LAUREACI III edycji powiatowego konkursu fotograficznego „POWIAT OPOLSKI W OBIEKTYWIE”

LAUREACI III edycji powiatowego konkursu fotograficznego „POWIAT OPOLSKI W OBIEKTYWIE”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim przy współpracy Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim pod Honorowym Patronatem Starosty Opolskiego ogłosiła powiatowy konkurs fotograficzny dla fotografów amatorów pt. „POWIAT OPOLSKI W OBIEKTYWIE”.

Spośród nadesłanych zdjęć komisja konkursowa wyłoniła laureatów:

I miejsce:
Teresa Pietras za zdjęcie „Kościół w Chodlu”

II Miejsce:
Urszula Gierczak za zdjęcie „Przedwiośnie Chodelka”

III miejsce:
Anna Gasińska za zdjęcie „Bocian”

Wyróżnienia:
Michał Czajka za zdjęcie „Pałac w Niezdowie”
Mateusz Skórski za zdjęcie „Zima w Kluczkowicach”
Krzysztof Wierzyński za zdjęcie „Szczekaczka” z okresu II wojny światowej – ciekawostka historyczna.


Gratulujemy!!! :)

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 5 grudnia 2023 r o godz. 1100 podczas IV POWIATOWEGO FORUM BIBLIOTEKARZY Powiatu Opolskiego w siedzibie Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach (Kluczkowice Osiedle 7).

 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF
LAUREACI powiatowego konkursu wiedzy historycznej o powstaniu styczniowym.

LAUREACI powiatowego konkursu wiedzy historycznej o powstaniu styczniowym.

W związku z obchodami 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim wraz z Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach przy współpracy Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim zorganizowała powiatowy konkurs wiedzy historycznej o powstaniu styczniowym.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej i cieszył się dużym zainteresowaniem.

Spośród poprawnie wypełnionych prac komisja konkursowa wyłoniła 30 laureatów:

1. Kornelia Dziewulska
2. Wiktoria Sulenta
3. Filip Winnicki
4. Franciszek Winiarz
5. Lena Pastwa
6. Jakub Rybak
7. Jakub Błażejczyk
8. Lena Kawa
9. Natalia Nawrot
10. Marcel Świątkowski
11. Natalia Wójtowicz
12. Joanna Piasecka
13. Kinga Ligęza
14. Adam Stadnik
15. Amelia Kramek
16. Małgorzata Drozd
17. Piotr Kułaga
18. Julia Kołodziej
19. Apolonia Wojnicka
20. Bartłomiej Jakubczak
21. Dominika Firlej
22. Milena Kędzierska
23. Paulina Wawrzak
24. Roksana Pietras
25. Aleksandra Rutkowska
26. Natalia Złotucha
27. Bartłomiej Jastrzębski
28. Adrian Borowiec
29. Kinga Zofia Socha
30. Marcin Mazurkiewicz.


Gratulujemy!!! :)

Wręczenie nagród, dyplomów oraz podziękowań odbędzie się 5 grudnia 2023 r o godz. 1100 podczas IV POWIATOWEGO FORUM BIBLIOTEKARZY Powiatu Opolskiego w siedzibie Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach (Kluczkowice Osiedle 7).

Serdecznie dziękujemy Dyrektorom szkół i Bibliotek, Nauczycielom, Nauczycielkom, Bibliotekarkom oraz Opiekunom za współpracę, rozpropagowanie i pomoc w organizacji konkursu.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF

Wyczyść konto… biblioteczne ;)

Trochę się zaczytałeś…

Zostań bohaterem i oddaj zaległe książki :)
Oddaj-bez-kary_Lustro-Biblioteki_1-scaled

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim zaprasza ponownie! Możesz oddać przetrzymane książki . . . bez kar.
Zaoszczędź sobie „męczącego” kłopotu, a innym pozwól przeczytać książkę, która kurzy się na Twojej półce.
Otwórz nowy rozdział w bibliotece i miej czyste konto.

Korzystaj dalej z możliwości, jakie daje Twoja biblioteka. A jest z czego wybierać, bo mamy nowe książki! :)

Przekonaj się sam, przyjdź do nas i pamiętaj, że bibliotekarz nigdy nikogo nie ocenia.

Nie zwlekaj. Zapraszamy! :)

#LustroBiblioteki

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF
Chłopki…Służące…Ziemianki…

Chłopki…Służące…Ziemianki…

Chłopki. Opowieść o naszych babkach

Autorka Służących do wszystkiego wraca do tematu wiejskich kobiet, ale tym razem to opowieść zza drugiej strony drzwi chłopskiej chałupy. Podczas, gdy Maryśki i Kaśki wyruszają do miast, by usługiwać w pańskich domach, na wsiach zostają ich siostry i matki: harujące od świtu do nocy gospodynie, folwarczne wyrobnice, mamki, dziewki pracujące w bogatszych gospodarstwach. Marzące o własnym łóżku, butach, szkole i o zostaniu panią. Modlące się o posag, byle „nie wyjść za dziada” i nie zostać wydane za morgi. Dzielące na czworo zapałki, by wyżywić rodzinę. Często analfabetki, bo „babom sz koły nie potrzeba”.
Nasze babki i prababki.
Joanna Kuciel-Frydryszak daje wiejskim kobietom głos, by opowiedziały o swoim życiu: codziennym znoju, lękach i marzeniach. Ta mocna, głęboko dotykająca lektura pokazuje siłę kobiet, ich bezgraniczne oddanie rodzinie, ale też pragnienie zmiany i nierówną walkę o siebie w patriarchalnym społeczeństwie.


Służące do wszystkiego

Przejmujące losy „białych niewolnic”, kobiet z najniższego szczebla hierarchii służby domowej. Tych, których w przedwojennej Polsce było najwięcej. Zatrudniane przez mieszczaństwo wiejskie dziewczęta zaczynały służbę mając często 15 lat. Nie miały prawa do urlopu i wypoczynku, pracowały od świtu do nocy za grosze.
Joanna Kuciel-Frydryszak zagląda do ich maleńkich pokoików w eleganckich kamienicach, przypatruje się, co robią, gdy mają wychodne, obserwuje je przy kuchennej pracy, współczuje, gdy muszą oddać swoje często nieślubne dzieci.
Ale praca służącej to mimo wszystko awans i dotknięcie lepszego świata. Dla niektórych służba stanie się przygodą życia. Inne w rodzinie chlebodawców znajdą przyjaciół i opiekunów.
W galerii służących pojawiają się zarówno te, które zapisały się w historii: Anna Kaźmierczak, prababcia kanclerz Angeli Merkel, Teosia Pytkówna, żona Stanisława Wyspiańskiego, Aniela „Ciemna”, która wymyśliła końcówkę Ferdydurke, komunistka Etla Bomsztyk, jak i te bezimienne. Zobaczymy je także podczas drugiej wojny światowej, gdy heroicznie będą pomagać swoim chlebodawcom.
Służące do wszystkiego to także opowieść o stosunkach klasowych oraz o potrzebie dominacji lepiej urodzonych nad biedakami. To momentami zabawna, a czasem gorzka lektura. Na pewno zaś ważna.


Ziemianki. Co panie z dworów łączyło z chłopkami

Postępowe dobrodziejki czy strażniczki patriarchatu?
Szkoła w Nałęczowie, działająca w pierwszej połowie XX wieku, wpisuje się w ostatni rozdział historii polskiego ziemiaństwa. W prowadzonej przez ziemianki placówce nauczano kobiety z różnych klas – choć w założeniu przede wszystkim chłopki – fachowego prowadzenia gospodarstwa.
Marta Strzelecka rozmawia z rodzinami nauczycielek pracujących niegdyś w nałęczowskiej szkole oraz z dziećmi i krewnymi absolwentek, zgłębia archiwa, międzywojenną prasę, prace naukowe i zastanawia się, jak układały się relacje między ziemiankami i chłopkami i jakie znaczenie miały starania pań z dworów, by zbliżyć do siebie włościanki.
„Ziemianki” opisują, jak rozwijał się system edukacji kobiet w Polsce, jak zmieniało się postrzeganie roli pani domu, osoby wolnej i samodzielnej, oraz jak w ówczesnej rzeczywistości kobiety wspierały się wzajemnie. I jak dużo my, w kolejnych pokoleniach, możemy mieć wspólnego z tamtymi córkami, żonami, partnerkami czy kobietami wybierającymi życie bez mężczyzn.
Opowieść o dawnych podziałach klasowych i wyboistej drodze do emancypacji.

