Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Skarbiec wiedzy, kultury i tradycji

Blisko 6000 woluminów w katalogu online

Zapraszamy - zostań naszym Czytelnikiem :)

26 maja – Dzień Matki

26 maja – Dzień Matki

Pierwszy raz oficjalnie Dzień Matki obchodzono jednak dopiero w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Został on zorganizowany dzięki zabiegom amerykańskiej nauczycielki Annie Marii Reeves Jarvis, która – inspirując się brytyjskim świętem – dała w 1858 roku pomysł na Dni Matczynej Pracy. Te były celebrowane do 1905 roku, kiedy jej córce udało się przekonać władze stanowe do ogłoszenia świętem Dnia Matki. Z biegiem czasu zwyczaj ten rozpowszechnił się niemal w całym kraju, zaś w 1914 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe.

Następnie ów dzień zaczęto obchodzić na całym świecie, w tym również w przedwojennej Polsce, gdzie pieczę nad organizacją święta miał Polski Czerwony Krzyż. Było ono ruchome – np. w 1934 roku przypadło 13 maja, a pięć lat później 7 maja. Tuż po wojnie jego datę ustanowiono na 26 maja.

W tak pięknym dniu, jakim jest Dzień Matki składamy najlepsze życzenia i wyrazy wdzięczności wszystkim Mamom. Dziękujemy za miłość, trud włożony w wychowanie, troskę i cierpliwość oraz za wszystko, co zawdzięczają Wam dzieci – te małe i te już dorosłe.

Wszystkim Mamom życzymy zdrowia, dumy ze swoich pociech oraz dużo radości i szczęścia, nie tylko w tym wyjątkowym dniu…

życzy

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF

Rajd rowerowy ” Odjazdowy Bibliotekarz – edycja 2023 „

Odjazdowy Bibliotekarz LOGO 700px

Już po raz VI  Bibliotekarze i Czytelnicy Powiatu Opolskiego pojadą rowerami w „Odjazdowym Bibliotekarzu”. Organizatorem rajdu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna przy współpracy : Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich koło Opole Lubelskie, Stowarzyszenia Niezłomna Polska – Dobre Słowo z Poniatowej, Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Józefowie nad Wisłą, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie Gm. Józefów nad Wisłą, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, oraz Bibliotek Publicznych  powiatu opolskiego.

IMGP9286

Jest to rajd rowerowy dla wszystkich kochających książki i aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Program Rajdu „ Odjazdowy Bibliotekarz w Powiecie Opolskim – szlakiem powstańców styczniowych”,  który odbędzie się 28.05.2023 r. zaplanowano tak aby trasa była ciekawa i interesująca a zarazem możliwa do pokonania dla wszystkich rowerzystów mniej i bardziej doświadczonych.

IMGP9166

W tym roku połączono akcję „ Odjazdowego Bibliotekarza” ze 160.  rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Dlatego będziemy pokonywać szlaki rowerowe powiatu opolskiego prowadzące do miejscowości Chruślna, gdzie miały miejsce dwie ważne bitwy powstańców styczniowych z wojskami rosyjskimi. Pierwsza z nich miała miejsce 30 maja 1863 roku. Przebieg tras rowerowych zaplanowano tak, aby uczestnicy rajdu mogli odwiedzić jak najwięcej miejsc związanych z powstaniem styczniowym i jego przebiegiem na opolskim powiślu. W tym roku dla uczestników proponujemy dwie trasy:

I trasa – dla bardziej zaawansowanych rowerzystów z Opola Lubelskiego do Chruśliny . Start:  budynek Geodezji  ul. Przemysłowa w Opolu Lubelskim godzina 9.00. przebieg trasy : Opole Lubelskie – Skoków – Puszno Skokowskie- Ludwików –Wandalin –Białowoda – Boby Kolonia- Chruślina „ Złota Góra”. Pwrót : Stanisławów – Stary Franciszków – Leonin – Góry Opolskie- Opole Lubelskie.

II trasa – zdecydowanie łatwiejsza z Józefowa nad Wisłą do Chrusliny. Wyjazd z pod budynku Gminnego Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą godzina 10.00 kierunek – Spławy- Chruślina.

Organizatorzy rajdu zaplanowali wspólne składnie kwiatów i palenie zniczy na mogile powstańców styczniowych w Chruślinie  na „Złotej Górze”,  a następnie odpoczynek przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie. Uczestnicy rajdu będą mogli zwiedzić szkołę i wystawy o tematyce historycznej. Organizatorzy dla uczestników przewidzieli również poczęstunek oraz gry i konkursy z nagrodami.

Udział bezpłatny- serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów w  PBP w Opolu Lubelskim (  81 827 20 61) lub na adres email  : biblioteka@pbpopolelub.pl  oraz w Gminnym Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą  pod numerami telefonów ( 81 828 50 78 lub 81 828 51 01).

Informację o rajdzie można również uzyskać we wszystkich bibliotekach publicznych powiatu oraz na ich stronach internetowych.

Do zobaczenia na szlaku!!!

Download PDF
„Dni Pszczoły 2023 „- rozpoczęte !

„Dni Pszczoły 2023 „- rozpoczęte !

Plakat Dni pszczoły 2023 ostateczny
„Dni pszczoły ” to cykliczne zajęcia przyrodnicze odbywające się co roku w miesiącu maju w siedzibie Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach i na szlakach Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego .
Tegoroczna edycja „Dni pszczoły 2023” została zaplanowana w dniach  15-26  maja 2023 roku, prowadzącymi zajęcia  będą  pracownicy następujących instytucji : Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie, ZLPK Ośrodka Zamiejscowego w Lubartowie,  Nadleśnictwa Kraśnik, Ogrodu  Botanicznego  UMCS w Lublinie,  Technikum Ogrodniczego w Kluczkowicach przy ZSZ w Opolu Lubelskim oraz  Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim i Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach.
W warsztatach wezmą  udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z Opola Lubelskiego,  Wandalina,  Chodla,  Niezdowa,  Poniatowej i Bełżyc. Odwiedzą nas również podopieczni Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Daj Szansę” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Karczmiskach.
Pszczoły mają ogromne znaczenie dla człowieka oraz całej przyrody. Są gatunkiem najważniejszym  dla zapylania roślin, a produkty pszczele są wykorzystywane jako środki wspomagające leczenie wielu chorób. Miód i inne produkty pszczele posiadają  bogate składy chemiczne, które decydują o ich właściwościach odżywczych i leczniczych, i dlatego  przypisuje się im działanie profilaktyczne. W ostatnich latach obserwuje się wzrost śmiertelności tych pożytecznych owadów, co jest związane z niszczącym wpływem człowieka na środowisko. Pszczoła miodna,  staje się coraz bardziej podatna na choroby i patogeny. Zagrażają jej : bakterie, wirusy, pasożyty, pestycydy stosowane w rolnictwie, zmiany środowiskowe, czy organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) . Również rosnące skażenie środowiska przyczynia się do wymierania rodzin pszczelich, co w przyszłości będzie się przekładało na obniżenie plonów rolniczych. Fakt wzrostu śmiertelności pszczół stał się przyczyną wielkiego niepokoju, co zaowocowało podjęciem szeregu działań mających na celu ratowanie tych owadów.
Tematyka naszych  tegorocznych zajęć będzie dotyczyła zagadnień związanych z ochroną pszczoły i dzikich zapylaczy. Zajęcia będą się składały z trzech części:
Początek w siedzibie Muzeum  – uczestnicy wysłuchają  wykładów i pogadanek z prezentacją multimedialną , wprowadzających w zajęcia.
Większa część warsztatów  w plenerze – szukanie roślin miododajnych za pomocą przewodników roślin; obserwowanie pszczół i kwiatów pod lupą, zapoznanie się z  budową kwiatów,; oglądanie przez lornetki i rozpoznawanie ptaków żywiących się owadami zapylającymi.  Zapoznanie się z pracą pszczelarza, z budową  kłody bartniej i ula tradycyjnego itp. ;
Podsumowanie zajęć w pracowni przyrodniczej w  Muzeum – utrwalanie nabytej wiedzy poprzez rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, oglądanie pod mikroskopami osobników pszczołowatych i preparatów związanych z tematem zajęć, układanie puzzli przyrodniczych, wspólne gry i zabawy z kołem fortuny i teleturniejem wiedzy o tematyce pszczoły. Dzieci najbardziej aktywne nagradzane będą drobnymi upominkami od prowadzących. Na koniec spotkania przedstawiciele szkół na pamiątkę przeprowadzonych warsztatów, otrzymają i symboliczne dyplomy uczestnictwa.
Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, zarówno teoretycznych jak i praktycznych w plenerze.  Zadają pytania i czynnie uczestniczą  w każdej fazie zajęć.
Organizując lekcje przyrodnicze „Dni pszczoły” mamy na celu przekazać uczniom jak najwięcej informacji  o  pszczołach i dzikich zapylaczach . Chcemy  uświadomić im ogromną rolę  tych pożytecznych owadów dla przyrody i życia człowieka oraz  uwrażliwić ich  na problem i konieczność ich ochrony. Już Albert Einstein, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak pożyteczne i niezbędne do zachowania życia na Ziemi są pszczoły. Jego słynny cytat o tym, że jeśli na świecie zabrakłoby pszczół, ludzkości zostałoby jedynie kilka lat życia, jest powtarzany w wielu publikacjach, opisujących znaczenie pszczół w przyrodzie.
                                                                                                              Jadwiga Religa
                                                                                   Kustosz Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach
Download PDF
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja obchodzony jest ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Święto rozpoczyna Tydzień Bibliotek, w którym organizowane są wydarzenia, konferencje naukowe, spotkania literackie czy konkursy czytelnicze. Imprezie każdego roku towarzyszy hasło przewodnie, np.:


– Czytanie łączy pokolenia.
– (Do)wolność czytania.
– Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych.
– Wybieram bibliotekę
– Biblioteka inspiruje
– Biblioteka. Oczywiście!
„Moja, Twoja, Nasza” – tak też brzmi hasło promujące tegoroczną, już XX edycję Tygodnia Bibliotek.

 

W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (IASL), które zrzesza bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców oraz inne osoby związane z bibliotekami szkolnymi. Od czasu konferencji w Londynie w 1971 roku, corocznie organizowane są konferencje odbywające się w różnych regionach świata. IASL należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarstwa (IFLA) oraz współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Czytelniczym (IRA) i Międzynarodową Izbą ds. Książek dla Młodych (IBBY). W Polsce działa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP), które obecnie zrzesza ponad 7,5 tys. osób związanych ze wszystkimi typami bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych. W 1917 roku zostało zapoczątkowane funkcjonowanie Związku Bibliotekarzy Polskich. Od czasu zakończenia II wojny światowej organizacja działała pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, aby w 1953 roku przyjąć kształt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Celem działania Stowarzyszenia jest rozwój bibliotekarstwa, integracja środowiska bibliotekarzy oraz dbanie o prestiż zawodowy pozytywny wizerunek bibliotek, jako miejsce kulturotwórcze.

Obecnie, biblioteki w ramach rozwoju technologicznego, oferują zaplecze komputerowe i zasoby książek elektronicznych. Coraz częściej w bibliotekach organizowane są warsztaty artystyczne i spotkania z autorami książek. Coraz więcej bibliotek wychodzi poza budynki i oferuje swoje zasoby w Internecie.

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest w całej Polsce. Dzięki bibliotekom i bibliotekarzom od wielu lat mamy dostęp do ogromnej liczby ciekawych, możliwych do wypożyczenia książek. Bibliotekarzom dziękujemy za ich pasję, oraz pomoc, a bibliotekom za to, że w każdej chwili możemy się do nich udać w celu wyciszenia lub znalezienia nowej, interesującej lektury.

 

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, wszystkim bibliotekarzom życzymy radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, rzeszy wiernych czytelników, a także ciekawych pomysłów i niesłabnącego entuzjazmu w podejmowaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji czytelnictwa. Niech ten dzień będzie również okazją do podkreślenia Waszego zaangażowania w szeroko rozumiane życie kulturalne społeczności lokalnej. Życzymy, by każdy kolejny dzień był dla Was nowym rozdziałem księgi doświadczeń płynących z kontaktu z czytelnikiem i książką.

Niech pasja czytelnicza i zadowolenie z upowszechniania kultury słowa byłą zawsze nierozłącznym elementem Waszej pracy.

Z wyrazami uznania
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF
Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja

W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.

Preambuła Konstytucji 3 Maja

Święto Narodowe 3 Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powszechnie znanej jako Konstytucja 3 maja.

Była to najnowocześniejsza i pierwsza w Europie, a druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) ustawa regulująca organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

Celem przyświecającym jej twórcom było ratowanie kraju, którego terytorium zostało częściowo zaanektowane w wyniku I rozbioru, poprzez wprowadzenie reform zmierzających ku naprawie ustroju Rzeczypospolitej, opartego na liberum veto, i słabości władzy wykonawczej.

Konstytucja 3 maja wprowadziła monteskiuszowski trójpodział władzy, zgodnie z którym władzę wykonawczą sprawował rząd, zwany Strażą Praw – składający się z ministrów policji, spraw wewnętrznych, tj. pieczęci, skarbu, interesów zagranicznych i wojny – wspólnie z królem i prymasem jako przewodniczącym Komisji Edukacji Narodowej. Władzę ustawodawczą sprawować miał dwuizbowy parlament – sejm i senat. Poprzez wyrugowanie z prawa „liberum veto” i wprowadzenie głosowania większością Ustawa Rządowa umożliwiła sprawne działanie sejmu. Rolę sądowniczą powierzono zaś niezależnym trybunałom. Choć konstytucja zachowywała stanową strukturę społeczną, na mocy jej przepisów mieszczanie zyskali wpływ na ustawodawstwo, a chłopów uznano za integralną część narodu i „najdzielniejszą kraju siłę”.

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. stała się przedmiotem podziwu w całej ówczesnej Europie, za jej sprawą wzrósł prestiż Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej. I choć interwencja militarna Rosji udaremniła wielką reformę Rzeczypospolitej w połowie 1792 r., po upadku państwa polskiego Konstytucja 3 maja stała się symbolem wielkich dokonań politycznych i dziedzictwem dla przyszłych pokoleń Polaków. Przez cały okres zaborów organizowano obchody kolejnych rocznic jej uchwalenia, dając w ten sposób wyraz dążeniu do odrodzenia narodowego.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja została uznana za święto państwowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 r. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946. Dzień 3 maja jako Święto Narodowe 3-ego Maja przywrócono w wolnej Polsce ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.

Download PDF