KONKURS LITERACKI „ OPOLSKIE WIERSZOWANIE”

KONKURS LITERACKI „ OPOLSKIE WIERSZOWANIE”

Powiatowa Biblioteka Publiczna jako główny organizator Powiatowego Konkursu Literackiego „Opolskie wierszowanie”- w dniu 26.06. 2012 roku podsumowała i zakończyła I edycję konkursu organizowanego pod Patronatem Starosty Opolskiego przy współpracy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Opole Lubelskie oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.
Głównymi celami konkursu było zachęcenie miłośników pisania do zaprezentowania własnych umiejętności poetyckich, promocję i popularyzację regionalnej twórczości regionalnej, rozwijanie wrażliwości i literackiej pasji. Organizatorzy z satysfakcją i przyjemnością odnotowali fakt, iż zainteresowanie konkursem wśród mieszkańców powiatu było bardzo duże. W konkursie uczestniczyło ponad 120 autorów w wieku od 6 do 89 lat. Nadesłano ponad 200 prac, z których komisja konkursowa do udziału w konkursie zakwalifikowała 161 utworów. Prace zostały ocenione przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem dyrektora Biblioteki Powiatowej. Zgodnie z regulaminem prace oceniano w czterech kategoriach, kategoria I – uczniowie szkół podstawowych, kategoria II – szkoły gimnazjalne i średnie, kategoria III – uczestnicy dorośli, kategoria IV- twórczość własna nauczycieli i bibliotekarzy.
Wśród najlepszych autorów wyłoniono dziewięciu LAUREATÓW, dla których Pan Starosta Opolski ufundował pamiątkowe statuetki. Wszyscy laureaci, nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe.
Organizatorzy podziękowali również wszystkim instytucjom, które podjęły trud realizacji zadań Powiatowego Konkursu Literackiego.
W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli laureaci oraz wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy, dyrektorzy szkół, bibliotek publicznych, nauczyciele, bibliotekarze opiekunowie i rodzice dzieci oraz zaproszeni goście. Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim reprezentowała Pani Iwona Giza – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu. Z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie gościła Pani Małgorzata Pieczykolan- kierownik Działu Instrukcyjno- Metodycznego.
Na zakończenie spotkania Laureaci konkursu recytowali swoje utwory, był to bardzo wzruszający moment dla wszystkich uczestników spotkania.
Imprezie finałowej towarzyszyły dwie bardzo ciekawe wystawy. Jedna z nich poświecona była życiu i twórczości Czesława Miłosza, druga przygotowana z okazji 80-lecia Związku Literatów Lubelskich. Wystawy udostępniła WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
Powiatowa Biblioteka Publiczna wszystkie oceniane utwory zebrała w tomik poezji, który od lipca będzie można wypożyczyć we wszystkich bibliotekach publicznych powiatu. Zachęcamy do lektury, naprawdę warto.

 Dyr. PBP – Elżbieta Żyszkiewicz

Download PDF