Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Skarbiec wiedzy, kultury i tradycji

Blisko 6000 woluminów w katalogu online

Zapraszamy - zostań naszym Czytelnikiem :)

POWSTANIE STYCZNIOWE NA OPOLSKIM POWIŚLU

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Muzeum Regionalne w Kluczkowicach

Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie

mają zaszczyt zaprosić na:

1716295694411

Powiatowa biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest w całej Polsce. Dzięki bibliotekom i bibliotekarzom od wielu lat mamy dostęp do ogromnej liczby ciekawych, możliwych do wypożyczenia książek. Bibliotekarzom dziękujemy za ich pasję, oraz pomoc, a bibliotekom za to, że w każdej chwili możemy się do nich udać w celu wyciszenia lub znalezienia nowej, interesującej lektury.

Święto rozpoczyna Tydzień Bibliotek, w którym organizowane są wydarzenia, konferencje naukowe, spotkania literackie czy konkursy czytelnicze.

 b

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek,

wszystkim Bibliotekarzom życzymy radości i satysfakcji z wykonywanej pracy,

rzeszy wiernych czytelników, a także ciekawych pomysłów i niesłabnącego entuzjazmu

w podejmowaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji czytelnictwa.
Niech ten dzień będzie również okazją do podkreślenia Waszego zaangażowania

w szeroko rozumiane życie kulturalne społeczności lokalnej.

Życzymy, by każdy kolejny dzień był dla Was nowym rozdziałem księgi doświadczeń płynących z kontaktu z czytelnikiem i książką.

Niech pasja czytelnicza i zadowolenie z upowszechniania kultury słowa byłą zawsze nierozłącznym elementem Waszej pracy.

Z wyrazami uznania


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF

Witaj, majowa jutrzenko…

konstytucja

 

Święto Narodowe 3 Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powszechnie znanej jako Konstytucja 3 maja.

Była to najnowocześniejsza i pierwsza w Europie, a druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) ustawa regulująca organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

Konstytucja 3 maja wprowadziła monteskiuszowski trójpodział władzy, zgodnie z którym władzę wykonawczą sprawował rząd, zwany Strażą Praw – składający się z ministrów policji, spraw wewnętrznych, tj. pieczęci, skarbu, interesów zagranicznych i wojny – wspólnie z królem i prymasem jako przewodniczącym Komisji Edukacji Narodowej. Władzę ustawodawczą sprawować miał dwuizbowy parlament – sejm i senat. Poprzez wyrugowanie z prawa „liberum veto” i wprowadzenie głosowania większością Ustawa Rządowa umożliwiła sprawne działanie sejmu. Rolę sądowniczą powierzono zaś niezależnym trybunałom. Choć konstytucja zachowywała stanową strukturę społeczną, na mocy jej przepisów mieszczanie zyskali wpływ na ustawodawstwo, a chłopów uznano za integralną część narodu i „najdzielniejszą kraju siłę”.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja została uznana za święto państwowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 r. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946. Dzień 3 maja jako Święto Narodowe 3-ego Maja przywrócono w wolnej Polsce ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.

.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

s-560-420...

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej to święto ustanowione w 2004 roku. 2 maja Polki i Polacy malują Polskę i świat na biało i czerwono. Prosty gest wyeksponowania flagi podkreśla naszą narodową wspólnotę i pozwala każdemu być ambasadorem polskości.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, to jedno z najmłodszych świąt państwowych.

W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych. Do wspólnego świętowania Dnia Flagi RP, poczucia wspólnoty i odczuwania dumy ze swojej Ojczyzny zapraszają instytucje kultury. 2 maja obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za Granicą jako wyraz uznania dla wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii w odzyskanie niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc w najtrudniejszych momentach.

Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi podjął Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku.

#mojaflaga

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF