Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lubelskim powołano uchwałą Rady Powiatu

z dnia 29 października 1999 r.

siedzibą Biblioteki jest miasto Opole Lubelskie, a zasięg działania obejmuje teren powiatu opolskiego

Biblioteka Powiatowa jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury powiatu opolskiego. Sprawuje nadzór merytoryczny nad 27 bibliotekami w powiecie, 2 miejsko-gminnymi, 5 gminnymi i 20 filiami bibliotecznymi. Dla mieszkańców powiatu prowadzi Dział Udostępniania, Informacji i Wiedzy o Regionie oraz organizuje samodzielnie powiatowe formy działalności kulturalno-oświatowej dla czytelników. Jest również koordynatorem działań kulturalnych o zasięgu powiatowym przy współpracy z innymi instytucjami samorządowymi oraz czynnie uczestniczy w działaniach promocyjnych powiatu.

Profil gromadzenia zbiorów dla Biblioteki Powiatowej to głównie zbiory regionalne, podręczniki akademickie, ekologiczne, bibliologiczne i inne, które nie są dostępne w bibliotekach publicznych powiatu. Biblioteka posiada bogaty zestaw nowych pozycji wydawniczych z zarządzania, rachunkowości, ekonomii, prawa, administracji, socjologii, pedagogiki, ubezpieczeń, historii powszechnej, historii Polski, dziennikarstwa, public relations oraz książka mówiona i wiele innych ciekawych pozycji. Obecnie zbiory liczą 7343 książek, 197 pozycji zbiorów specjalnych w tym zbiory audiowizualne i elektroniczne.

Biblioteka od stycznia 2009 roku prowadzi elektroniczne udostępnianie zbiorów, katalog księgozbioru jest dostępny na stronie internetowej www.pbpopolelub.pl

Zadania Biblioteki realizuje 2 osoby na pełnych etatach.

    • Dyrektor/Instruktor biblioteczny –  mgr Elżbieta Żyszkiewicz
    • Młodszy bibliotekarz – mgr Monika Jastrzębska-Złotucha