Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Skarbiec wiedzy, kultury i tradycji

Blisko 6000 woluminów w katalogu online

Zapraszamy - zostań naszym Czytelnikiem :)

31 sierpnia. Dzień Solidarności i Wolności. 40. rocznica Porozumień Sierpniowych

31 sierpnia. Dzień Solidarności i Wolności. 40. rocznica Porozumień Sierpniowych

40 lat temu, 31 sierpnia 1980 r. strajkujący robotnicy Stoczni Gdańskiej podpisali z przedstawicielami komunistycznej władzy porozumienie kończące trwający od połowy sierpnia strajk.

Zawarcie porozumień otworzyło drogę do powstania niezależnych od władzy związków zawodowych, władze zobowiązały się także do ograniczenia cenzury. W czasach PRL była to znacząca zdobycz. Do Sierpnia 1980 podobne przejawy niezależności były tępione przez władze, a osoby usiłujące korzystać z prawa do zrzeszania się i manifestowania poglądów innych niż uznane oficjalnie poddawane były represjom.

Jak pokazała historia, znaczenie sierpniowych strajków i porozumień je kończących okazało się daleko większe, niż mogli przypuszczać sygnatariusze i niż było to zapisane w tych dokumentach. Chociaż na odzyskanie wolności Polska musiała czekać jeszcze niemal dekadę, przechodząc w tym czasie przez noc stanu wojennego, to ziarno swobód obywatelskich zasiane w Sierpniu 1980 r., podlane 15 miesiącami „karnawału Solidarności”, wykiełkowało w czerwcowych wyborach do Sejmu i Senatu 1989 r. Wtedy to Polacy, mając wreszcie wybór, masowo opowiedzieli się za kandydatami wywodzącymi się z opozycji demokratycznej.

W 2005 r. Sejm „w celu upamiętnienia 25. rocznicy historycznego zrywu Polaków do wolności” uchwalił ustawę o ustanowieniu nowego święta: Dnia Solidarności i Wolności. Przypada ono 31 sierpnia – w rocznicę podpisania porozumienia w Gdańsku. Pod dwoma projektami ustaw w tej sprawie podpisali się posłowie wszystkich klubów. Jak napisali wnioskodawcy w uzasadnieniach projektów, dzień ten ma przypominać wysiłek ludzi, którzy dawali świadectwo wierności idei Polski Niepodległej oraz być wyrazem hołdu dla osób, które przyczyniły się do powstania i zwycięstwa „Solidarności” oraz odbudowania suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej.Wszystkich , którzy chcą sobie przypomnieć te wydarzenia zapraszamy do naszej biblioteki po ciekawą lekturę, polecamy : Niezłomni

Download PDF
100 LAT BITWY WARSZAWSKIEJ 1920-2020

100 LAT BITWY WARSZAWSKIEJ 1920-2020

W tym roku obchodzimy stulecie Bitwy Warszawskiej i zwycięstwa nad bolszewikami. Rozegrane pomiędzy 13 a 15 sierpnia 1920 r. na przedpolach polskiej stolicy walki, określane też mianem „Cudu nad Wisłą”, miały decydujący wpływ na wynik wojny polsko-bolszewickiej i zatrzymały nawałnicę bolszewicką przed komunizacją całej Europy.

zdjęcie Piłsudski w Wilnie

Starostwo Powiatowe  oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim zapraszają do zapoznania się z wyjątkową wystawą , przygotowaną z okazji 100- lecia Bitwy Warszawskiej. Wystawa skierowana jest do odbiorców interesujących się historią oraz do tych, którzy chcą dowiedzieć się, czemu Bitwa Warszawska nazywana jest Cudem nad Wisłą.

Narada w sztabie generała Daniela Konarzewskiego 1920Polscy żołnierze na stanowisku karabinu maszynowego. Janki pod Miłosną sierpień 1920

Bitwa Warszawska miała swój obraz wielowątkowy, który był interpretowany na wiele sposobów. Wielkie zwycięstwo polskiego oręża skupiło uwagę nie tylko historyków, ale również artystów. Prezentowana wystawa jest przyczynkiem do ukazania roli sztuki w porywaniu do walki, dokumentowaniu, utrwalaniu idei i budowaniu mitu Bitwy Warszawskiej. Wystawa przygotowana jest na rollupach, dzięki którym łatwo można ją prezentować w różnych miejscach.

Wystawę można będzie oglądać od 14.08.2020 roku w Opolskim Centrum Kultury a następnie  w bibliotekach publicznych powiatu opolskiego. O miejscu i terminie jej prezentowania w poszczególnych instytucjach kultury PBP będzie informować na swojej stronie internetowej i na FB. 

Download PDF
4 sierpnia 1944 r. Rocznica śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

4 sierpnia 1944 r. Rocznica śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

„Brylant, którym strzelamy we wroga” – tak historyk literatury Stanisław Pigoń nazwał Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poetę, który najpełniej wyraził los tzw. pokolenia Kolumbów. 4 sierpnia 1944 r. Baczyński poległ w Powstaniu Warszawskim.

Krzysztof Kamil Baczyński należał do pierwszego pokolenia urodzonego w niepodległej Polsce. Przyszedł na świat 22 stycznia 1921 roku w Warszawie jako syn nauczycielki Stefanii z Zieleńczyków, z zasymilowanej rodziny żydowskiej, oraz znanego międzywojennego krytyka literackiego Stefana Baczyńskiego. Stosunki między rodzicami poety nie układały się dobrze, co w końcu doprowadziło do separacji. Więź z matką, która samotnie go wychowywała, pozostanie do końca jedną z najważniejszych relacji w życiu poety.

Baczyński zaczął pisać wiersze już jako uczeń warszawskiego gimnazjum im. Stefana Batorego. W jego klasie uczyli się późniejsi żołnierze warszawskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów: Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Jan Bytnar „Rudy” i Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”. Na początku liceum Baczyński należał razem z nimi do drużyny harcerskiej – słynnej Pomarańczarni, potem związał się z tajnym radykalnym ugrupowaniem socjalistycznym „Spartakus”. Z tego okresu pochodzi jego pierwszy znany wiersz „Wypadek

W okresie okupacji Baczyński mieszkał przy ul. Hołówki 3. Po utworzeniu w 1940 r. getta w Warszawie, pozostał z matką po aryjskiej stronie. Od jesieni 1942 do lata 1943 Baczyński studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim.

Na początku okupacji Baczyński związał się z socjalistyczną grupą „Płomienie”, pisał także w lewicowym miesięczniku literacko-społecznym „Droga”. Jednak lewicowe sympatie młodego poety znacznie osłabły po odkryciu w kwietniu 1943 roku grobów w Katyniu.

W czerwcu 1942 roku Krzysztof Kamil Baczyński ożenił się ze studentką podziemnej polonistyki Barbarą Drapczyńską. Małżeństwo okazało się wyjątkowo dobrane i zgodne. Podczas okupacji Baczyński ukończył podziemną Szkołę Podchorążych Rezerwy „Agricola”, uczestniczył w kilku akcjach sabotażowych, m.in. w wysadzeniu pociągu niemieckiego na trasie Tłuszcz-Urle, która została przeprowadzona 27 kwietnia 1944 r.

Baczyński w okresie okupacji niemieckiej ogłosił 5 tomików poezji: „Zamknięty echem” (lato 1940), „Dwie miłości” (jesień 1940), „Wiersze wybrane” (maj 1942) i „Arkusz poetycki nr 1″ (1944). Jego poezja wyraża emocje i los generacji Kolumbów. Poeta zdawał sobie z tego sprawę, w wierszach często stosował liczbę mnogą, przemawiając w imieniu swoim i całego pokolenia. Pisał wiersze katastroficzne, chciał zmierzyć się ze swoją epoką, opisać czas wojny, która w jego wierszach ukazana jest jako ogromna, niszczycielska siła, niszcząca dawne systemy wartości i wprowadzająca nowe, okrutne prawa.

Wybuch Powstania Warszawskiego zaskoczył Baczyńskiego w rejonie pl. Teatralnego, gdzie został wysłany po odbiór butów dla oddziału. Nie mogąc przedostać się na miejsce koncentracji macierzystej jednostki na Woli, przyłączył się do oddziału złożonego z ochotników, którymi dowodził ppor. „Leszek” (Lesław Kossowski).

Poeta zginął w Pałacu Blanka 4 sierpnia około godziny 16. Trafił go niemiecki snajper strzelający z gmachu Teatru Wielkiego. 1 września zginęła jego żona – Barbara. Oboje pochowani są na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

E.Ż

Download PDF
Promuj czytelnictwo i otwórz się na młodzież. Zgłoś swoją bibliotekę do udziału w projekcie

Promuj czytelnictwo i otwórz się na młodzież. Zgłoś swoją bibliotekę do udziału w projekcie

Zastanawiasz się, jak zachęcić młodych ludzi do czytania?
Co zrobić, żeby Twoja biblioteka była dla nich miejscem atrakcyjnym, gdzie będą chętnie spędzać czas?
Jak pracować z młodzieżą, by wychodzić naprzeciw jej oczekiwaniom?

