Legiony to …

Czyn Legionów i decyzje polityczne podjęte w latach 1918-1921 stanowiły bazę, na której ukształtował i rozwinął etos obywatela II Rzeczypospolitej-ofiarnego we wrześniu 1939 roku i w konspiracji w czasie drugiej wojny światowej. Na bardzo ważną sprawę zwrócił uwagę Henryk Wereszycki :,,/…/nasze pokolenie skłoniło młodzież okresu okupacji do tej do tej postawy, jaką zajęła, a która była tak bardzo polska ,to znaczy tak bardzo zgodna z tradycją narodową i jej godna”.

Pisze o tym także Maria Janion : ,,w >>wyniosłej godzinie>>/…/Polacy nie uginają się przed losem i idą do kresu, wybierają wolność. Dowody złożyli powstańcy listopadowi i styczniowi, obrońcy Westerplatte, powstańcy wileńscy i warszawscy w 1944 roku, górnicy z kopalni <<Wujek>>. Wszystkich ich cechowało tragiczne poczucie honoru w obronie upadającej sprawy ,od którego do końca ,w obliczu wrogiej przewagi ,nie chcieli ustąpić”. Jakże często do tego wymiaru odnosił się Piłsudski. Tym przecież uzasadniał potrzebę wystąpienia w 1914 roku. Naród, który chce być wolny, musi czynem zaświadczyć o swych pragnieniach i ambicjach. Zrozumiano to w najdalszych zakątkach Galicji. Chcąc nie chcąc, jesteśmy dziedzicami i depozytariuszami tego jakże polskiego sposobu myślenia.

                                                                           Janusz Cisek, Marek Cisek ,,Do niepodległości”

 

106

Zapraszamy do ciekawej lektury…..a szczególności tej, która w tym czasie miała miejsce w naszej najbliższej okolicy mieście….gminie….powiecie….województwie….

            ——————————-

           I jeszcze ciekawostka….

Co ma wspólnego cukier z odzyskaniem niepodległości….?

Odpowiedź znajdziemy w książce „Cukier Krzepi”, która ukazała się w 2018 roku  w ramach obchodów związanych z odzyskaniem niepodległości.

Partnerem projektu była Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

CUKIER-KRZEPI-okladka-ksiazkijpg

Download PDF