21 marca… Światowy Dzień Poezji

21 marca… Światowy Dzień Poezji

Poezja jest wtedy, gdy emocje znajdują swoje myśli, a myśli znajdują swoje słowa …”

Robert Frost

.
.

Święto ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Głównym miejscem obchodów tego dnia jest Paryż i w tym czasie, organizowane są wydarzenia literackie, spotkania autorskie, warsztaty pisarskie, które promują czytanie, pisanie i publikowanie poezji w aspekcie międzynarodowym.

W Polsce koordynacją imprez organizowanych w Światowym Dniu Poezji zajmuje się Komitet Organizacyjny. W polskich miastach odbywają się wydarzenia poetyckie, na które zapraszani są goście z całego świata. Celem obchodów jest popularyzowanie w trakcie wydarzeń literackich rodzimej poezji i zagranicznej. Na spotkania przyjeżdżają poeci, dziennikarze i osoby związane z literaturą. W tym czasie także wręczane są nagrody, między innymi dla wybitnych polskich poetów i zagranicznych.
.

.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF