Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Skarbiec wiedzy, kultury i tradycji

Blisko 6000 woluminów w katalogu online

Zapraszamy - zostań naszym Czytelnikiem :)

11 listopada – piosenki patriotyczne

11 listopada – piosenki patriotyczne

11 listopada obchodzimy w Polsce Narodowe Święto Niepodległości, które zostało ustanowione dla upamiętnienia odzyskania niepodległości w 1918 roku. Tego dnia prawie 104. lata temu podpisany został rozejm w Compiègne kończący I wojnę światową, a dzień wcześniej do Warszawy z niemieckiego więzienia powrócił Józef Piłsudski. Wówczas w kraju zapanowała euforia i po raz pierwszy od 123 lat Polacy poczuli wolność.

Dla uczczenia tych wydarzeń 11 listopada co roku odbywają się liczne uroczystości państwowe, z udziałem najważniejszych przedstawicieli władz. Oficjalne obchody Dnia Niepodległości mają miejsce na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Ceremonii zazwyczaj towarzyszą przemówienia, uroczysta zmiana warty oraz śpiewanie pieśni patriotycznych o niepodległości. Poniżej przedstawiamy piosenki na 11 listopada, które uchodzą za najpiękniejsze i cieszą się największą popularnością.

Piosenki patriotyczne na 11 listopada mają szczególne znaczenia dla historii narodu. Stanowią rodzaj kroniki, która rejestruje wszystkie najważniejsze i najbardziej podniosłe wydarzenia z przeszłości, mające kluczowe znaczenia dla kraju i obywateli. Historia Polski pełna jest dramatycznych i bolesnych momentów, które często znajdowały wyraz w pieśniach. Zazwyczaj są to melodie bardzo poważne, wzniosłe i wzruszające, ponieważ przypominają o poświęceniu i ofierze walczących za kraj. Piosenki na 11 listopada również mają bardzo podniosły charakter, opisują ciężki żołnierki los i trudną sytuację kraju ogarniętego wojną. Często przyjmują marszową nutę, ponieważ były śpiewane przez żołnierzy idących do walki. Ponieważ Święto Niepodległości jest wydarzeniem szczęśliwym, to wśród wykonywanych z tej okazji utworów patriotycznych można odnaleźć też pieśni radosne.

Wśród  najpopularniejszych piosenek patriotycznych na 11 listopada znajdziemy:

 • Rozkwitały pąki białych róż,
 • Idzie żołnierz,
 • O mój rozmarynie,
 • Przybyli ułani,
 • Rota,
 • Ułani, ułani,
 • My, pierwsza brygada,
 • Szara Piechota,

DSC_0307DSC_0252

Z Okazji Święta Odzyskania Niepodległości Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim i Nadwiślańska Kolej Wąskotorowa już dziś zapraszają  na przejazdy specjalne 11  i 13 listopada, o godzinie 12:00, na trasie Karczmiska – Poniatowa – Karczmiska – Polanówka – Karczmiska.  Przejazdom będą towarzyszyć piosenki patriotyczne a w wierzy widokowej na stacji Karczmiska wystawa okolicznościowa przygotowana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lubelskim.

·         (30 km – cała trasa) z ogniskiem na stacji w Karczmiskach.

·         Na przejazdy specjalne obowiązuje rezerwacja pod numerem    telefonu 600-897-421.

·         Liczba miejsc rezerwacji ograniczona

ZAPRASZAMY!!!!!!

Download PDF

Karta informacyjna uczestnika konkursu

Każdy uczestnik konkursu , decydując się na udział musi do wypełnionej ankiety konkursowej przesłać kartę informacyjną . Wzór poniżej

KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU

organizowany w ramach Programu „ Patriotyzm Jutra”
Edycja 2022 -projekt
„ Ocalić od zapomnienia – miejsca pamięci narodowej opolskiego powiśla”

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………..

Wiek ( klasa)…………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………

Nr telefonu lub adres email : …………………………………………………………

Nadesłanie kuponów konkursowych oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora / ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami./ Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe .

 

 

                                                     Podpis uczestnika  uczestnika konkursu/
lub opiekuna w przypadku dzieci do lat 16
Download PDF
POWIATOWY KONKURS WIEDZY- ANKIETA KONKURSOWA

POWIATOWY KONKURS WIEDZY- ANKIETA KONKURSOWA

POWIATOWY KONKURS WIEDZY

dla dzieci i młodzieży, organizowany w ramach Programu „ Patriotyzm Jutra”

Edycja 2022 -projekt

„ Ocalić od zapomnienia – miejsca pamięci narodowej opolskiego powiśla”

Konkurs ogłasza Powiatowa Biblioteka Publiczna, przy współpracy Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, bibliotek publicznych oraz szkół powiatu opolskiego

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy historycznej o miejscach pamięci narodowej opolskiego powiśla, rozbudzenie świadomości społecznej na temat wydarzeń historycznych, które miały miejsce na tych terenach i ocalenie od zapomnienia miejsc pamięci narodowej.

PYTANIA KONKURSOWE

Podaj imię i nazwisko generała, który dowodził oddziałami powstańczymi w boju pod Wronowem 16 kwietnia 1831 roku ( powstanie listopadowe).

