“Cudze chwalicie swego nie znacie…”

4 lipca b.r. w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej, której autorem jest Jacek Rosły, zatytułowanej „Cudze chwalicie swego nie znacie…” – Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opolu Lubelskim.

Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie, czego dowodem było liczne przybycie gości – obecni byli przedstawiciele władz Powiatu Opolskiego, Naczelnicy i Kierownicy wydziałów starostwa, Dyrektor PBP w Opolu Lubelskim pełniąca funkcję Zarządcy Muzeum, Kierownik wraz ze studentami Uniwersytetu III Wieku, a także rodzina, przyjaciele i fascynaci fotografii.

Jacek Rosły – fotograf, dzięki któremu możemy podziwiać krajobraz i architekturę Powiatu Opolskiego. Szczegółowo pokazuje cenne detale fotografowanych obiektów, a prace zarejestrowane jego obiektywem bardzo często promują nasz powiat. Na co dzień pracownik jednego z Wydziałów Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy, która będzie dostępna dla zwiedzających do końca wakacji w Pałacu Kleniewskich w Kluczkowicach (w godzinach otwarcia Muzeum).

fot. Michał Czajka,

fot. Wspólnota Opolska

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF

Wakacje w Muzeum

Wakacje w Muzeum nie muszą być nudne…!

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim oraz Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim serdecznie zapraszają na różnorodne podróże po muzealnych zakamarkach do Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach.

Muzeum przygotowało bogatą i ciekawą ofertę wakacyjną.

Oferta wakacyjna

Oferta wakacyjna 2

 

Zapraszamy!!!

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF
Nagrody dla Laureatów

Nagrody dla Laureatów

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim zaprasza laureatów dwóch konkursów po odbiór nagród.

Konkurs plastyczny „Portret Mojej Rodziny”, który odbył się 26 maja 2024 r. podczas Powiatowego Święta Rodziny.

*Julka Porębska

*Sonia Kompanie

Konkurs plastyczny „Magiczne wakacje z kolejką”, który odbył się 30 czerwca 2024 r. podczas imprezy plenerowej Kolej na wakacje.

*Dominika Sołtys

*Ola Osiak

*Juliusz Siemierowski

Zapraszamy ul. Stary Rynek 46, II piętro

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF

Wystawa fotograficzna

1720001893446

 

Muzeum Regionalne w Kluczkowicach oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim serdecznie zapraszają na wystawę fotograficzną autorstwa Jacka Rosłego. Wernisaż wystawy odbędzie się 4 lipca 2024 r. w Pałacu Jana Kleniewskiego w Kluczkowicach o godz. 15:30.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF
Magiczne wakacje z kolejką

Magiczne wakacje z kolejką

30 czerwca 2024 r. na Stacji Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej w Karczmiskach odbyła się cykliczna impreza plenerowa „Kolej na wakacje”.

W trakcie wydarzenia odbył się konkurs plastyczny pt. „Magiczne wakacje z kolejką”, który prowadziła Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim oraz Muzeum Regionalne w Kluczkowicach, skierowany był do najmłodszych uczestników imprezy.

Konkurs rozbudził dziecięcą wyobraźnię i marzenia, a efekty tego można było podziwiać na pięknych rysunkach.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, które wręczali Starosta Opolski – Dariusz Piotrowski oraz Dyrektor Zakładu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie – Zygmunt Osiak.

Prace zostały oceniane przez komisję konkursową w dwóch kategoriach wiekowych: 2-6 lat oraz 7-13 lat.

Laureaci konkursu plastycznego:

* kategoria wiekowa 2-6 lat

Miejsce I: Adaś Brygała – 6 lat

Miejsce II: Dawid Niedźwiadek – 5 lat

Miejsce III: Dominika Sołtys – 5 lat.

Wyróżnienia:

Wojtuś Mańko – 2 lata

Georgia Benga – 2,5 lat

Ola Osiak – 4 lata

Wiktor Piasecki – 5 lat.

 

* kategoria wiekowa 7-13 lat

Miejsce I: Iga Hołowieniec – 7 lat

Miejsce II: Kacper Toczek – 11 lat

Miejsce III: Maja Sobolewska – 9 lat.

Wyróżnienia:

Jaś Woźniak – 7 lat

Kuba Toczek – 9 lat

Natalia Rogala – 10 lat

Kacper Górski – 12 lat

Maria Walencik – 13 lat.

 

 

Zwycięskie prace można obejrzeć w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim.

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF

Ludzie wiersze piszą… szare, białe, kolorowe

api_thumb_450

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim
i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Opolu Lubelskim
przy współpracy Bibliotek Publicznych
oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim
pod Honorowym Patronatem Starosty Opolskiego
ogłasza V Powiatowy Konkurs Poetycki Opolskie Wierszowanie”.

.

.

Konkurs adresowany jest wszystkich niezależnie od wieku.

Zapraszamy szkoły, biblioteki oraz uczestników indywidualnych do udziału w konkursie.

.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy (karta uczestnika) znajduje się w zakładceDziałalność kulturalna”.

.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim.

Telefon kontaktowy: (81) 827 20 61; e-mail: biblioteka@pbpopolelub.pl

.

opolelubelskiekwadrat__PadWzE5NywxOTcsIkZGRkZGRiIsMF0

.

.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF

REGULAMIN V Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Opolskie Wierszowanie”

V Powiatowy Konkurs Poetycki

Z cyklu z poezją w Bibliotece „Opolskie Wierszowanie”

REGULAMIN

Konkurs organizowany jest przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lubelskim i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Opolu Lubelskim przy współpracy Bibliotek Publicznych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim pod Honorowym Patronatem Starosty Opolskiego.

Cele konkursu:

 • Zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności.

 • Promocja i popularyzacja regionalnej twórczości poetyckiej.

 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni oraz poetyckiej pasji.

 • Promocja Bibliotek, bibliotekarstwa, czytelnictwa i znaczenia bibliotek dla lokalnej społeczności.

Adresaci konkursu:

 • W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni niezależnie od wieku.

Zasady uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie na adres organizatora utworu dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, o dowolnej tematyce.

 • Jeden autor może nadesłać maksymalnie dwa utwory poetyckie.

 • Prace przesyłamy w 2 egzemplarzach w formie drukowanej lub wersję elektroniczną w programie Word, którą należy przesłać na adres e-mail PBP w Opolu Lubelskim biblioteka@pbpopolelub.pl

 • Prace muszą być samodzielne, tzn. nie przepisane z książek, czasopism czy Internetu, będziemy sprawdzać autentyczność prac.

 • Niedopuszczalne jest składanie prac publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

 • Każda praca (wiersz) powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem lub opatrzona pseudonimem. Do pracy musi być dołączona wypełniona i podpisana karta uczestnika. W przypadku, gdy praca przygotowana będzie pod kierunkiem opiekuna (bibliotekarza lub nauczyciela), należy podać jego imię i nazwisko.

 • Prace nie spełniające wyżej wymienionych warunków zostaną zdyskwalifikowane.

 • Termin nadsyłania prac mija 15 października 2024 r.

 • Prace konkursowe można nadesłać lub dostarczyć osobiście do bibliotek gminnych w danej gminie lub przesłać na adres organizatora:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

ul. Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie

z dopiskiem – „Opolskie wierszowanie

Kryteria oceniania:

 • twórczy charakter utworu;

 • poprawność stylistyczna i językowa;

 • ogólne wrażenie artystyczne;

 • oryginalność ujęcia tematu.

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych, bez wynagrodzenia, np. w celu publikacji. Prace oceniane będą w kategoriach w zależności od wieku uczestników:

 • Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych

 • Kategoria II – uczniowie szkół średnich

 • Kategoria III – uczestnicy dorośli

 • Kategoria IV – twórczość własna nauczycieli i bibliotekarzy.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów, a pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania. Przewidziane są również nagrody dla najaktywniejszych szkół i bibliotek publicznych. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie i przez e-mail. Informacje będzie można uzyskać bezpośrednio w Powiatowej Bibliotece Publicznej. Wszyscy laureaci i wyróżnieni w konkursie dostaną zaproszenia na uroczyste spotkanie podsumowujące konkurs.

Kontakt:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim – tel. 81 827-20-61;

e-mail: biblioteka@pbpopolelub.pl

Download PDF

Karta Uczestnika V Powiatowego Konkursu Poetyckiego

KARTA UCZESTNIKA

V Powiatowego Konkursu Poetyckiego

Nazwisko: ……………………………………………………………………………..

Imię: …………………………………………………………………………………..

Adres domowy: ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

telefon: …………………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacje:

Pełna nazwa szkoły/ biblioteki…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Adres szkoły/ biblioteki ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

telefon do szkoły/biblioteki…………………………………………………………….

e-mail do szkoły/biblioteki…………………………………………………………….

Klasa:…………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko dorosłego uczestnika lub opiekuna:

………………………………………………………………………………………………

 

Download PDF

30 czerwca – Kolej na wakacje

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim
oraz
Muzeum Regionalne w Kluczkowicach
w imieniu
Starosty Opolskiego
serdecznie zaprasza na
Stację Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej w Karczmiskach.

plakat jpg

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF

23 czerwca – Dzień Ojca

Kartka-na-dzien-Ojca-do-kolorowania-scaled

 

Dzień Ojca w Polsce od roku 1965 obchodzone jest corocznie 23 czerwca.

To wyjątkowy dzień w roku, kiedy mamy okazję wyrazić naszą miłość, wdzięczność i szacunek dla jednego z najważniejszych mężczyzn w naszym życiu. Niezależnie od tego, ile mamy lat – czy jesteśmy dziećmi, nastolatkami czy dorosłymi, każdy z nas pragnie z głębi serca podziękować swojemu Tacie za jego nieocenioną rolę w naszym życiu.

 

Wszystkim Tatusiom dziękujemy za głowę pełną pomysłów, wspólne harce i zabawy, śmiechy do rozpuku, a także poważne rozmowy i wsparcie w trudnych chwilach.

Pięknego Dnia Ojca!

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF