Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek

Hasłem Tygodnia Bibliotek 2018 jest „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Zapraszamy wszystkie biblioteki powiatu opolskiego do aktywnego udziału w obchodach tegorocznej edycji tygodnia bibliotek. Czytelników zachęcamy do śledzenia i korzystania z oferty przygotowanej przez  biblioteki, która jak co roku będzie bardzo atrakcyjna. Szczegółowe informacje o propozycjach i programach przygotowanych przez placówki biblioteczne poinformujemy niebawem na naszej stronie.

Download PDF