…………………………………………………………………………………………..

Jaki był pseudonim generała Michała Heydenricha, przywódcy oddziałów walczących podczas powstania styczniowego w 1863 roku na terenach opolskiego powiśla.

…………………………………………………………………………………………..

Wymień nazwy przynajmniej dwóch miejscowości z terenu powiatu opolskiego , gdzie znajdują się mogiły poległych w  powstaniu styczniowym  (pomniki, mogiły, tablice pamiątkowe).

………………………………………………………………………………………….

W latach 1914-1915 przez Lubelszczyznę przetoczyły się działania I wojny światowej. Podaj nazwy pięciu  miejscowości  powiatu opolskiego, w których znajdują się cmentarze wojenne i mogiły zbiorowe z tego okresu.

…………………………………………………………………………………………..

W okresie wojny polsko –bolszewickiej w 1920 roku na terenach opolskiego powiśla nie toczyły się działania wojenne, ale wielu mieszkańców wstąpiło do wojska i brało udział w tej wojnie, oddając swe życie za ojczyznę.  Podaj nazwy trzech miejscowości gdzie znajdują się miejsca pamięci upamiętniające poległych w tej wojnie.

…………………………………………………………………………………………..

W latach 1914-1915 przez Lubelszczyznę przetoczyły się działania I wojny światowej. Pola, lasy i wioski zostały przecięte okopami i zasiekami. Tu toczyło się wiele bitew i potyczek wojennych. Podaj nazwę przynajmniej 3 miejscowości gdzie znajdują się cmentarze wojenne i mogiły zbiorowe z tego okresu.

…………………………………………………………………………………………

Okres II wojny światowej na terenie opolskiego powiśla , to czas intensywnych walk z niemieckim okupantem. Podaj imię i nazwisko dowódcy   oddziałów  AK, który nosił  pseudonim „ ZAPORA”

…………………………………………………………………………………………..

W czasie II wojny światowej ginęła  masowo ludność  cywilna. Podaj datę ( rok) utworzenia przez okupanta  hitlerowskiego obozu pracy i zagłady w Poniatowej.

……………………………………………………………………………………………

31 maja 1944 roku  miała miejsce wspólna akcja Batalionów Chłopskich „BCH „ i Armii Krajowej „ AK”. Zaatakowano niemiecki statek na Wiśle. Podaj prawidłową nazwę tego statku .

…………………………………………………………………………………………

Podaj nazwy przynajmniej pięciu miejscowości gdzie znajdują się mogiły żołnierzy AK, BCH, AL , WiN.

………………………………………………………………………………………….

KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU Imię i nazwisko ……………………………………………………………………..

Wiek ( klasa)…………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………

Nr telefonu lub adres email : …………………………………………………………

Nadesłanie kuponów konkursowych oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora / ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami./ Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe .

                                                                                                         …………………………

Podpis uczestnika konkursu

logo MK i DNmhp1

Download PDF
Powiatowy konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży

Powiatowy konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży

 

REGULAMIN

POWIATOWEGO  KONKURSU WIEDZY

 dla dzieci i młodzieży

organizowany w ramach Programu „ Patriotyzm Jutra”

Edycja 2022 -projekt

„ Ocalić od zapomnienia – miejsca pamięci narodowej opolskiego powiśla”

Konkurs ogłasza Powiatowa Biblioteka Publiczna, przy współpracy Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim i bibliotekami publicznymi oraz szkołami powiatu opolskiego

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy historycznej o miejscach pamięci narodowej opolskiego powiśla, rozbudzenie świadomości społecznej na temat wydarzeń historycznych, które miały miejsce na tych terenach i ocalenie od zapomnienia miejsc pamięci narodowej.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 10 pytań konkursowych i przesłanie kuponu konkursowego oraz oświadczenia potwierdzającego udział w konkursie na podany niżej adres:

      POWIATOWA BIBLOTEKA PUBLICZNA W OPOLU LUBELSKIM

      24-300 Opole Lubelskie, ul Stary Rynek 46

Kupony z pytaniami dostępne będą:

  • na stronie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim :www.opole.lublin.pl oraz na stronie Biblioteki Powiatowej: www.pbpopolelub.pl
  • informacje o konkursie zostaną również przesłane do szkół różnego szczebla znajdujących się na terenie powiatu opolskiego, kraśnickiego i puławskiego.
  • do bibliotek publicznych powiatu opolskiego
  • Źródłem uzyskania właściwej odpowiedzi na pytania konkursowe są zbiory bibliotek publicznych, oraz inne źródła ( podręczniki szkolne, Internet itp.)
 1. Każdy uczestnik może przesłać jedną ankietę z udzielonymi odpowiedziami.
 2. Ankiety i oświadczenie uczestnika potwierdzające udział w konkursie przesyłamy lub dostarczamy osobiście do 10 października 2022 roku.
 3. Komisja konkursowa dokona sprawdzenia poprawności odpowiedzi nadesłanych ankiet oraz wyłoni laureatów. Wyniki zostaną opublikowane w Opolskiej Gazecie Powiatowej i na stronie Starostwa Powiatowego oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym spotkaniu w miesiącu październiku, wszyscy laureaci konkursu zostaną poinformowani o miejscu i czasie wręczenia nagród.
 5. Nadesłanie kuponów konkursowych oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora / ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami./ Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu ( kupon konkursowy).

Zapraszamy szkoły, biblioteki oraz uczestników indywidualnych do udziału w konkursie. Bibliotekarzy i nauczycieli prosimy o pomoc w koordynowaniu działań konkursowych na terenie swojej gminy. Wszystkim koordynatorom i współorganizatorom konkursu zostaną wręczone odpowiednie podziękowania, najaktywniejsi otrzymają atrakcyjne nagrody.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim.

Telefon kontaktowy: (81) 827 20 61; e-mail: biblioteka@pbpopolelub.pl

logo MK i DNmhp1

 

Download PDF
„ PATRIOTYZM JUTRA” W NASZEJ BIBLIOTECE – edycja 2022

„ PATRIOTYZM JUTRA” W NASZEJ BIBLIOTECE – edycja 2022

mhp1

Patriotyzm jutra to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski.  Zainteresowanie dziejami historycznymi, na które składają  się wydarzenia polityczne, zjawiska społeczne, kulturalne, a także przemiany życia  gospodarczego i codziennego jest naturalnym i ważnym punktem szeroko pojętej edukacji kulturowej. Wiedza o przodkach, ich doświadczeniach, wyborach życiowych, sposobie widzenia świata jest istotnym elementem  polskiej tożsamości oraz źródłem inspiracji. Znajomość wydarzeń historycznych, polskich tradycji, a także tradycji różnych grup narodowościowych i etnicznych zamieszkujących historyczne ziemie Polski i Rzeczypospolitej, pozwala na zdobywanie większej świadomości samego siebie oraz chroni przed uproszczonym pojmowaniem świata i uleganiem ideologiom. W konsekwencji pielęgnowanie pamięci, rozmowa i refleksja nad spuścizną historyczną umożliwiają budowę postaw patriotycznych i obywatelskich. Znajomość dziejów Polski staje się ostatecznie inspiracją do działania, w tym angażowania się w działalność społeczną służącą dobru wspólnoty narodowej i lokalnej, ceniącej sobie wartości ogólnoludzkie, ufającej sobie i współpracującej.

logo Pariotyzm jutra

„Patriotyzm Jutra” jest programem realizowanym od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. W latach 2009-2021 rozdysponowano 36 mln złotych i dofinansowano ponad 1400 projektów. Zgłoszono blisko 11 000 projektów z całej Polski.

W Edycji na 2022 rok Powiatowej Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim udało się zdobyć grant na realizację projektu pt.  „ Ocalić od zapomnienia – miejsca pamięci narodowej opolskiego powiśla”.

W ramach projektu opracowano ewidencję wszystkich miejsc pamięci narodowej w powiecie opolskim, przygotowano dokumentacje zdjęciową a obecnie toczą się prace nad filmikiem i opracowaniem wystawy objazdowej typu rollup oraz przygotowywane są  teksty do folderów.

Wystawa objazdowa będzie zawierała bogatą dokumentację zdjęciową, mapy i opisy wydarzeń historycznych. Wystawa prezentowana będzie w bibliotekach publicznych, szkolnych oraz w innych instytucjach kultury i oświaty. Powstanie również folder będący rozszerzeniem i uzupełnieniem wystawy, będzie on nieocenionym źródłem informacji o miejscach pamięci narodowej i ich historii. Filmy zawierające wspomnienia świadków wydarzeń oraz informacje historyczne o miejscach, ludziach i wydarzeniach prezentowane będą na portalach społecznościowych. Tak opracowane materiały będą doskonałą formą edukacji historycznej poświęconej miejscom pamięci narodowej opolskiego powiśla.

logo MK i DN

Uzupełnieniem będzie konkurs wiedzy na temat miejsc pamięci narodowej. Kupony konkursowe oraz regulamin konkursu już niebawem zostanie zamieszczony na naszej stronie oraz na stronie powiatu opolskiego. Kupony będą również dostępne w bibliotekach publicznych oraz szkolnych. Już dziś zachęcamy do udziału w konkursie na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

W trakcie realizacji projektu, chcemy również nawiązać współpracę z urzędami miast i gmin powiatu opolskiego oraz szkołami różnego szczebla w celu wypracowania systemu opieki nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się w poszczególnych gminach, aby dzieci i młodzież poznając historię tych miejsc zadbała również o ich wygląd. Każde miejsce powinno mieć szkołę, która się nim zajmuje i o nie dba, aby je ocalić od zapomnienia.

Działania realizowane w projekcie są poparte diagnozą potrzeb, ponieważ do tej pory brakowało takich materiałów. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do rozwoju edukacji i świadomości historycznej lokalnej społeczności, tak aby ocalić od zapomnienia – miejsca pamięci narodowej opolskiego powiśla.

op. E. Żyszkiewicz

 

Download PDF