja zmianom i reorganizacjom. Powiatową Bibliotekę Publiczną czekają duże zmiany.

Dlatego w okresie od 1.08.2022 roku do 19.08.2022 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim będzie nieczynna.

Po tym okresie ruszamy z nowymi propozycjami dla naszych odbiorców. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy udanych wakacji.

Przypominamy o ofercie wakacyjnej Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia odwiedzin .

Download PDF
WAKACJE W MUZEUM …

WAKACJE W MUZEUM …

Wakacje w pełni. Biblioteki i domy kultury organizują na swoich użytkowników różnego rodzaju zajęcia i spotkania. Muzeum Regionalne w Kluczkowicach i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim mają dla Państwa ofertę wakacyjną . Wakacje w Muzeum…. :)

Oferta skierowana jest od wszystkich, którzy organizują letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży.  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, zainteresowanych prosimy o kontakt i umówienie grupy na  zajęcia Wakacje w muzeum oferta

zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 tel. ( 81) 827 10 67 tel. kom. 509806107 lub 506 111 513. Można się również kontaktować przez e-mail: muzeum @opole.lublin.pl

Download PDF
Wojewódzki i powiatowy dzień bibliotekarza…

Wojewódzki i powiatowy dzień bibliotekarza…

23 czerwca pracownicy bibliotek publicznych z województwa lubelskiego w tym powiatu opolskiego spotkali się, aby wspólnie świętować Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Organizatorem tegorocznych obchodów Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Lublinie.

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzenia Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach. Gości przywitali gospodarze dyrektor GB i DK w Karczmiskach  Ewa Nowaczek oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Sławomir Goliszek.  W imieniu powiatu gości przywitał Członek Zarządu Michał Kramek oraz dyrektor PBP w Opolu Lubelskim Elżbieta Żyszkiewicz.

DSC_0229

DSC_0200

DSC_0203

 

Nasi goście zapoznali się ze specyfiką działalności biblioteki i jej osiągnięciami.  Następnie wszyscy udali się na stację Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej . Przejazd kolejką oraz spotkanie integracyjne pracowników bibliotek na przystanku Polanówka, było doskonałą formą spędzenia wolnego czasu oraz integracji i wymiany doświadczeń kulturalnych pracowników bibliotek.  Spotkanie uświetniły występy lokalnych kapel, Powiśloki działającej przy Gminnej Bibliotece i Domu Kultury oraz Zespołu Śpiewaczego Klubu Seniora działającego przy Gminnym Centrum Kultury w Józefowie.

DSC_0246

DSC_0257

Spotkanie zorganizowano w powiecie opolskim aby pochwalić się świetnie działająca siecią bibliotek publicznych i wypromować wśród pracowników bibliotek województwa lubelskiego naszą atrakcję turystyczną, czyli Nadwiślańską Kolejkę Wąskotorową.

DSC_0252

Ważnym elementem spotkania była promocja bibliotek i bibliotekarstwa. Pierwsze, co przychodzi nam na myśl, myśląc o zadaniach bibliotekarza, to oczywiście wypożyczanie książek. W wielu przypadkach jest to obowiązek zajmujący najwięcej czasu. Warto jednak wspomnieć, że oprócz udostępniania zbiorów bibliotekarze zajmują się też ich gromadzeniem i opracowaniem, promowaniem czytelnictwa, praca dla bibliotekarza to współpraca z użytkownikiem biblioteki czy tworzeniem baz danych. Coraz częściej biblioteki kładą również nacisk na komunikację z czytelnikami poprzez social media Dlatego również ich znajomość jest wymagana i coraz częściej wykorzystywana w pracy bibliotekarza , promocji bibliotek i ich działalności.

Pracownicy bibliotek to również osoby  zajmujące się animacją kulturalną w swoim środowisku, zajmują się miedzy innymi organizacją wyjazdów turystycznych. Dlatego taki  przejazd kolejką był najlepszą formą promocji  a zarazem świetnie spędzonym czasem .

Ogółem w spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób. Dziękujemy wszystkim za skorzystanie z zaproszenia i za mile spędzony czas z bibliotekarzami województwa lubelskiego. Koleżankom i kolegom z powiatu opolskiego dziękuje za pomoc w organizacji naszego wspólnego święta….

Elżbieta Żyszkiewicz – dyrektor PBP

 

Download PDF
ROWEREM PRZEZ LUBELSKIE- RAJD ROWEROWY

ROWEREM PRZEZ LUBELSKIE- RAJD ROWEROWY

Powiatowa biblioteka publiczna w Opolu Lubelskim oraz Stowarzyszenie Niezłomna Polska – Dobre Słowo przy współpracy z Opolskim Towarzystwem Cyklistów – zapraszamy wszystkich amatorów aktywnego wypoczynku i jazdy rowerem na Rajd rowerowy. Wyjazdy grup organizowane są : w Opolu Lubelskim , zbiórka przy Parku Miejskim( zapisy Michał Kramek tel.606-886-150, oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim tel: 81 -827 -20 -61. Grupy rowerowe będą również wyjeżdżać z Gminnego Centrum Kultury w Józefowie tel: 81-829-51-01, Łaziska – Gminna biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach tel. 81-828-90-12. Chętnych zapraszamy do kontaktu.

