PROJEKT „ODKRYWAMY WRZELOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY”

PROJEKT „ODKRYWAMY WRZELOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY”

W dniu 12 listopada 2012 roku w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach odbyła się impreza finałowa, na której podsumowano i zakończono projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim i Powiatową Bibliotekę Publiczną przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Do głównych zadań projektu należało:

 1. Opracowanie merytoryczne i wydanie „ Przewodnika Przyrodniczego Wrzelowiecki Park Krajobrazowy”
 2. Opracowanie i wydanie wystawy objazdowej pt: „ Wrzelowiecki Park Krajobrazowy”.
 3. Zakupienie i montaż tablic informacyjnych i znaków drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi do uzupełniania oznakowania szlaków turystycznych.
 4. Opracowaniu merytorycznym i graficznym plansz informacyjnych o
  „ Ścieżce dydaktycznej Złota Góra”,
  „ Ścieżce dydaktycznej Skrzypowy Dół” i
  „ Ścieżce spacerowej Okolice Kluczkowic”.
 1. Organizacja przez PBP w Opolu Lubelskim konkursu wiedzy o Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym oraz I Edycji Powiatowego   Konkursu Fotograficznego „ Znane i nieznane opolskie pejzaże”

Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim w ramach projektu zorganizowały i przeprowadziły dwa konkursy, konkurs wiedzy oraz konkurs fotograficzny.
Pierwszy z konkursów dał uczestnikom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym, który jest jedynym parkiem krajobrazowym w całości położonym na terenie powiatu opolskiego. Konkurs miał również na celu rozwijanie wśród uczestników umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji na temat Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.
Konkurs polegał na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w kuponach konkursowych, które zamieszczone były na stronach www Starostwa Powiatowego i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim. Kupony dostępne były również w Powiatowej Bibliotece oraz we wszystkich bibliotekach gminnych i filiach bibliotecznych na terenie powiatu opolskiego.

Na konkurs wpłynęło ogółem ponad 400 ankiet, z pośród prawidłowo wypełnionych wylosowano i nagrodzono 35 uczestników konkursu.

Konkursu fotograficzny       pt „Znane i nieznane opolskie pejzaże” był skierowany do miłośników fotografowania, którzy w swoich pracach uwiecznili krajobrazy, zabytki i urokliwe zakątki Opolskiego Powiśla.
Ogółem na konkurs napłynęło 135 zdjęć, z pośród których komisja konkursowa zgodnie z regulaminem wyłoniła  jednego laureata oraz trzy nagrody równorzędne i wyróżnienia.

Laureatem I edycji powiatowego konkursu fotograficznego

została pani- Anna Mańkowska  za zdjęcie pt „ Słoneczne molo”

Trzy nagrody równorzędne otrzymali:
Joanna Czaja ( uczennica Gimnazjum w Łaziskach) za zdjęcie
„ Kamieniołom w Piotrawinie”
Michał Węgiel za zdjęcie
„ Lato w kamieniołomach”
Dominika Smętek za zdjęcie
„ Chodelski Loret – jesienią”

Wyróżnienia przyznano:

