REGULAMIN PRASOWO-CZYTELNICZEGO KONKURSU WIEDZY IRENA SENDLEROWA

REGULAMIN

PRASOWO-CZYTELNICZEGO KONKURSU WIEDZY

IRENA SENDLEROWA

„NIEZWYKŁA KOBIETA, UHONOROWANA TYTUŁEM SPRAWIEDLIWEJ WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA”

Konkurs ogłasza Powiatowa Biblioteka Publiczna, Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim oraz Biuro Rady, Zarządu i Promocji Powiatu.
 1. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o Irenie Sendlerowej,- która według Żydowskiego Instytutu Historycznego wspólnie z łączniczkami organizacji „ Żegota”, zdołali uratować kilkaset dzieci. Dokładna ich liczba do dzisiaj nie jest znana. Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Sejm RP ustanowił 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. W ten sposób oddano „ hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu od 10 roku życia.
 3. Zadanie polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 10 pytań konkursowych i przesłanie kuponu konkursowego oraz oświadczenia potwierdzającego udział w konkursie na podany niżej adres:
     POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPOLU LUBELSKIM
     24-300 Opole Lubelskie, Stary Rynek 46
4.  Kupony z pytaniami dostępne będą:
  • na łamach Opolskiej Gazety Powiatowej w bibliotekach publicznych powiatu ( powiatowej, miejsko-gminnych, gminnych i filiach bibliotecznych)
  • w Internecie na stronie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim :www.opole.lublin.pl oraz na stronie Biblioteki Powiatowej: www.pbpopolelub.pl
  • informacje o konkursie zostaną również przesłane do szkół różnego szczebla znajdujących się na terenie naszego powiatu.
  • Źródłem uzyskania właściwej odpowiedzi na pytania konkursowe są zbiory bibliotek publicznych, oraz inne źródła ( podręczniki szkolne, Internet itp.)
 5. Źródłem uzyskania właściwej odpowiedzi na pytania konkursowe   są zbiory bibliotek publicznych, oraz inne źródła ( podręczniki szkolne, Internet itp.
6.Każdy uczestnik może przesłać jedną ankietę z udzielonymi odpowiedziami.
7. Ankiety i oświadczenie uczestnika potwierdzające udział w konkursie przesyłamy lub dostarczamy osobiście do 15 października 2018 roku.
8. Komisja konkursowa dokona sprawdzenia poprawności odpowiedzi nadesłanych ankiet oraz wyłoni laureatów. Wyniki zostaną opublikowane w Opolskiej Gazecie Powiatowej i na stronie Starostwa Powiatowego oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim.
9. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym spotkaniu w miesiącu październiku, wszyscy laureaci konkursu zostaną poinformowani o miejscu i czasie wręczenia nagród
10. Nadesłanie kuponów konkursowych oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora / ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami./ Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.
Zapraszamy szkoły, biblioteki oraz uczestników indywidualnych do udziału w konkursie. Bibliotekarzy i nauczycieli prosimy o pomoc w koordynowaniu działań konkursowych na terenie swojej gminy. Wszystkim koordynatorom i współorganizatorom konkursu zostaną wręczone odpowiednie podziękowania, najaktywniejsi otrzymają atrakcyjne nagrody.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim.

Telefon kontaktowy: (81) 827 20 61; e-mail: biblioteka@pbpopolelub.pl

Załącznik nr 1 do:

REGULAMINU

PRASOWO-CZYTELNICZEGO KONKURSU WIEDZY

Irena Sendlerowa

„ Niezwykła kobieta, uhonorowana tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata”

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 1. Imię i Nazwisko uczestnika konkursu

………………………………………………………………………………….………………………………………………………….

adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon oraz e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………..

 •  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji, zadań PRASOWO-CZYTELNICZEGO KONKURSU WIEDZY (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)
 • Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku wykonanego w czasie realizacji zadań konkursu PRASOWO-CZYTELNICZEGO Irena Sendlerowa – niezwykła kobieta, uhonorowana tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata- w celach promocyjnych niniejszego projektu. Oświadczam, że osoby na fotografii zgodziły się na rozpowszechnienie ich wizerunku.
 1. Data i podpis ……………………………………………………

 

 

 

 

Download PDF