Znalezienie odpowiedzi nie będzie trudne. Stwórz i zrealizuj kampanię na rzecz czytelnictwa młodzieży, opracowaną specjalnie dla Twojej biblioteki przez Fundację Civis Polonus. Przy wsparciu ekspertów przekonasz młodych ludzi, że czytanie jest sposobem nie tylko na znalezienie odpowiedzi na nurtujące ich pytania, ale także na budowanie więzi z rówieśnikami i twórcze spędzanie czasu. Dowiesz się, jak pracować z młodymi i sprawić, by postrzegali bibliotekę jako miejsce przyjazne im i otwarte na ich zainteresowania.
Na zgłoszenia bibliotek Fundacja czeka tylko do piątku, 10 lipca 2020 r.

Jakie działania zaplanowano w projekcie?

  • 2-dniowe szkolenie online
   Na szkoleniu wspólnie zaplanujemy kampanię promującą czytelnictwo dla Waszej biblioteki. Nauczymy Was najlepszych metod pracy z młodzieżą i podzielimy się dobrymi praktykami w zakresie rozwijania w bibliotece młodzieżowego wolontariatu. Przekonacie się, że kampania online przy współpracy z młodzieżą to nic trudnego.
  • Powołanie grupy młodzieżowej
   Przy bibliotece powołacie kilkuosobową grupę młodzieży. Potraktujemy ich jako doradców, którzy pomogą Wam zidentyfikować najważniejsze zainteresowania i dylematy młodych ludzi oraz najlepsze sposoby dotarcia do nich. Wspólnie z młodymi dopracujecie szczegóły Waszej kampanii. Jej czas trwania i  zakres dostosujecie do potrzeb i możliwości biblioteki.
  • Kampania promująca czytelnictwo
   Przy współpracy z grupą młodzieżową przeprowadzicie kampanię online. Wspólnie zorganizujemy finansowane w ramach projektu zdalne spotkania z ekspertami od różnych obszarów i problemów, które wskaże młodzież. Eksperci podzielą się z młodymi swoją wiedzą i doświadczeniem, zachęcą do sięgnięcia po wartościową literaturę i polecą ciekawe treści dostępne w Internecie. Do udziału w tych spotkaniach grupa młodzieżowa zaprosi swoich rówieśników, dzięki czemu poszerzy się krąg odbiorców kampanii.
  • Wsparcie eksperckie
   W czasie projektu zapewnimy Wam wsparcie merytoryczne. Wspólnie z Wami przejdziemy przez proces wdrażania kampanii. Podczas grupowych spotkań wspierających poznacie doświadczenia pozostałych bibliotekarzy, biorących udział w projekcie. Będziecie też mieli możliwość indywidualnych konsultacji z nami. Nasze wsparcie skupimy nie tylko na realizowanych kampaniach, ale także na procesie rozwoju Waszej biblioteki, szczególnie w obszarze młodzieżowego wolontariatu. W stałej współpracy widzimy olbrzymi potencjał dla rozwoju – i młodzieży, i bibliotek!
  • Promocja kampanii na rzecz czytelnictwa
   Fundacja Civis Polonus opracuje publikację, w której przedstawi kampanie zrealizowane w projekcie. Zaprezentujemy w niej też Twoją bibliotekę. Publikację roześlemy do bibliotek w całej Polsce.

Co zyskuje biblioteka?

 • 2 bibliotekarzy ukończy 2-dniowe szkolenie, dzięki któremu rozwiną oni swoje kompetencje w zakresie realizacji kampanii na rzecz czytelnictwa oraz metodyki pracy z młodzieżą
 • bibliotekarze wspólnie z ekspertami i młodzieżą opracują kampanię promującą czytelnictwa, dostosowaną do potrzeb i możliwości biblioteki
 • bibliotekarze otrzymają indywidualne wsparcie eksperta, który będzie towarzyszyć im na każdym etapie wdrażania kampanii i wspierać bibliotekę w procesie rozwoju
 • bibliotekarze poznają najlepsze rozwiązania innych podczas wspólnych spotkań wspierających dla wszystkich bibliotek biorących udział w programie – przy wsparciu ekspertów wspólnie przechodzić będziemy przez proces zmian i uczenia się
 • biblioteki rozwiną i wzbogacą swoją ofertę, szczególnie w obszarze młodzieżowego wolontariatu – bibliotekarze będą potrafili organizować współpracę z młodzieżą jako odbiorcą i współtwórcą działań biblioteki
 • bibliotekarze zaprezentują swoje kampanie w publikacji Fundacji Civis Polonus, która rozesłana zostanie do bibliotek w całej Polsce

Jaki jest harmonogram zaplanowanych działań?

