Wyłoniono laureatów V edycji Turnieju Wiedzy o Powiecie

Wyłoniono laureatów V edycji Turnieju Wiedzy o Powiecie

– już po raz piąty szkoły średnie rywalizowały o puchar i nagrodę Starosty Opolskiego. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była Turystyce Przyrodniczej w Powiecie Opolskim. Turniej wiedzy dla szkół średnich zakończył roczny program edukacji ekologiczno-przyrodniczej prowadzony przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lubelskim przy współpracy Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

Impreza finałowa odbyła się 10 grudnia 2010 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim. W finale uczestniczyło 7, trzyosobowych drużyn reprezentujących szkoły średnie. Uczestnicy Turnieju wykazali się dużą znajomością wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych i turystycznych powiatu.

Wyniki Turnieju przedstawiła zebranym, przewodnicząca komisji konkursowej pani Anna Nowaczek – sekretarz powiatu.

I miejsce i puchar Starosty zdobyła drużyna reprezentująca
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą

II miejsce Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej.

III miejsce Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim.

Kolejne miejsca przypadły:
Zespołowi Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim,
Zespołowi Szkół Zawodowych – Technikum Ogrodnicze w Kluczkowicach,
Zespołowi Szkół w Chodlu, oraz Zespołowi Szkół Technicznych w Poniatowej.

Dla zwycięskich i wyróżnionych Szkół oraz członkom drużyn szkolnych, organizatorzy ufundowali bardzo atrakcyjne nagrody książkowe oraz sprzęt turystyczny, który wręczył laureatom wice starosta – Pan Janusz Gąsior.
Uczestnicy konkursu podczas imprezy finałowej zapoznali się z bardzo interesującą prezentacją multimedialną pt. „Szlaki rowerowe w powiecie opolskim”, przygotowaną i zaprezentowaną przez pana Jacka Rosłego pracownika starostwa powiatowego. Zaprezentowany materiał znaczenie rozszerzył i uzupełnił, słuchaczom wiedzę dotyczącą atrakcji turystycznych, które możemy spotkać na szlakach rowerowych naszego powiatu.
Wszyscy zebrani oraz młodzież szkolna, zwiedzili również wystawę fotograficzno – informacyjną towarzyszącą turniejowi, pt. „ Turystyka Przyrodnicza w Powiecie Opolskim”.
Organizatorzy składają podziękowanie za zainteresowanie i udział w konkursie, wszystkim uczestnikom, opiekunom i dyrektorom szkół, życząc dalszych sukcesów w kolejnych edycjach turnieju.
Mamy nadzieję, że poprzez udział w konkursie młodzież szkół średnich rozszerzyła swoją wiedzę na temat stanu i walorów środowiska przyrodniczego oraz szlaków rowerowych powiatu opolskiego, co zachęci młodych ludzi do uprawiania różnorodnych form turystyki przyrodniczej.

Download PDF