Bibliotekarze z całego świata we Wrocławiu

83. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji IFLA we Wrocławiu

103885_620

W dniach 19-25 sierpnia w Hali Stulecia we Wrocławiu odbędzie się 83. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji zorganizowany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Bibliotekarskich IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) pod hasłem Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo. Jest to największe i najważniejsze coroczne spotkanie bibliotekarzy z wszystkich kontynentów, które gromadzi około 3500 uczestników z ponad 120 krajów. Wśród miast goszczących Kongres były m.in.: Columbus, Ohio (2016), Kapsztad (2015), Lyon (2014), Singapur (2013), Helsinki (2012) czy Puerto Rico (2011). Kongresy IFLA w Polsce odbyły się dwukrotnie, w 1936 roku i 1959 roku, oba w Warszawie.

Organizatorami Kongresu ze strony polskiej są: Miasto Wrocław, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka Narodowa.

Istniejąca od 1927 r. IFLA zrzesza stowarzyszenia i instytucje bibliotekarskie z całego świata. Zajmuje się różnymi aspektami działalności wszystkich typów bibliotek, w tym, m. in. wspieraniem ich rozwoju, implementacją technologii, poprawą stanu czytelnictwa, standaryzacją, rozwojem bibliotek w krajach trzeciego świata, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem bibliotekami. Bieżące prace są prowadzone w ramach sekcji poprzez Standing Committees oraz Special Interest Groups, które obejmują każdą dziedzinę i aspekt działalności bibliotek. IFLA jest bardzo aktywna, świetnie zorganizowana i cieszy się ogromnym prestiżem, nie tylko w środowisku bibliotekarskim. Współpracuje, m.in. z UNESCO, Komisja Europejską.

Podczas Kongresu we Wrocławiu odbędzie się ok. 220 sesji prezentujących najważniejsze problemy światowego bibliotekarstwa, zarówno w Hali Stulecia jak i w bibliotekach wrocławskich . Uzupełnieniem głównego nurtu programowego są specjalne wykłady, prezentacje, stoiska sponsorów – firm działających w obszarze bibliotekarstwa, postery oraz  Bulwar polskich bibliotek. Przed kongresem IFLA odbywają się tzw. konferencje satelickie, tj. jedno lub dwudniowe spotkania tematyczne, które dają szansę na pogłębienie ważnych tematów. Dwie z nich odbywają się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Wybór Wrocławia jako miejsca organizacji Kongresu IFLA umożliwi polskim bibliotekarzom poznanie trendów rozwojowych współczesnego bibliotekarstwa i doświadczeń innych krajów, także w zakresie nowych funkcji bibliotek wspierających rozwiązywanie problemów generowanych przez trudne zjawiska społeczne, jak ubożenie społeczeństw, migracje, wojny czy katastrofy ekologiczne.

Umożliwia także określenie miejsca polskich bibliotek – poziomu ich rozwoju i zaawansowania świadczonych przez nie usług –  w porównaniu bibliotek na całym świecie.

Światowy Kongres Bibliotek i Informacji IFLA we Wrocławiu to unikalna okazja poznania światowego bibliotekarstwa  w perspektywie globalizacji, nowych technologii i społecznych zmian zachodzących na świecie.

Oprac. J.W.

Download PDF