Pytania konkursowe prasowo- czytelniczego konkursu wiedzy o Irenie Sendlerowej

PRASOWO-CZYTELNICZY KONKURS WIEDZY

IRENA SENDLEROWA

„NIEZWYKŁA KOBIETA, UHONOROWANA TYTUŁEM SPRAWIEDLIWEJ WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA”

  1. Pod jakim pseudonimem prowadziła działalność konspiracyjną Irena Sendlerowa w czasie II wojny Światowej?

…………………………………………………………………………………………………..

  1. W którym roku powstało Getto Warszawskie?

…………………………………………………………………………………………………..

  1. Podaj nazwiska przynajmniej trzech łączników, którzy pomagali Irenie Sendlerowej w ratowaniu dzieci żydowskich.

…………………………………………………………………………………………………..

  1. Z czyjej inicjatywy powstała organizacja „ Żegota”, której celem było niesienie pomocy ludności pochodzenia Żydowskiego podczas II wojny światowej?

…………………………………………………………………………………………………..

  1. Podaj datę powstania organizacji „ Żegota”.

………………………………………………………………………………………………….

  1. Co to był Umschlagplatz ?

………………………………………………………………………………………………….

  1. Jaka szkoła i gdzie jako pierwsza na świecie otrzymała imię Ireny Sendlerowej ?

………………………………………………………………………………………………….

  1. Wymień tytuły 4 książek, które opisują życie i działalność Ireny Sendlerowej.

…………………………………………………………………………………………………..

  1. W który roku Irena Sendlerowa została uhonorowana tytułem „Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata”.

…………………………………………………………………………………………………..

  1. Czy postać Ireny Sendlerowej może być autorytetem i dlaczego ?

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Podpis uczestnika konkursu

………………………………………….

 

Download PDF