Wspomnień czar…… Maria z Jarocińskich Kleniewska

Wspomnień czar…… Maria z Jarocińskich Kleniewska

W dniu 18 września w siedzibie Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu spotkań z historią, które wspólnie zaplanowały i realizują powiatowe instytucje kultury: Muzeum Regionalne w Kluczkowicach i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim.

DSC_0972DSC_0984

DSC_0077

Pierwsze spotkanie poświęcone było życiu i twórczości Marii z Jarocińskich Kleniewskiej z racji przypadającej 10 września – 70 rocznicy śmierci tej wyjątkowej kobiety.

Maria z Jarocińskich żona Jana Kleniewskiego to jedna  z aktywniejszych polskich działaczek społecznych przełomu wieków. Nie doczekała się zasłużonego, odrębnego książkowego opracowania,  nie zauważyli i nie docenili ją historycy, tak jak teścia, męża czy syna Witolda. Może zaważyło na tym jej ziemiańskie pochodzenie, głęboki katolicyzm czy sympatie polityczne, (skłanianie się ku Narodowej Demokracji). Charakter działań Marii Kleniewskiej określał zarówno program pozytywizmu, tzn. organiczna praca u podstaw, idea socjalizmu narodowego, priorytet oświaty i wychowania, nauka zawodu, samoorganizowanie grup społecznych, zwłaszcza kobiet, jak i głęboka wiara i katolicka myśl społeczna.

Maria Kleniewska to wyjątkowa postać, życiem i twórczością związana z terenami obecnego powiatu opolskiego, dlatego została bohaterką pierwszego spotkania z historią, w którym uczestniczyli nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Wilkowie, zaproszeni goście i bibliotekarze. Starostwo powiatowe reprezentował Paweł Grabek – urzędujący członek zarządu powiatu opolskiego.

DSC_0994

Spotkanie należy uznać za bardzo udane wszyscy uczestnicy spotkania z wielką uwagą i zainteresowaniem zapoznali się z prezentacją multimedialną, przygotowaną przez Jadwigę Religę, dyrektora Muzeum oraz wysłuchali wspomnień Marii Kleniewskiej czytanych przez Emilię Węgiel z PBP w Opolu Lubelskim.

DSC_0975

DSC_0970

Z opracowanym wspomnieniem o Marii Kleniewskiej zapoznają się kolejne grupy z innych gmin powiatu. Spotkania organizowane są przy współpracy z bibliotekami publicznymi powiatu oraz szkołami różnego szczebla. W planowanych spotkaniach wezmą udział zarówno dzieci i młodzież jak również uczestnicy dorośli oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego wieku. Informację o terminach kolejnych spotkań będą zamieszczane na stronie www Muzeum Regionalnego i Biblioteki Powiatowej. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w spotkaniach z historią ….. w przepięknym miejscu jakim jest Pałac Kleniewskich w Kluczkowicach w otoczeniu pięknego parku.

DSC_0953

E.Ż

Download PDF