PRASOWO-CZYTELNICZY KONKURS WIEDZY O IRENIE SENDLEROWEJ „NIEZWYKŁEJ KOBIECIE, UHONOROWANEJ TYTUŁEM SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA”

Witamy po wakacjach :)

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim zaprasza wszystkich do udziału w prasowo-czytelniczym konkursie wiedzy o Irenie Sendlerowej- Niezwykłej Kobiecie, uhonorowanej tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Konkurs ogłasza Powiatowa Biblioteka Publiczna, Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim oraz Biuro Rady, Zarządu i Promocji Powiatu.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o Irenie Sendlerowej, która według Żydowskiego Instytutu Historycznego wspólnie z łączniczkami organizacji „ Żegota”, zdołali uratować kilkaset dzieci. Dokładna ich liczba do dzisiaj nie jest znana. Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Sejm RP ustanowił 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. W ten sposób oddano „ hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu od 10 roku życia.

Zadanie polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 10 pytań konkursowych i przesłanie kuponu konkursowego oraz oświadczenia potwierdzającego udział w konkursie na podany niżej adres:

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPOLU LUBELSKIM
24-300 Opole Lubelskie, ul. Stary Rynek 46

Kupony z pytaniami dostępne są:

w Internecie na stronie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim www.opole.lublin.pl oraz na stronie Biblioteki Powiatowej: w zakładce ” Działalność kulturalna”

Informacje o konkursie dostępne są również w bibliotekach publicznych oraz szkołach różnego szczebla znajdujących się na terenie naszego powiatu, przy współpracy, z którymi organizowany jest konkurs.

Ważne: razem z kuponem konkursowym należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy, który jest załącznikiem nr 1 do regulaminu konkursu, ( patrz zakładka ” działalność kulturalna”).

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

E.Ż

Download PDF