„Dni Pszczoły 2023 „- rozpoczęte !

„Dni Pszczoły 2023 „- rozpoczęte !
Plakat Dni pszczoły 2023 ostateczny
„Dni pszczoły ” to cykliczne zajęcia przyrodnicze odbywające się co roku w miesiącu maju w siedzibie Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach i na szlakach Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego .
Tegoroczna edycja „Dni pszczoły 2023” została zaplanowana w dniach  15-26  maja 2023 roku, prowadzącymi zajęcia  będą  pracownicy następujących instytucji : Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie, ZLPK Ośrodka Zamiejscowego w Lubartowie,  Nadleśnictwa Kraśnik, Ogrodu  Botanicznego  UMCS w Lublinie,  Technikum Ogrodniczego w Kluczkowicach przy ZSZ w Opolu Lubelskim oraz  Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim i Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach.
W warsztatach wezmą  udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z Opola Lubelskiego,  Wandalina,  Chodla,  Niezdowa,  Poniatowej i Bełżyc. Odwiedzą nas również podopieczni Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Daj Szansę” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Karczmiskach.
Pszczoły mają ogromne znaczenie dla człowieka oraz całej przyrody. Są gatunkiem najważniejszym  dla zapylania roślin, a produkty pszczele są wykorzystywane jako środki wspomagające leczenie wielu chorób. Miód i inne produkty pszczele posiadają  bogate składy chemiczne, które decydują o ich właściwościach odżywczych i leczniczych, i dlatego  przypisuje się im działanie profilaktyczne. W ostatnich latach obserwuje się wzrost śmiertelności tych pożytecznych owadów, co jest związane z niszczącym wpływem człowieka na środowisko. Pszczoła miodna,  staje się coraz bardziej podatna na choroby i patogeny. Zagrażają jej : bakterie, wirusy, pasożyty, pestycydy stosowane w rolnictwie, zmiany środowiskowe, czy organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) . Również rosnące skażenie środowiska przyczynia się do wymierania rodzin pszczelich, co w przyszłości będzie się przekładało na obniżenie plonów rolniczych. Fakt wzrostu śmiertelności pszczół stał się przyczyną wielkiego niepokoju, co zaowocowało podjęciem szeregu działań mających na celu ratowanie tych owadów.
Tematyka naszych  tegorocznych zajęć będzie dotyczyła zagadnień związanych z ochroną pszczoły i dzikich zapylaczy. Zajęcia będą się składały z trzech części:
Początek w siedzibie Muzeum  – uczestnicy wysłuchają  wykładów i pogadanek z prezentacją multimedialną , wprowadzających w zajęcia.
Większa część warsztatów  w plenerze – szukanie roślin miododajnych za pomocą przewodników roślin; obserwowanie pszczół i kwiatów pod lupą, zapoznanie się z  budową kwiatów,; oglądanie przez lornetki i rozpoznawanie ptaków żywiących się owadami zapylającymi.  Zapoznanie się z pracą pszczelarza, z budową  kłody bartniej i ula tradycyjnego itp. ;
Podsumowanie zajęć w pracowni przyrodniczej w  Muzeum – utrwalanie nabytej wiedzy poprzez rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, oglądanie pod mikroskopami osobników pszczołowatych i preparatów związanych z tematem zajęć, układanie puzzli przyrodniczych, wspólne gry i zabawy z kołem fortuny i teleturniejem wiedzy o tematyce pszczoły. Dzieci najbardziej aktywne nagradzane będą drobnymi upominkami od prowadzących. Na koniec spotkania przedstawiciele szkół na pamiątkę przeprowadzonych warsztatów, otrzymają i symboliczne dyplomy uczestnictwa.
Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, zarówno teoretycznych jak i praktycznych w plenerze.  Zadają pytania i czynnie uczestniczą  w każdej fazie zajęć.
Organizując lekcje przyrodnicze „Dni pszczoły” mamy na celu przekazać uczniom jak najwięcej informacji  o  pszczołach i dzikich zapylaczach . Chcemy  uświadomić im ogromną rolę  tych pożytecznych owadów dla przyrody i życia człowieka oraz  uwrażliwić ich  na problem i konieczność ich ochrony. Już Albert Einstein, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak pożyteczne i niezbędne do zachowania życia na Ziemi są pszczoły. Jego słynny cytat o tym, że jeśli na świecie zabrakłoby pszczół, ludzkości zostałoby jedynie kilka lat życia, jest powtarzany w wielu publikacjach, opisujących znaczenie pszczół w przyrodzie.
                                                                                                              Jadwiga Religa
                                                                                   Kustosz Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach
Download PDF