10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytania

10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytania

4 września 2021 roku odbyła  się 10. jubileuszowa odsłona Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura to dramat ,,Moralność pani Dulskiej”, autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Utwór powstał jesienią 1906 roku i bardzo szybko zyskał popularność. Uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki.

Centralna uroczystość z udziałem Pary Prezydenckiej odbyła się w godz. 12.00 – 15.00 w Ogrodzie Saskim w Warszawie. 

„Moralność pani Dulskiej” była  czytana w całym kraju – w domach kultury, szkołach, bibliotekach, teatrach, szpitalach, jednostkach wojskowych, a nawet więzieniach. W czytanie włączyli się artyści i samorządowcy. Narodowe Czytanie odbywa się też w kilkunastu miejscach poza granicami kraju.

 Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Zostało zainicjowane wspólnym czytaniem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W następnych latach Polacy czytali dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” i „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Balladynę” Juliusza Słowackiego i polskie nowele.

Dziękujemy Bibliotekom Publicznym Powiatu Opolskiego za przystąpienie do akcji i zorganizowanie pięknych imprez . Gratulujemy pomysłowość w realizacji tej akacji.

Download PDF

„Wrzesień 1939″

„Dziś w nocy Polska po raz pierwszy na naszym terytorium kazała strzelać do nas swym regularnym żołnierzom. Od godziny 5.45 odpowiada się im strzałami, a od tej chwili na bombę odpowie się bombą.”- to słowa Adolfa Hitlera wygłoszone w Reichstagu 1 września 1939 roku o godz. 5:45………………………

Zapraszamy do ciekawej literatury z tej nigdy niezapomnianej, strasznej historii a w szczególności tej, która w tym czasie miała miejsce w naszej najbliższej okolicy…gminie…mieście…powiecie…województwie…q

Download PDF
Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek w okresie letnim

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek w okresie letnim

Biblioteka Narodowa przedstawia zbiór zaktualizowanych rekomendacji dotyczących funkcjonowania bibliotek oraz przypomina o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników. W związku z luzowaniem obostrzeń zostały zwiększone limity osób mogących przebywać w bibliotekach oraz zasady organizowania spotkań i wydarzeń.

Na podstawie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z 4 czerwca i rozporządzenia zmieniającego z 11 czerwca biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory do 25 czerwca 2021 roku pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie. Natomiast od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku limit ten wynosi jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. W obowiązujących przepisach prawnych nie ma wskazanego sposobu potwierdzenia, czy osoba jest zaszczepiona zgodnie z definicją zawartą w §3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 roku. Jeżeli przepisy zostaną zmienione Biblioteka Narodowa wyda uaktualnioną rekomendację lub przedstawi opinię prawną w tym zakresie.

Download PDF
Dziś 1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka

Dziś 1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka

Wielki Przyjaciel dzieci – Janusz Korczak – mówił:
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat!
Niech uśmiech i radość goszczą na twarzy każdego dziecka:)

Kochane Dzieci !

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

życzymy Wam,

żebyście zawsze miały dużo powodów do radości i uśmiech, aby nigdy nie brakowało Wam energii do zabawy i dziecięcej radości życia,

a każdy dzień przynosił coś wspaniałego i pięknego.

Niech nigdy nie zabraknie Wam czasu na przygodę z dobrą książką i wizyty w Bibliotekach.

Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w Bibliotece :)

Download PDF

KARTA UCZESTNIKA -IV Powiatowego Konkursu Poetyckiego

KARTA UCZESTNIKA

IV Powiatowego Konkursu Poetyckiego

 

Nazwisko: ………………………………………………………………………

Imię: ……………………………………………………………………………..

Adres domowy: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

 

telefon: …………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………….

 

Dodatkowe informacje

Pełna nazwa szkoły/ biblioteki……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Adres szkoły/ biblioteki ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

 

telefon do szkoły/biblioteki……………………………………………………………….

e-mail do szkoły/biblioteki……………………………………………………………….

klasa:……………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko  dorosłego uczestnika lub opiekuna:

                                               …………………………………………………………………………..

Download PDF

IV Powiatowy Konkurs Poetycki Z cyklu z poezją w Bibliotece „ Opolskie wierszowanie”

 

Tegoroczne hasło przewodnie konkursu to  piękno przyrody

Opolskiego Powiśla.

REGULAMIN

Konkurs organizowany jest przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lubelskim i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Opolu Lubelskim przy współpracy Bibliotek Publicznych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

Cele konkursu:

 • Zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
 • Promocja i popularyzacja regionalnej twórczości poetyckiej
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni oraz poetyckiej pasji.
 • Promocja Bibliotek, bibliotekarstwa, czytelnictwa i znaczenia bibliotek dla lokalnej społeczności

Adresaci konkursu:

W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni niezależnie od wieku.
Zasady uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, o dowolnej tematyce, w tym roku mile widziane prace o tematyce poświęconej-Bibliotekom, bibliotekarzom, czytelnikom i znaczeniu bibliotek dla lokalnej społeczności
 •  Jeden autor może nadesłać maksymalnie dwa utwory poetyckie.
 • Prace przesyłamy w 2 egzemplarzach w formie drukowanej oraz wersję elektroniczną w programie Word, którą należy przesłać na adres e-mail Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim: biblioteka@pbpopolelub.pl
 • Prace muszą być samodzielne tzn. nie przepisane z książek, czasopism czy Internetu, będziemy sprawdzać autentyczność prac.
 • Niedopuszczalne jest składanie prac publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
 • Każda praca ( wiersz) powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem lub opatrzona pseudonimem. Do pracy musi być dołączona zaklejona i podpisana koperta. Do koperty należy włożyć kartę uczestnika wypełnioną wg załączonego wzoru. W wypadku, gdy praca przygotowywana będzie pod kierunkiem opiekuna ( bibliotekarza lub nauczyciela) należy podać jego imię i nazwisko.
 • Prace nie spełniające wyżej wymienionych warunków zostaną zdyskwalifikowane.
 • Termin dostarczenia prac mija 16 sierpnia 2021 roku.
 • Prace konkursowe można nadesłać lub dostarczyć osobiście do bibliotek gminnych w danej gminie lub przesłać na adres organizatora:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 46
24-300 Opole Lubelskie. Z dopiskiem – „ Opolskie wierszowanie”

Kryteria oceniania:

 • twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa.
 • ogólne wrażenie artystyczne.
 • Oryginalność ujęcia tematu

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych, bez wynagrodzenia. np. w celu publikacji. Prace oceniane będą w kategoriach w zależności od wieku uczestników:

 • Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych
 • Kategoria II –  średnie
 • Kategoria III – uczestnicy dorośli
 • Kategoria IV twórczość własna nauczycieli i bibliotekarzy.

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów, a pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania. Przewidziane są również nagrody dla najaktywniejszych szkół i bibliotek publicznych. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie i przez e-mail. Informacje będzie można uzyskać bezpośrednio w Powiatowej Bibliotece Publicznej, wszyscy laureaci  i wyróżnieni w konkursie dostaną imienne zaproszenia na uroczyste spotkanie podsumowujące konkurs.

Kontakt:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim – tel. 81 827-20-61;
e-mail: biblioteka@pbpopolelub.pl

Download PDF
8-15 maj Tydzień Bibliotek 2021

8-15 maj Tydzień Bibliotek 2021

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tydzień Bibliotek jest realizowany od 8 do 15 maja. W pierwszych latach akcji było to święto ruchome, ale zawsze odbywające się w tygodniu, w którym przypadał 8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.

Download PDF
8 maj – DZIEŃ BIBLIOTEKARZA

8 maj – DZIEŃ BIBLIOTEKARZA

Z okazji  Dnia Bibliotekarza wszystkim koleżankom i kolegom bibliotekarzom

życzymy dużo zdrowia i satysfakcji z pracy zawodowej

Dyrektor i Pracownicy

PBP w Opolu Lubelskim

Download PDF
230- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

230- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Tekst Konstytucji 3 Maja 1791 roku otwierały znamienne słowa:

„Uznając, iż los wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy rządu naszego wady… wolni od hańbiących tej obecnej przemocy nakazów ceniąc drożej nad życie niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną Narodu, którego los w nasze ręce jest powierzonym…, niniejszą konstytucję uchwalamy…”

