II EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO – Rozstrzygnięta

II EDYCJA POWIATOWEGO  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO – Rozstrzygnięta

W dniu 10 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Chodlu odbyła się impreza podsumowująca tegoroczną edycję konkursu dla fotografów amatorów, która odbywała się pod hasłem: „POWIAT OPOLSKI W OBIEKTYWIE” Walory przyrodniczo-kulturowe Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Konkurs przeprowadzony był w ramach Projektu: Edukacja Ekologiczna w Powiecie Opolskim. Organizatorem konkursu była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim przy współpracy Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim i Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie. II Edycja konkursu odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Opolskiego.

dsc_0257

Przedmiotem fotografii były krajobrazy, zabytki kultury i historii, urokliwe miejsca, ciekawostki przyrodnicze znajdujące się na terenie Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Konkurs był otwarty dla wszystkich fotografujących. Każdy z autorów mógł nadesłać 5 fotografii. Oceny prac konkursowych dokonała komisja konkursowa powołana przez dyrektora Biblioteki Powiatowej. Ogółem wpłynęło 258 prac zgodnych z tematem konkursu i spełniających wszystkie wymogi regulaminowe. Członkowie komisji oceniali prace indywidualnie, punktując je w skali punktów od 1-6. Następnie dokonano podsumowania punktacji i w ten sposób wyłoniono laureatów, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie. W kategoriach:

Kategoria I – dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów

Kategoria II – Młodzież ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych i studiująca.

Kategoria III Dorośli

Odrębnie oceniano pracę przesłane przez nauczycieli i bibliotekarzy, w tej kategorii przyznano trzy wyróżnienia.

W Kategorii I

Wyłoniono laureata, przyznano nagrody za I, II i III miejsce oraz 7 wyróżnień.

W Kategorii II

Wyłoniono laureata, przyznano nagrody za I , II miejsce oraz  równorzędne dwa miejsca III i 6 wyróżnień

W kategorii III

Wyłoniono laureata, przyznano nagrody za I, II miejsce oraz dwa III miejsca równorzędne , 15 wyróżnień.

Na spotkaniu podsumowującym projekt, w imieniu starosty opolskiego okolicznościowe statuetki oraz nagrody dla laureatów i nagrodzonych w konkursie wręczył Pan w-ce starosta Robert Dąbrowski oraz Pani dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych – Justyna Jędruch.

dsc_0268

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób wśród zebranych byli zaproszeni goście oraz uczestnicy konkursu. Wszyscy zebrani mogli zapoznać się z bardzo ciekawą prezentacją multimedialną przygotowaną przez panią Marię Strakę, głównego specjalistę z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

dsc_0276

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Elżbieta Żyszkiewicz podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu, współorganizatorom oraz partnerom za współpracę. Na ręce dyrektora Zespołu Szkół w Chodlu Pana Janusza Kobiałki,   złożyła podziękowania za pomoc w organizacji imprezy podsumowującej projekt. Gratulując zarazem bardzo udanej i zdolnej młodzieży, ponieważ wśród laureatów i nagrodzonych znaleźli się uczniowie tej szkoły.

dsc_0225

Wszyscy zebrani mogli się również zapoznać z wystawami okolicznościowymi. Pierwsza z nich poświęcona Chodelskiemu Obszarowi Chronionego Krajobrazu, ilustrowana zdjęciami nadesłanymi na konkurs. Druga wystawa towarzysząca, pt. „WIZJE NATURY”, przedstawia wyjątkowe zdjęcia, których autorem jest Pan Robert Woś – Członek Klubu Fotograficznego „ Kadr” w Opolu Lubelskim.

Obie wystawy możemy obecnie zobaczyć w Zespole Szkół w Chodlu. W grudniu będą one prezentowane w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz pomocy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

logo wfoŚigw lublin z nazwa

W imieniu zespołu pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim dziękuję wszystkim współorganizatorom i partnerom projektu.

Dyrektor PBP w Opolu Lubelskim- Elżbieta Żyszkiewicz

Download PDF