TURYSTYKA PRZYRODNICZA W POWIECIE OPOLSKIM

TURYSTYKA PRZYRODNICZA W POWIECIE OPOLSKIM

„TURYSTYKA PRZYRODNICZA W POWIECIE OPOLSKIM” – pod takim hasłem odbyła się już V edycja powiatowego konkursu przyrodniczo-ekologicznego organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lubelskim, pod patronatem Starosty Opolskiego.
Konkurs realizowano przy współpracy bibliotek publicznych, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie powiatu.

 Współorganizatorami konkursu byli:

– Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim,
– Nadleśnictwo Kraśnik
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Celem tegorocznej edycji konkursu było:
– kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody i konieczności jej ochrony
– rozwijanie umiejętności wyrażania piękna za pomocą środków plastycznych i literackich
– zainteresowanie dzieci i młodzieży turystyką przyrodniczą oraz ciekawostkami przyrodniczymi naszego powiatu

Zainteresowaniem konkursem, jak co roku było bardzo duże. Wszystkie biblioteki publiczne na terenie powiatu, poza tymi dotkniętymi nieszczęściem powodzi, podjęły się realizacji etapów gminnych konkursu. Dzięki bardzo udanej współpracy ze szkołami i nauczycielami, powstały bardzo piękne prace konkursowe, zarówno plastyczne jak też literackie. Ogółem w konkursie wzięło udział 624 uczniów. Do etapu powiatowego po przeprowadzeniu etapów gminnych zakwalifikowano 67 prac z tego 53 pace plastyczne i 14 literackich.

W dniu 18 listopada 2010 roku, odbyła się impreza finałowa podsumowująca konkurs, na której wręczono 42 laureatom bardzo atrakcyjne nagrody książkowe, materiały plastyczne i sprzęt turystyczny. Organizatorzy nagrodzili również bibliotekę publiczną, która w organizacji etapu gminnego miła największą liczbę uczestników, w tej edycji najaktywniejszym realizatorem etapu gminnego została Gminna Biblioteka Publiczna w Józefowie nad Wisłą.

Dla wszystkich uczestników imprezy finałowej czekała niespodzianka przygotowana przez organizatorów, którą była wycieczka na ścieżkę przyrodniczą KLENIEWO. Uczestnicy wycieczki przejechali autokarem do miejscowości Pomorze, na miejscu czekali panowie z Nadleśnictwa w Kraśniku, którzy byli przewodnikami po ścieżce przyrodniczej. Wycieczka dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń, to bardzo piękny zakątek, do którego warto wracać w różnych porach roku, gdyż wrażenia będą za każdym razem zupełnie inne. Na zakończenie było wspólne ognisko, pieczone kiełbaski i niekończące się rozmowy i plany na przyszłość. Wszyscy rozjechali się w nadziei, że za rok uczestnicy VI edycji powiatowego konkursu przyrodniczo-ekologicznego spotkają się na innych szlakach przyrodniczych powiatu opolskiego.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim w ramach realizacji tegorocznej edycji konkursu w celu wzbogacenia zbiorów regionalnych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej przy współpracy Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie opracowała i wydała folder informacyjno-edukacyjny pt „Turystyka przyrodnicza w powiecie opolskim”, oraz opracowała wystawę objazdową fotograficzno – edukacyjną o tej samej tematyce. Wystawa oraz folder są doskonałą formą edukacji przyrodniczej.
Biblioteka Powiatowa planuje prezentację wystawy we wszystkich bibliotekach publicznych, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich na terenie powiatu w ramach edukacji ekologicznej. Folder informacyjny w celu wzbogacenia zbiorów regionalnych zastał przekazany do bibliotek publicznych i szkolnych.

W 2011 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna i Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim planuje kolejną już VI edycje konkursu pod hasłem „ Poznaj obszary chronione w powiecie opolskim”

Dyrektor PBP w Opolu Lubelskim
Elżbieta Żyszkiewicz

Download PDF