IV Powiatowy Konkurs Poetycki- Karta uczestnika

OŚWIADCZENIE

 

 

  1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu lub biblioteki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926).
  2. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim zastrzega sobie prawo wykorzystania do publikacji i promocji konkursu lub biblioteki we fragmentach lub całości utworów zgłoszonych do konkursu (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631.art. 41, 51, 64, 65).

Miejsce/ data ………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

podpis opiekuna lub pełnoletniego uczestnika

 

KARTA UCZESTNIKA

 

 

Nazwisko: …………………………………………………………

Imię: …………………………………………………………………

Adres domowy: …………………………………………………

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

telefon: ……………………………………………………………..

e-mail: ………………………………………………………………

 

                           Dodatkowe informacje / dla uczniów

Pełna nazwa szkoły/ biblioteki………………………………………..

………………………………………………………………………..

Adres szkoły/ biblioteki …………………………………………………..

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

telefon do szkoły/ biblioteki……………………………………………….

e-mail do szkoły/ biblioteki………………………………………………..

klasa:…………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna:

…………………………………………………………………………..

Download PDF