 • 23-24 lipca 2020 r. – szkolenie online dla bibliotekarzy za pośrednictwem narzędzia Zoom (godz. 10-15)
 • między 1 sierpnia a 10 października 2020 r. – wdrażanie kampanii online
  → 6 godzin indywidualnego wsparcia eksperckiego Fundacji Civis Polonus dla każdej biblioteki
  → trzy 3-godzinne wspólne spotkania wspierające online dla wszystkich bibliotekarzy, biorących udział w programie (wsparcie eksperckie i wymiana doświadczeń wszystkich uczestników projektu, wspólne uczenie się)
  → organizacja spotkań online dla młodzieży zaangażowanej w kampanie online z ekspertami na tematy interesujące młodzież – przy współpracy i finansowaniu Fundacji Civis Polonus
 •  II połowa października 2020 r. – spotkanie podsumowujące, którego celem jest promocja publikacji z dobrymi praktykami kampanii online na rzecz czytelnictwa młodzieży

Jakie są warunki uczestnictwa w programie?

 • deklaracja udziału 2 bibliotekarzy w działaniach projektowych wskazanych w harmonogramie
 • zapewnienie bibliotekarzom biorącym udział w programie możliwości uczestniczenia w szkoleniach i spotkaniach online (komputer z dostępem do Internetu oraz narzędziami niezbędnymi do uczestnictwa w szkoleniach online – kamerą, mikrofonem, głośnikiem)
 • zobowiązanie do realizacji kampanii online przy współpracy z młodzieżą
 • zobowiązanie do współpracy z Fundacją Civis Polonus w zakresie korzystania ze wsparcia eksperckiego oraz dokumentowania rezultatów projektu
 • zobowiązanie do promocji programu i realizowanych kampanii online na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez bibliotekę – ze wskazaniem nazwy i logotypu Fundacji Civis Polonus oraz nazw i logotypów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury (wzory logotypów i forma zapisu dotycząca źródła finansowania programu zostaną dostarczone przez organizatora)

Jak zgłosić bibliotekę do programu?

 • zgłoszenia biblioteki należy dokonać poprzez formularz online w serwisie rekrutacyjnym Konfeo https://projektdlabibliotek.konfeo.com/pl/groups w terminie do 10 lipca 2020 r. do godz. 23:59
 • zgłoszenia biblioteki dokonuje uprawniony do tego pracownik biblioteki, który w formularzu zgłoszeniowym podaje swoje dane kontaktowe. O wskazanie imion i nazwisk tych bibliotekarzy, którzy wezmą udział w projekcie, organizator poprosi po zakwalifikowaniu biblioteki do programu. Ich dane (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zgodę na wzięcie udziału w projekcie) będzie trzeba przesłać na adres e-mail, który zostanie wskazany przez organizatora, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez bibliotekę informacji o zakwalifikowaniu do projektu
 • do programu przyjętych zostanie 7 bibliotek
 • o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń – do programu zakwalifikowanych zostanie pierwszych 7 bibliotek, które wypełnią poprawnie zgłoszenie. Za poprawne uznaje się zgłoszenie, które jest kompletne i zawiera uzasadnienie przystąpienia biblioteki do programu (potrzeby i plany biblioteki w zakresach poszerzenia usług o ofertę online i rozwoju współpracy z młodzieżą), które zostanie pozytywnie ocenione przez Fundację Civis Polonus
 • biblioteki przyjęte do programu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną do 13 lipca 2020 r.
 • lista bibliotek przyjętych do programu opublikowana zostanie na stronie www.civispolonus.org.pl do 17 lipca 2020 r.

O organizatorach

Fundacja Civis Polonus od 15 lat pracuje w zakresie rozwijania postaw obywatelskich, umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Cel ten osiągamy, rozwijając edukację obywatelską w szkołach (szkolimy nauczycieli, rozwijamy samorządność wśród uczniów) i na poziomie gmin (zakładamy, wspieramy i szkolimy młodzieżowe rady gmin). Od wielu lat specjalizujemy się w rozwijaniu bibliotek jako miejsc spotkań i dyskusji, we wzmacnianiu kompetencji bibliotekarzy w zakresie pracy z młodzieżą oraz w rozwoju w bibliotekach młodzieżowego wolontariatu. Zrealizowaliśmy w tym obszarze wiele projektów – m.in. „Biblioteka: przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych” w 22 gminach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek FRSI), „Biblioteka – miejsce dla młodych ludzi” dla 70 bibliotek w ramach Programu Rozwoju Bibliotek FRSI), („Ochotnicy Warszawscy” – rozwój wolontariatu w 40 bibliotekach).

Kontakt:
Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/36
00-585 Warszawa
Łukasz Dembiński – koordynator projektu
tel. 664 036 632
e-mail: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”

Projekt został objety patronatem medialnym m.in. portalu sbp.pl

Download PDF

Szanowni Państwo, ponieważ obecnie Biblioteki zmuszone są pracować w nieco innym trybie dlatego też nasze spotkania z cyklu ” Z poezją w Bibliotece …” będą odbywać się online. Będziemy przybliżać Państwu sylwetki osób piszących wiersze i prezentować ich twórczość.

Na początek naszego cyklu  ” Z POEZJĄ W BIBLIOTECE ONLINE” – proponujemy bardzo interesujący referat Pani Ireny Piątek poświęcony twórczości literackiej – Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Cześć I – Pontyfikat wierszem i prozą pisany.

Cykl tematyczny ,by uhonorować i uczcić 100-tną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II, Karola Józefa Wojtyłę/1920-2020/-pierwszego Papieża Słowianina, Wielkiego Polaka niestrudzonego świadka nadziei, poetę i dramaturga, autora wielu Encyklik i in.

Wielka Pani-Poezja

,,Myśli nagle się odrywają od słów mówionych na głos,

Od twarzy ,na które cień pada z wysokich ścian.

Dźwiga się poziom ludzi, którzy nie dawniej jak wczoraj wiedli ciche rozmowy-

W nich brzmiało echo dalekich i tylu bliskich zmian…”

/fragment: ,,Słowa, które rozrastają się we mnie”/

Fascynacja poezją, dramatem, teatrem-była bliska Wojtyle od czasów wadowickiego gimnazjum. Już wtedy zatapiał się w sztuce. Pochłaniał klasykę literatury polskiej i obcej, rozwijał w sobie wrażliwość na sztukę.

O młodzieńczych utworach, wierszach i dramatach do 1979 r., czyli do tomu ,,Poezje i dramaty”, wiedzieli tylko najbliżsi przyjaciele. Utworów tych K. Wojtyła nie publikował, krążyły w odpisach adresowych do przyjaciół ,a przede wszystkim Mieczysława Kotlarczyka, teatralnego przewodnika z czasów edukacji w Wadowicach. Prawdopodobnie ,tu powstał I tomik ,,Ballady beskidzkie”. Tomik nie został odnaleziony, możemy jednak przypuszczać, że niektóre teksty Wojtyła przedstawił podczas różnych spotkań poetyckich czy konkursów ,w których uczestniczył.

Z okresu młodzieńczego zachował się zespół wierszy pt . ,,Psałterz Dawidów”-

,, Księga Słowiańska’’ /1939/.

Pisał te utwory już w Krakowie, kiedy to rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Równocześnie rozpoczął pracę w teatrze.

Niestety wojna zmusiła Go do przerwania nauki ,a grupa teatralna zeszła do podziemia. Na spotkaniach K. Wojtyła umilał czas oczekującym swej kolejki np. recytując całego ,,Pana Tadeusza”. I pisał, pisał.

Z okresu okupacyjnego pochodzą dramaty: ,,Dawid”/1939/, ,,Hiob” i ,,Jeremiasz”/1940/,również wtedy powstały pierwsze wersje dramatu: ,,Brat naszego Boga”

Zostawszy księdzem ,K. Wojtyła nie włączył się już nigdy tak intensywnie w życie artystyczne i literackie. Mimo ciężkiej pracy duszpasterskiej w latach powojennych odżywała w Nim chęć pisania, jednak utrzymywał to w tajemnicy, znanej wyłącznie skromnemu gronu przyjaciół świeckich i duchownych.

Wybrane utwory publikował, podpisując je pseudonimami :Andrzej Jawień np. ,,Przed sklepem jubilera”/1960/, ,,Dziady” i dwudziestolecie/1961/,Stanisław Andrzej Gruda ,,Promieniowanie ojcostwa”/1979/;Piotr Jasień ,,O Teatrze słowa”,/1952/,czy poemat: ,,Stanisław”/1979/.

 1. Wojtyła przekazywał w utworach myśli i spostrzeżenia dotyczące Boga i wiary Polski i Polaków-to właśnie było mu najbliższe.

W części II zaprezentuję twórczość K. Wojtyły- Papieża.

Opracowała: mgr Irena Piątek

                              animator kultury, były polonista Zespołu Szkół w Chodlu

 

Powiatowa Biblioteka w swoich zbiorach posiada wiele pozycji książkowych autorstwa Jana Pawła II- zachęcamy wszystkich do lektury .

Download PDF