3 Maja 1791 roku sejm czteroletni uchwalił tak zwaną „Ustawę Rządową”, czyli Konstytucję. Była to pierwsza w Europie, a druga w świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych, ustawa uformowana piśmie, ustawa regulująca zakres działania władz państwowych oraz prawa obywatelskie. Konstytucja była próbą ratowania zagrożonego bytu państwa, które 1772 roku uległo pierwszego rozbiorowi. Jej ogromną zasługą było rozbudzenie nadziei na niepodległość, a także wskrzeszenie uczuć patriotycznych w niektórych kręgach społeczeństwa.   Ponadto Konstytucja 3 maja wprowadzała pojęcie narodu obejmujące także poza szlachtą- mieszczan i chłopów, jak również termin obywatel, przez który rozumiano wszystkich mieszkańców kraj.  Redagowanie konstytucji przebiegało w tajemnicy. Jej projekt znała stosunkowo nieliczna grupa posłów.  Rozpoczęcie wyznaczonej na 3 Maja sesji było starannie przygotowane. Wbrew regulaminowi obrad, nie zapoznano izby z projektem nowej ustawy w obawie, żeby posłowie przeciwni reformom, nie odrzucili ustawy. Wykorzystano fakt, że w Warszawie przebywało z 359 posłów tylko 182, w tym większość popierających reformy i złożono projekt nowej ustawy w Sejmie: Czytamy: „Wojsko stanęło pod bronią”. Plac Zamkowy wypełniły tłumy mieszczan. W sali sejmowej galerię dla publiczności wypełnili zwolennicy Konstytucji. Opozycja była zdezorientowana i onieśmielona. Król Stanisław August Poniatowski oświadczył,: iż wobec groźby nowego rozbioru Polski, widzi jedyny ratunek w przyjęciu „Ustawy Rządowej” Projekt odczytano i poddano pod dyskusję. Izba przyjęła ustawę, po czym wśród radosnej manifestacji mieszkańców Warszawy odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Konstytucji…

Zgodnie z modelem oświeceniowym władza państwowa została podzielona na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadzając zasadę dziedziczenia tronu, zakaz Konfederacji oraz prawa do oporu. Król stał na czele Straży Praw, która sprawowała władzę wykonawczą. Władzę ustawodawczą stanowi dwuizbowy Sejm, podejmujący uchwały większością głosów, co oznaczało zniesienie liberum veto. Posłowie byli wybierani na 2 lata, ograniczano znaczenie sejmików, a pośrednio także magnaterii. Zreformowano sądownictwo. Utrzymano podział społeczeństwa na stany. Przyznano szereg uprawnień dla mieszczan. Nałożono podatki na przedstawicieli szlachty i duchowieństwa. Katolicyzm został uznany za religię panującą, ale równocześnie gwarantowaną swobodę wyznania. W sprawie chłopów ustawa zapowiadała roztoczenie nad nimi opieki prawnej.

Konstytucja obowiązywała przez rok. Jej dorobek został zniweczony przez Rosję, która wspólnie z członkami Konfederacji targowickiej wystąpiła w obronie dawnego ustroju Rzeczpospolitej. Konsekwencją przegranej Polaków był drugi rozbiór polski 1793 roku, a następnie 1795 roku trzeci rozbiór, który zlikwidował niepodległe państwo polskie na 123 lata.

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców

Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię. Wielkim Świętem państwowym, rocznica ustalenia Konstytucji 3 Maja była w okresie międzywojennym. Po drugiej wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 maja tj. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji w 1791 roku. Obecnie jest jednym z ważniejszych uroczystości państwowych w Polsce.

Fragmenty wierszy poświęcone Konstytucji 3 Maja :

„Staliśmy ongiś na rozstaju

wiele minionych, błędnych dróg

Tyś wywiódł nas, o Trzeci Maju

na prawy próg.

„I dusza polska dzięki Tobie

rozkwita pięknem wiernych tchnień

więc zawsze w szczęściu, czy w żałobie-

Ten pomnisz dzień…”  Duninówna, 3 Maj

 

„Razem ze strun wiela

Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela,

Ozwała się dzwonkami, z zelami, z bębenki,

Brzmi polonez Trzeciego Maja-skoczne dźwięki…

Gdy przy tańcu śpiewano:

Wiwat, król kochany

Wiwat Sejm, Wiwat Naród,

Wiwat wszystkie stany…  A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” 

 

 

„Więc to zajaśniał,

Blask promienny, majowy

Niechaj wszystkie czczą serca

Ten okrzyk narodu, w świat daleko poleci:

Wolność, Równość- niech żyją,

Niech żyje 3 Maj…” Sadowska- Klimkowa „3 maj” 

 

Tekst i dobór wierszy Irena Piątek

Download PDF