KARTA UCZESTNIKA -IV Powiatowego Konkursu Poetyckiego

KARTA UCZESTNIKA

IV Powiatowego Konkursu Poetyckiego

 

Nazwisko: ………………………………………………………………………

Imię: ……………………………………………………………………………..

Adres domowy: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

 

telefon: …………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………….

 

Dodatkowe informacje

Pełna nazwa szkoły/ biblioteki……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Adres szkoły/ biblioteki ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

 

telefon do szkoły/biblioteki……………………………………………………………….

e-mail do szkoły/biblioteki……………………………………………………………….

klasa:……………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko  dorosłego uczestnika lub opiekuna:

                                               …………………………………………………………………………..

Download PDF