POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY „ Poznaj Obszary Chronione Powiatu Opolskiego” ROZSTRZYGNIĘTY

POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY „ Poznaj Obszary Chronione Powiatu Opolskiego” ROZSTRZYGNIĘTY

28 listopada 2011 roku w sali Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach odbyła się impreza finałowa podsumowująca VI edycję powiatowego, konkuru przyrodniczo -ekologicznego organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lubelskim

Konkurs, ogłoszony pod patronatem Starosty Opolskiego – Zenona Rodzika, realizowany był przy w współpracy miejskich i gminnych bibliotek publicznych z terenu powiatu. Ogółem do konkursu przystąpiło około 600 uczestników, wpłynęło 627 prac, z czego w etapach gminnych wytypowano do etapu powiatowego 83 prace plastyczne i 5 prac literackich.

W imprezie finałowej uczestniczyli nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie ich opiekunowie i rodzice oraz zaproszeni goście: Starosta Opolski Zenon Rodzik, naczelnicy wydziałów starostwa powiatowego Iwona Giza i Joanna Kowalska, Małgorzata Pieczykolan z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim, Małgorzata Deneka-Angel dyrektor Zarządu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie, Dyrektorzy szkół i bibliotek z terenu powiatu opolskiego. Ogółem w imprezie podsumowującej konkurs uczestniczyło ponad 100 osób.

Podczas imprezy finałowej dyrektor PBP w Opolu Lubelskim Elżbieta Żyszkiewicz przedstawiła wyniki konkursu i zaprezentowała laureatów. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali z rąk Pana Starosty, bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Bibliotekę i Starostwo Powiatowe oraz materiały promocyjne powiatu, podziękowania i dyplomy. Podziękowano również opiekunom, nauczycielom i bibliotekarzom, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w realizację konkursu.

Wszyscy uczestnicy spotkania zapoznali się z bardzo ciekawymi prezentacjami. Pierwszą z nich, pt” Poznaj piękno przyrody powiatu na szlaku kolejki wąskotorowej przygotował i przedstawił Jacek Rosły – pracownik Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa starostwa powiatowego. Druga prezentacja opracowana przez Jadwigę Religię- dyrektora Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach przybliżyła uczestnikom historię rodziny Kleniewskich.

Dodatkową atrakcją spotkania była wystawa pt. „Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej…”

Download PDF