Natali Wodeckiej ( uczennicy Gimnazjum w Łaziskach) za zdjęcie
„Żniwa w Kamieniu nad Wisłą”
Mateuszowi Szczerbie ( uczniowi ZSZ im. S. Konarskiego w Opolu Lubelskim) za zdjęcie pt
„ Wisła”
Wioletcie Kramek ( uczennicy Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie) za zdjęcie pt
„ Wisła – Kaliszany”
Julii Jasickiej ( uczennicy Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie ) za zdjęcie
„ Jesień w Kluczkowicach”
Idze Marii Dudek ( uczennicy Gimnazjum w Chodlu) za cykl zdjęciowy
„ Jesienne Kolory”
Weronice Prościńskiej ( uczennicy Gimnazjum w Chodlu) za zdjęcie pt
„ Malownicze i tajemnicze brzegi Chodelki”
Ilonie Wnuk ( uczennicy Gimnazjum w Chodlu) za zdjęcie pt
„ Zaśnieżone drogi w Kotlinie Chodelskiej”
Aleksandrze Piłat za zdjecie „ Nad Chodelką”
Markowi Plisowi za zdjęcie „ Trójkat opolski”
Małgorzacie Nowaczek „ W śród tajemniczej zieleni szuwarów”
Kamilii Chodoła za zdjęcie  pt „ Pochmurny zachód słońca nad Wisłą”
Agacie Markiewicz za zdjęcia  pt „ Wędkarz” i „ Rozlewisko Wisły”
Henremu Kanieckiemu  za zdjęcia pt „ Droga do sadu’ i  „W moim ogrodzie”
Elżbiecie Piłat  za zdjęcia pt „ Potok Wrzelowiecki” i „ Zimowy świt nad Opolem”
Anecie  Sass za zdjecie pt „ Jabłka”
Igorowi Gnaś  za zdjęcia „ Koniec zimy” i „ Kąpielisko”
Justynie Winiarz za zdjęcie „ Widok na Wisłę w Kępie Soleckiej”
Katarzynie Daczka za zdjęcie „ Wąwóz w Podgórzu”
Katarzynie Romanik  za zdjęcie „ Plaża w Zakrzowie”
Karolinie Kołodziej  za zdjęciaKoło czasu”  i  „ Cmentarz Żydowski”
Oldze Kufel  za zdjęcie „ Sianokosy”
Krystianowi Chodoła (  uczniowi Szkoły Podstawowej w Rogowie) za zdjęcia „ „Zachód słońca nad Wilkowem” i „ Wisła w Zastowie”
Karolinie Bojda za zdjęcia „ Nadwiślański zachód słońca”

W imprezie finałowej uczestniczyli laureaci, nagrodzeni i wyróżnieni w  obu konkursach. Towarzyszyli im opiekunowie, rodzice oraz zaproszeni goście: Starosta Opolski Zenon Rodzik, naczelnicy wydziałów starostwa powiatowego Iwona Giza i Joanna Kowalska, Piotr Deptuś Kierownik Oddziału Terenowego Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie, Dyrektorzy szkół i bibliotek, nauczyciele i bibliotekarze z terenu powiatu opolskiego. Ogółem w imprezie podsumowującej konkurs uczestniczyło ponad 100 osób.
Podczas imprezy finałowej dyrektor PBP w Opolu Lubelskim Elżbieta Żyszkiewicz przedstawiła wyniki konkursu i zaprezentowała laureatów. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali z rąk Pana Starosty atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe ufundowane przez bibliotekę powiatową i starostwo powiatowe oraz materiały promocyjne powiatu, podziękowania i dyplomy. Podziękowano również opiekunom, nauczycielom i bibliotekarzom, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w realizację konkursu.
Wszyscy uczestnicy spotkania zapoznali się z ciekawą prezentacją multimedialną przygotowaną przez Oddział Terenowy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie. Można było również zwiedzać nową wystawę objazdową przygotowaną w ramach projektu i poświęconą w całości Wrzelowieckiemu Parku Krajobrazowemu. Dopełnieniem wiedzy o tym pięknym zakątku powiatu opolskiego, będzie nowy przewodnik przyrodniczy, wydany w ramach projektu, który jest zbiorem wszystkich najważniejszych wiadomości o charakterystyce fizjograficznej, środowisku kulturowym i atrakcjach turystycznych tego obszaru.
Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników spotkania były piękne wnętrza Muzeum Regionalnego w Kuluczkowicach oraz wystawa fotograficzna znanego fotografika amatora, pracownika Pienińskiego Parku Narodowego, do obejrzenia, której zaprosiła uczestników Jadwiga Religia dyrektor muzeum.

Download PDF