Powiatowe Forum Bibliotekarzy

Powiatowe Forum Bibliotekarzy

12 grudnia 2017 roku w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Łaziskach z inicjatywy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim odbyło się I Powiatowe Forum Bibliotekarzy.

W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek publicznych i szkolnych powiatu opolskiego, osoby związane z bibliotekarstwem, sympatycy bibliotek. Wśród gości zaproszonych obecni byli:  Paweł Grabek- Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Opolskiego, Przewodniczący Rady Gminy Łaziska –  Henryk Kołodziejczyk, Sekretarz Gminy –  Tomasz Czyż. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie reprezentowała  Anna Biegalska – instruktor .

DSC_0298

DSC_0310DSC_0315

Organizatorzy mają nadzieję, że Forum Bibliotekarzy było doskonałą okazją do integracji środowiska bibliotekarskiego oraz możliwością podzielenia się inspiracjami, doświadczeniami oraz osiągnięciami bibliotek. Na spotkaniu uczestnicy wysłuchali bardzo interesującego wykładu o Josephie Conradzie Korzeniowskim, znanym podróżniku i pisarzu. Sylwetkę autora z okazji 160. rocznicy urodzin w niezwykle interesujący sposób zaprezentowała pani Irena Piątek.

DSC_0317

Spotkanie było również okazją do podsumowania Czytelniczego Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, który organizowany był pod hasłem :„ Człowiek, który wyprzedził swoje czasy” przez Powiatową Bibliotekę Publiczną, Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Biuro Rady, Zarządu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim .

DSC_0333

Ogółem na konkurs wpłynęło 308 ankiet konkursowych. Do realizacji konkursu wiedzy przystąpiły biblioteki publiczne, szkoły różnego szczebla oraz uczestnicy indywidualni. Komisja konkursowa wyłoniła 47 laureatów, dla których nagrody przygotowali organizatorzy konkursu. Lista nagrodzonych jest dostępna na stronie internetowej biblioteki powiatowej. Nagrody będą do odebrania w bibliotekach publicznych oraz szkolnych. Wszyscy laureaci zostaną poinformowani telefonicznie gdzie i w jakim czasie odebrać nagrody.

DSC_0345

DSC_0370

Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie działalności bibliotek publicznych w powiecie opolskim. Dyrektor Biblioteki Powiatowej Elżbieta Żyszkiewicz podkreśliła, że biblioteki są właściwie zorganizowane i wykonują swoje statutowe zadania z olbrzymim zaangażowaniem. Biblioteki jako demokratyczne instytucje kultury, zapewniają ciągłość rozwoju kulturalnego i naukowego gminy, powiatu i regionu. Promując kulturę, wspierają zachowanie i budowanie tożsamości kulturalnej.

Znaczenie bibliotek w przekazie informacji, wiedzy z przeszłości i teraźniejszości, w jej gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu, stale rośnie. Zmienia się ich rola. Z tradycyjnych przechowujących i udostępniających zbiory, placówki biblioteczne przekształcają się w instytucje żyjące w pełnej symbiozie ze społeczeństwem. Biblioteki publiczne powiatu opolskiego w znaczącym stopniu realizują zadania typowe dla nowoczesnych instytucji bibliotecznych. Proces ich zmian, m. in. poprzez komputeryzację, stworzenie możliwości korzystania z Internetu, systematycznego dokształcania personelu bibliotecznego, modernizację lokali, dostosowywanie zbiorów do potrzeb społeczności lokalnej, tworzenie elektronicznych katalogów, baz informacyjnych, w tym baz informacji lokalnych, rozpoczęto wiele lat temu i stale są te działania rozwijane. Stworzenie modelu bibliotek publicznych jako centrów informacji i aktywizacji społeczności lokalnych, bibliotek jako interdyscyplinarnych miejsc obecności kultury staje się możliwe dzięki aktywności bibliotekarzy, szukaniu nowych rozwiązań, opracowywaniu różnego typu projektów. Dyrektor Biblioteki Powiatowej wraz z władzami powiatu i instruktorem wojewódzkim podziękowali wszystkim pracownikom bibliotek za ich wkład pracy i zaangażowanie na rzecz rozwoju bibliotek w powiecie.

Na zakończenie czas umilił uczestnikom występ zespołu folklorystycznego „Powiśle” , który w tym roku obchodził 20 –lecie swojej dzielności kulturalnej przy GB i DK w Łaziskach.

DSC_0396DSC_0384

Pierwsze Powiatowe Forum Bibliotekarzy, było doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia bibliotek w środowisku lokalnym. Kolejne forum zaplanowano na maj 2018 roku w gminie Karczmiska.

Dziękujemy za pomoc, okazane zaangażowanie i ogromny wkład pracy w organizację I Powiatowego Forum Bibliotekarzy dyrektorowi Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach pani Karolinie Suskiej oraz wszystkim bibliotekarzom i pracownikom bibliotek gminy i powiatu.

Download PDF