Wszystkie grupy spotykają się w Kluczkowicach  – przy Muzeum Regionalnym o godzinie 11.00.

W programie:

– zwiedzanie muzeum, poznanie historii Pałacu i rodziny Kleniewskich,

– zwiedzanie wystawy fotograficznej” Szepty Natury”- autor zdjęć W. Kwietniewski,

– gry i konkursy sprawnościowe z nagrodami  oraz ognisko.

Organizatorzy zapewniają ognisko, naczynia jednorazowe chleb i dodatki  oraz słodki poczęstunek

– kiełbaskę każdy bierze we własnym zakresie taką jaką lubi:)

ZAPRASZAMY !!!

E. Żyszkiewicz

Download PDF

Zapraszamy na „Poranki u Hieronima”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza na 101. odcinek audycji internetowej „Poranek u Hieronima”
1 czerwca 2022, godz. 10.00
Facebook WBP (otwarty dla wszystkich)

W programie:

 • Z okazji Dnia Dziecka nasze Studio WBP odwiedzi Megan Davies, uczennica szkoły podstawowej, pasjonatka dobrej lektury i początkująca pisarka. W programie zaprezentujemy m.in. jej najnowszą książkę o przygodach wiedźmy Marty. Wraz z Megan spróbujemy odpowiedzieć też na pytanie, czy lepiej jest być dzieckiem czy dorosłym i czy każdemu należą się życzenia z okazji Dnia Dziecka.
 • W drugiej części programu porozmawiamy z Frankiem …. i jego tatą. Zapytamy, dlaczego warto uczestniczyć w kulturze niezależnie od tego, ile ma się lat i jaka jest recepta na to, aby na zawsze pozostać dzieckiem.

Grzegorz Zawistowski – Z urodzenia świdniczanin. Z wyboru lublinianin. Z wykształcenia historyk. Stały rezydent i miłośnik lubelskiego Starego Miasta.  Zawodowo błądzący. Ostatnimi laty między edukacją, dziennikarstwem i animacją kultury. Szczęśliwy ojciec trójki dzieci. Miłosz (artysta malarz) i Zosia (graficzka komputerowa) już się usamodzielnili. Najmłodszy – Franio,  właśnie kończy przedszkole.

 • Zapytamy także nasze Koleżanki i Kolegów o wspomnienia dotyczące ich pierwszych dziecięcych lektur.

Program poprowadzą: Ewa Hadrian i Dorota Mościbrodzka

Zaproszenie do Poranka

_______________________________________________________
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza na Noc u Pana Hieronima – Noc Kultury 2022

4 czerwca 2022

Galeria Biblioteki – Galerią Sztuki
Polacy we Francji. Przedpremierowe pokazy filmów z cyklu „Rozmowy Leszka Kańczugowskiego” 
 • godz. 20.00, Galeria Biblioteki
  film „Hélène i August Zamoyski” (rozmowa z hrabiną Marią Zamoyską, kuzynką Augusta Zamoyskiego)

  Słowo o rzeźbiarzu Auguście Zamoyskim: Barbara Wikło – dyrektor Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, Irena Mospinek – Członek Rady Muzeum – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej, Andrzej Cebulak – historyk sztuki
  Słowo o filmowym projekcie: Leszek Kańczugowski

Wystawa towarzysząca:
„Z Jabłonia w świat. August Zamoyski (1893, Jabłoń, Polska – 1970, Saint-Clar-de-Rivière, Francja)
Wystawa przygotowana ze zbiorów 
Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu”

Autorska Galeria Hol

 • godz. 21.00, Galeria Biblioteki
  film „Elisabeth Glab” (Lublinianka, wybitna skrzypaczka, koncertmistrzyni l’Orchestre National de France)
  Słowo o Artystce: dr Teresa Księska-Falger – pianistka, muzykolog
  Słowo o filmowym projekcie: Leszek Kańczugowski

Wystawa towarzysząca:
„Słowa ulatują, pismo pozostaje… Jubileuszowa wystawa rękopisów z okazji 115-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (m.in. rękopisy muzyczne)”

Galeria Biblioteki

Uwaga: Limitowana liczba miejsc na to wydarzenie!
Bezpłatne wejściówki na pokazy filmowe do odbioru osobistego
4 czerwca od godziny 19.00 w Galerii Biblioteki

Wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna: 81-528-74-17  (w godzinach 9.00-15.00)
Zapraszamy również do Wypożyczalni, Czytelni Naukowej, Czytelni Zbiorów Specjalnych oraz Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie!
Będą czynne do 22.00!
____________________________________________________
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza na wystawę 

