Działalność kulturalna

Kto czyta książki, żyje podwójnie - Umberto Eco

KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU „Powiatowy konkurs wiedzy historycznej o POWSTANIU STYCZNIOWYM”

KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU „Powiatowy konkurs wiedzy historycznej o POWSTANIU STYCZNIOWYM” Imię i nazwisko …………………………………………………………………….. Wiek ( klasa)………………………………………………………………………… Adres ………………………………………………………………………………… Nr telefonu lub adres email :...

PYTANIA NA KONKURS WIEDZY O POWSTANIU STYCZNIOWYM

PYTANIA NA KONKURS WIEDZY O POWSTANIU STYCZNIOWYM Podaj dokładną datę wybuchu Powstania Styczniowego: ……………………………………………………………………… Wymień przynajmniej trzy główne przyczyny wybuchu Powstania Styczniowego: ………………………………………………………………………. Podaj daty dwóch bitew...

IV Powiatowy Konkurs Poetycki- Karta uczestnika

OŚWIADCZENIE     Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu lub biblioteki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926). Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu...