Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Skarbiec wiedzy, kultury i tradycji

Blisko 6000 woluminów w katalogu online

Zapraszamy - zostań naszym Czytelnikiem :)

26 maja – Dzień Matki

26 maja – Dzień Matki

Dzień Matki podobno po raz pierwszy w Polsce świętowano równo sto lat temu – 26 maja 1914 r. w Krakowie. Choć w tym dniu święto obchodzone jest tylko w Polsce, to Dzień Matki jest świętem kosmopolitycznym, bo i doświadczenie macierzyństwa nie zna granic przestrzennych, ani czasowych (i gatunkowych też). Dzień Matki, to święto wyjątkowe, podczas którego doceniamy mamy za trud włożony w opiekę nad nami, wsparcie w trudnych chwilach, ich troskę, pomoc i bezwarunkową miłość. Każda mama w takim dniu powinna poczuć się naprawdę wyjątkowo.

 

Dziękujemy wszystkim Mamom, że dopasowywały swoje życie do naszego. Dziękujmy za poczucie, że nie ma dla Was na tym świecie nic droższego niż nasza miłość. . .

Wszystkim Mamom,

z okazji ich święta życzymy sił do zmagania się z codziennymi trudnościami

i radości z ich pokonywania.

.

Wojciech Młynarski – „Nie ma jak u mamy”

Majka Jeżowska – „A ja wolę moją mamę”

Kortez – „Dla mamy”

Mieczysław Fogg – „Pieśń o matce”

Bernard Ładysz – „Mamo moja, ja wiem”

Witek Muzyk Ulicy – „Mamo, mamo”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF

POWSTANIE STYCZNIOWE NA OPOLSKIM POWIŚLU

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Muzeum Regionalne w Kluczkowicach

Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie

mają zaszczyt zaprosić na:

1716295694411

Powiatowa biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest w całej Polsce. Dzięki bibliotekom i bibliotekarzom od wielu lat mamy dostęp do ogromnej liczby ciekawych, możliwych do wypożyczenia książek. Bibliotekarzom dziękujemy za ich pasję, oraz pomoc, a bibliotekom za to, że w każdej chwili możemy się do nich udać w celu wyciszenia lub znalezienia nowej, interesującej lektury.

Święto rozpoczyna Tydzień Bibliotek, w którym organizowane są wydarzenia, konferencje naukowe, spotkania literackie czy konkursy czytelnicze.

 b

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek,

wszystkim Bibliotekarzom życzymy radości i satysfakcji z wykonywanej pracy,

rzeszy wiernych czytelników, a także ciekawych pomysłów i niesłabnącego entuzjazmu

w podejmowaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji czytelnictwa.
Niech ten dzień będzie również okazją do podkreślenia Waszego zaangażowania

w szeroko rozumiane życie kulturalne społeczności lokalnej.

Życzymy, by każdy kolejny dzień był dla Was nowym rozdziałem księgi doświadczeń płynących z kontaktu z czytelnikiem i książką.

Niech pasja czytelnicza i zadowolenie z upowszechniania kultury słowa byłą zawsze nierozłącznym elementem Waszej pracy.

Z wyrazami uznania


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF

Witaj, majowa jutrzenko…

konstytucja

 

Święto Narodowe 3 Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powszechnie znanej jako Konstytucja 3 maja.

Była to najnowocześniejsza i pierwsza w Europie, a druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) ustawa regulująca organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

Konstytucja 3 maja wprowadziła monteskiuszowski trójpodział władzy, zgodnie z którym władzę wykonawczą sprawował rząd, zwany Strażą Praw – składający się z ministrów policji, spraw wewnętrznych, tj. pieczęci, skarbu, interesów zagranicznych i wojny – wspólnie z królem i prymasem jako przewodniczącym Komisji Edukacji Narodowej. Władzę ustawodawczą sprawować miał dwuizbowy parlament – sejm i senat. Poprzez wyrugowanie z prawa „liberum veto” i wprowadzenie głosowania większością Ustawa Rządowa umożliwiła sprawne działanie sejmu. Rolę sądowniczą powierzono zaś niezależnym trybunałom. Choć konstytucja zachowywała stanową strukturę społeczną, na mocy jej przepisów mieszczanie zyskali wpływ na ustawodawstwo, a chłopów uznano za integralną część narodu i „najdzielniejszą kraju siłę”.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja została uznana za święto państwowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 r. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946. Dzień 3 maja jako Święto Narodowe 3-ego Maja przywrócono w wolnej Polsce ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.

.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF