Promuj czytelnictwo i otwórz się na młodzież. Zgłoś swoją bibliotekę do udziału w projekcie

Promuj czytelnictwo i otwórz się na młodzież. Zgłoś swoją bibliotekę do udziału w projekcie

Zastanawiasz się, jak zachęcić młodych ludzi do czytania?
Co zrobić, żeby Twoja biblioteka była dla nich miejscem atrakcyjnym, gdzie będą chętnie spędzać czas?
Jak pracować z młodzieżą, by wychodzić naprzeciw jej oczekiwaniom?

Znalezienie odpowiedzi nie będzie trudne. Stwórz i zrealizuj kampanię na rzecz czytelnictwa młodzieży, opracowaną specjalnie dla Twojej biblioteki przez Fundację Civis Polonus. Przy wsparciu ekspertów przekonasz młodych ludzi, że czytanie jest sposobem nie tylko na znalezienie odpowiedzi na nurtujące ich pytania, ale także na budowanie więzi z rówieśnikami i twórcze spędzanie czasu. Dowiesz się, jak pracować z młodymi i sprawić, by postrzegali bibliotekę jako miejsce przyjazne im i otwarte na ich zainteresowania.
Na zgłoszenia bibliotek Fundacja czeka tylko do piątku, 10 lipca 2020 r.

Jakie działania zaplanowano w projekcie?

  • 2-dniowe szkolenie online
   Na szkoleniu wspólnie zaplanujemy kampanię promującą czytelnictwo dla Waszej biblioteki. Nauczymy Was najlepszych metod pracy z młodzieżą i podzielimy się dobrymi praktykami w zakresie rozwijania w bibliotece młodzieżowego wolontariatu. Przekonacie się, że kampania online przy współpracy z młodzieżą to nic trudnego.
  • Powołanie grupy młodzieżowej
   Przy bibliotece powołacie kilkuosobową grupę młodzieży. Potraktujemy ich jako doradców, którzy pomogą Wam zidentyfikować najważniejsze zainteresowania i dylematy młodych ludzi oraz najlepsze sposoby dotarcia do nich. Wspólnie z młodymi dopracujecie szczegóły Waszej kampanii. Jej czas trwania i  zakres dostosujecie do potrzeb i możliwości biblioteki.
  • Kampania promująca czytelnictwo
   Przy współpracy z grupą młodzieżową przeprowadzicie kampanię online. Wspólnie zorganizujemy finansowane w ramach projektu zdalne spotkania z ekspertami od różnych obszarów i problemów, które wskaże młodzież. Eksperci podzielą się z młodymi swoją wiedzą i doświadczeniem, zachęcą do sięgnięcia po wartościową literaturę i polecą ciekawe treści dostępne w Internecie. Do udziału w tych spotkaniach grupa młodzieżowa zaprosi swoich rówieśników, dzięki czemu poszerzy się krąg odbiorców kampanii.
  • Wsparcie eksperckie
   W czasie projektu zapewnimy Wam wsparcie merytoryczne. Wspólnie z Wami przejdziemy przez proces wdrażania kampanii. Podczas grupowych spotkań wspierających poznacie doświadczenia pozostałych bibliotekarzy, biorących udział w projekcie. Będziecie też mieli możliwość indywidualnych konsultacji z nami. Nasze wsparcie skupimy nie tylko na realizowanych kampaniach, ale także na procesie rozwoju Waszej biblioteki, szczególnie w obszarze młodzieżowego wolontariatu. W stałej współpracy widzimy olbrzymi potencjał dla rozwoju – i młodzieży, i bibliotek!
  • Promocja kampanii na rzecz czytelnictwa
   Fundacja Civis Polonus opracuje publikację, w której przedstawi kampanie zrealizowane w projekcie. Zaprezentujemy w niej też Twoją bibliotekę. Publikację roześlemy do bibliotek w całej Polsce.

Co zyskuje biblioteka?

 • 2 bibliotekarzy ukończy 2-dniowe szkolenie, dzięki któremu rozwiną oni swoje kompetencje w zakresie realizacji kampanii na rzecz czytelnictwa oraz metodyki pracy z młodzieżą
 • bibliotekarze wspólnie z ekspertami i młodzieżą opracują kampanię promującą czytelnictwa, dostosowaną do potrzeb i możliwości biblioteki
 • bibliotekarze otrzymają indywidualne wsparcie eksperta, który będzie towarzyszyć im na każdym etapie wdrażania kampanii i wspierać bibliotekę w procesie rozwoju
 • bibliotekarze poznają najlepsze rozwiązania innych podczas wspólnych spotkań wspierających dla wszystkich bibliotek biorących udział w programie – przy wsparciu ekspertów wspólnie przechodzić będziemy przez proces zmian i uczenia się
 • biblioteki rozwiną i wzbogacą swoją ofertę, szczególnie w obszarze młodzieżowego wolontariatu – bibliotekarze będą potrafili organizować współpracę z młodzieżą jako odbiorcą i współtwórcą działań biblioteki
 • bibliotekarze zaprezentują swoje kampanie w publikacji Fundacji Civis Polonus, która rozesłana zostanie do bibliotek w całej Polsce

Jaki jest harmonogram zaplanowanych działań?

