Oświadczenie i Karta Uczestnika III edycji Konkursu Poetyckiego

OŚWIADCZENIE

  1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu lub biblioteki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926).
  2. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim zastrzega sobie prawo wykorzystania do publikacji i promocji konkursu lub biblioteki we fragmentach lub całości utworów zgłoszonych do konkursu (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631.art. 41, 51, 64, 65).

   Miejsce/ data ………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

   podpis opiekuna lub pełnoletniego uczestnika

KARTA UCZESTNIKA
Nazwisko: ………………………………………………………………
Imię: ……………………………………………………………………….
Adres domowy: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
telefon: …………………………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………………….
                           Dodatkowe informacje
Pełna nazwa szkoły/ biblioteki………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Adres szkoły/ biblioteki ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
telefon do szkoły/ biblioteki………………………………………………………………
e-mail do szkoły/ biblioteki………………………………………………………………
klasa:…………………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna:
……………………………………………………………………………….
Download PDF