»„Dążenie do ideału”. Zofia Solarzowa (1902-1988)«

8 lutego 2022 r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. „Dzieło Ignacego i Zofii Solarzów oraz 100 lat Uniwersytetów Ludowych” połączona z uroczystym otwarciem wystawy pt. »„Dążenie do ideału”. Zofia Solarzowa (1902-1988)«. Organizatorami wydarzenia były: Muzeum Historii Polskiego Ruchu LudowegoGreen Light Media, dwutygodnik „Zielony Sztandar” i Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych. Patronat honorowy nad konferencją naukową i wystawą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Wystawa »„Dążenie do ideału”. Zofia Solarzowa (1902-1988)« została udostępniona naszej Bibliotece przez dr. Janusza Gmitruka – Dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Zapraszamy do Westybulu Biblioteki do 25 VI 2022 r. Wstęp wolny. Wystawa czynna w godzinach pracy Biblioteki. 

O Zofii Solarzowej

Wystawie towarzyszy okolicznościowa publikacja, eksponowana na wystawie, która już niebawem będzie dostępna dla Czytelników.  

Wszystkie wydarzenia:

Z serdecznym zaproszeniem

Ewa Hadrian
Download PDF
RAJD ROWEROWY KIERUNEK LUBELSKIE i ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ

RAJD ROWEROWY KIERUNEK LUBELSKIE i ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek 14.05.2022 roku – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim zaproponowała swoim czytelnikom i sympatykom a zarazem amatorom aktywnego wypoczynku , udział w rajdzie rowerowym połączonym z przejazdem Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową na trasie Karczmiska – Polanówka – Karczmiska – Poniatowa. Zainteresowanie rajdem jest ogromne za co serdecznie dziękujemy.  Z powodu ograniczonej liczby miejsc zapisy już są zakończone.

Chętnych do aktywnego wypoczynku i amatorów rajdów rowerowych zapraszamy do zapisów na  rajd rowerowy  Poniatowa – Wąwolnica organizowanego w dniu 22.05.2022 rok, gdzie czeka nas również dużo wrażeń i atrakcji.

DO ZOBACZENIA NA SZLAKU !!!

Download PDF
XIX Tydzień Bibliotek Biblioteka – świat w jednym miejscu, 8-15 maja 2022

XIX Tydzień Bibliotek Biblioteka – świat w jednym miejscu, 8-15 maja 2022

Tegoroczne obchody Tygodnia Bibliotek odbywają się pod hasłem:

“Biblioteka – świat w jednym miejscu”.

Hasło, zaproponowane przez Grażynę Piskorz, wicedyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, odnosi się do biblioteki jako mikro- i makrokosmosu jednocześnie. Z jednej strony książnica to swoista oaza w mieście, mały jego fragment, zaledwie punkt, z drugiej strony – drzwi do Universum.

Wystarczy wejść – i można być tu, a zarazem wszędzie. Wystarczy sięgnąć po tę lub inną książkę, by znaleźć się w XIX-wiecznej Anglii, w starożytnym Rzymie, na Tasmanii, Alasce, Antarktydzie, podróżować po Bliskim Wschodzie z Aleksandrem Macedońskim, a po Galii z Juliuszem Cezarem, budować kolej birmańską z jeńcami wojennymi lub przemycać literaturę wspólnie z bibliotekarzami z Timbuktu. Albo wyruszyć w Kosmos – ten rzeczywisty (z Johnem D. Barrowem? ze Stephenem Hawkingiem?) lub wyimaginowany (z bohaterami Trylogii kosmicznej C.S. Lewisa?).

Jest jeszcze jeden wymiar owego bibliotecznego Universum: tu zebrana jest wiedza o wszystkim. Tu można szukać odpowiedzi na pytania o literaturę i fizykę kwantową, o historię świata i wędkarstwo, o zmiany klimatyczne i twórczość El Greco. I żadne z tych pytań nie będzie głupie. Żadne nie pozostanie bez odpowiedzi.

Cały świat w jednym miejscu. Cała wiedza o świecie na wyciągnięcie ręki.

SBP zapraszama biblioteki i ośrodki informacji wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych (biblioteki: publiczne każdego szczebla samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury, szkolne, pedagogiczne, wyższych uczelni, naukowe, fachowe, specjalne, inne) do udziału w konkursie na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2022

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP w terminie do 9 czerwca 2022 r. w wersji elektronicznej na adres e mail: konkurs@sbp.pl dokumentacji z realizacji wydarzenia w postaci dwóch załączników:

oraz

Komisja Konkursowa SBP, powołana przez Przewodniczącego SBP, ogłosi wyniki konkursu nie później niż 24 czerwca 2022 roku.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Dargiel-Kowalska: m.dargiel-kowalska@sbp.pl

 

Download PDF
231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r.

231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r.

Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Adam Stanisław Krasiński. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm Czteroletni. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii), sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z Wielkanocnego urlopu.
Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.
W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska.
Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I wojnie światowej kiedy Polska odzyskała niepodległość święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. Podczas II wojny światowej w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja – znów jest świętem narodowym a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.

Download PDF