 • 23-24 lipca 2020 r. – szkolenie online dla bibliotekarzy za pośrednictwem narzędzia Zoom (godz. 10-15)
 • między 1 sierpnia a 10 października 2020 r. – wdrażanie kampanii online
  → 6 godzin indywidualnego wsparcia eksperckiego Fundacji Civis Polonus dla każdej biblioteki
  → trzy 3-godzinne wspólne spotkania wspierające online dla wszystkich bibliotekarzy, biorących udział w programie (wsparcie eksperckie i wymiana doświadczeń wszystkich uczestników projektu, wspólne uczenie się)
  → organizacja spotkań online dla młodzieży zaangażowanej w kampanie online z ekspertami na tematy interesujące młodzież – przy współpracy i finansowaniu Fundacji Civis Polonus
 •  II połowa października 2020 r. – spotkanie podsumowujące, którego celem jest promocja publikacji z dobrymi praktykami kampanii online na rzecz czytelnictwa młodzieży

Jakie są warunki uczestnictwa w programie?

 • deklaracja udziału 2 bibliotekarzy w działaniach projektowych wskazanych w harmonogramie
 • zapewnienie bibliotekarzom biorącym udział w programie możliwości uczestniczenia w szkoleniach i spotkaniach online (komputer z dostępem do Internetu oraz narzędziami niezbędnymi do uczestnictwa w szkoleniach online – kamerą, mikrofonem, głośnikiem)
 • zobowiązanie do realizacji kampanii online przy współpracy z młodzieżą
 • zobowiązanie do współpracy z Fundacją Civis Polonus w zakresie korzystania ze wsparcia eksperckiego oraz dokumentowania rezultatów projektu
 • zobowiązanie do promocji programu i realizowanych kampanii online na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez bibliotekę – ze wskazaniem nazwy i logotypu Fundacji Civis Polonus oraz nazw i logotypów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury (wzory logotypów i forma zapisu dotycząca źródła finansowania programu zostaną dostarczone przez organizatora)

Jak zgłosić bibliotekę do programu?

 • zgłoszenia biblioteki należy dokonać poprzez formularz online w serwisie rekrutacyjnym Konfeo https://projektdlabibliotek.konfeo.com/pl/groups w terminie do 10 lipca 2020 r. do godz. 23:59
 • zgłoszenia biblioteki dokonuje uprawniony do tego pracownik biblioteki, który w formularzu zgłoszeniowym podaje swoje dane kontaktowe. O wskazanie imion i nazwisk tych bibliotekarzy, którzy wezmą udział w projekcie, organizator poprosi po zakwalifikowaniu biblioteki do programu. Ich dane (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zgodę na wzięcie udziału w projekcie) będzie trzeba przesłać na adres e-mail, który zostanie wskazany przez organizatora, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez bibliotekę informacji o zakwalifikowaniu do projektu
 • do programu przyjętych zostanie 7 bibliotek
 • o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń – do programu zakwalifikowanych zostanie pierwszych 7 bibliotek, które wypełnią poprawnie zgłoszenie. Za poprawne uznaje się zgłoszenie, które jest kompletne i zawiera uzasadnienie przystąpienia biblioteki do programu (potrzeby i plany biblioteki w zakresach poszerzenia usług o ofertę online i rozwoju współpracy z młodzieżą), które zostanie pozytywnie ocenione przez Fundację Civis Polonus
 • biblioteki przyjęte do programu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną do 13 lipca 2020 r.
 • lista bibliotek przyjętych do programu opublikowana zostanie na stronie www.civispolonus.org.pl do 17 lipca 2020 r.

O organizatorach

Fundacja Civis Polonus od 15 lat pracuje w zakresie rozwijania postaw obywatelskich, umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Cel ten osiągamy, rozwijając edukację obywatelską w szkołach (szkolimy nauczycieli, rozwijamy samorządność wśród uczniów) i na poziomie gmin (zakładamy, wspieramy i szkolimy młodzieżowe rady gmin). Od wielu lat specjalizujemy się w rozwijaniu bibliotek jako miejsc spotkań i dyskusji, we wzmacnianiu kompetencji bibliotekarzy w zakresie pracy z młodzieżą oraz w rozwoju w bibliotekach młodzieżowego wolontariatu. Zrealizowaliśmy w tym obszarze wiele projektów – m.in. „Biblioteka: przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych” w 22 gminach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek FRSI), „Biblioteka – miejsce dla młodych ludzi” dla 70 bibliotek w ramach Programu Rozwoju Bibliotek FRSI), („Ochotnicy Warszawscy” – rozwój wolontariatu w 40 bibliotekach).

Kontakt:
Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/36
00-585 Warszawa
Łukasz Dembiński – koordynator projektu
tel. 664 036 632
e-mail: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”

Projekt został objety patronatem medialnym m.in. portalu sbp.pl

Download PDF