Po te oraz inne ciekawe i wciągające lektury zapraszamy do naszej biblioteki :)

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF
105. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP

105. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą.

Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej.

Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.

10 listopada 1918 r. powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu

Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Pieśni na 11 listopada:

HYMN POLSKI / MAZUREK DĄBROWSKIEGO

Bogurodzica

WARSZAWIANKA

W krwawem (krwawym) polu srebrne ptaszę / Pieśń z obozu oddziału Jeziorańskiego

My, Pierwsza Brygada

Rota

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF

Dofinansowanie na nowości wydawnicze

logo_napis_2

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim w 2023 roku otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6000 zł.

Dotacja pozyskana została w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zadanie „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książki w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”

Dzięki dofinansowaniu mogliśmy jeszcze bardziej wzbogacić nasze zbiory biblioteczne dla naszych Czytelników i Przyjaciół biblioteki.

Nowości


Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Realizacji Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021- 2025

Zadanie: „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub synchrobooków” – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

 

7550.tmp

Download PDF

CHŁOPKI. Opowieść o naszych babkach

1695382400475

Autorka „Służących do wszystkiego” wraca do tematu wiejskich kobiet, ale tym razem to opowieść zza drugiej strony drzwi chłopskiej chałupy. Podczas, gdy Maryśki i Kaśki wyruszają do miast, by usługiwać w pańskich domach, na wsiach zostają ich siostry i matki: harujące od świtu do nocy gospodynie, folwarczne wyrobnice, mamki, dziewki pracujące w bogatszych gospodarstwach. Marzące o własnym łóżku, butach, szkole i o zostaniu panią. Modlące się o posag, byle „nie wyjść za dziada” i nie zostać wydane za morgi. Dzielące na czworo zapałki, by wyżywić rodzinę. Często analfabetki, bo „babom szkoły nie potrzeba”.

Nasze babki i prababki.

Joanna Kuciel-Frydryszak daje wiejskim kobietom głos, by opowiedziały o swoim życiu: codziennym znoju, lękach i marzeniach. Ta mocna, głęboko dotykająca lektura pokazuje siłę kobiet, ich bezgraniczne oddanie rodzinie, ale też pragnienie zmiany i nierówną walkę o siebie w patriarchalnym społeczeństwie.

Joanna Kuciel-Frydryszak mówi prawdę. Opisuje historię wsi biedą i głodem naszych babek i rozrywa nam serca. Wstrząsająca historia polskich kobiet.
Moja babka była jedną z nich.
Izabela Kuna

Ta książka powinna być lekturą obowiązkową. Nie zrozumie nikt współczesnej Polski, społecznych napięć i historii własnej rodziny bez zrozumienia tego, co Joanna Kuciel-Frydryszak opisała w Chłopkach. Tej mieszaniny krzywdy od kołyski i heroizmu aż po grób. Wstrząsający obraz nieludzkiej męki codziennego życia, poniewierki, biedy, upokorzenia naszych babek i prababek. Na zegarze historii to przecież było wczoraj, dlatego siedzi w nas tyle demonów i buntu…
Joanna Kos-Krauze

Osoby, których życie stanowiło tło dla historii powszechnie uważanych za istotniejsze, wreszcie stają na pierwszym planie. Wspaniała i poruszająca książka.
Kacper Pobłocki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Chamstwo

 

Książka wzbogaciła nasz księgozbiór. Zapraszamy do biblioteki.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF

Kryminał, sensacja, thriller…polecają się na jesień.

1695300555465

Dobry kryminał to idealna rozrywka na zbliżające się długie jesienne wieczory.

Sprawdź, które książkowe nowości pochłoną Cię bez reszty. W naszym księgozbiorze każdy Fan powieści z dreszczykiem znajdzie coś dla siebie!

Zapraszamy…

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF