Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja obchodzony jest ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Święto rozpoczyna Tydzień Bibliotek, w którym organizowane są wydarzenia, konferencje naukowe, spotkania literackie czy konkursy czytelnicze. Imprezie każdego roku towarzyszy hasło przewodnie, np.:


– Czytanie łączy pokolenia.
– (Do)wolność czytania.
– Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych.
– Wybieram bibliotekę
– Biblioteka inspiruje
– Biblioteka. Oczywiście!
„Moja, Twoja, Nasza” – tak też brzmi hasło promujące tegoroczną, już XX edycję Tygodnia Bibliotek.

 

W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (IASL), które zrzesza bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców oraz inne osoby związane z bibliotekami szkolnymi. Od czasu konferencji w Londynie w 1971 roku, corocznie organizowane są konferencje odbywające się w różnych regionach świata. IASL należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarstwa (IFLA) oraz współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Czytelniczym (IRA) i Międzynarodową Izbą ds. Książek dla Młodych (IBBY). W Polsce działa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP), które obecnie zrzesza ponad 7,5 tys. osób związanych ze wszystkimi typami bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych. W 1917 roku zostało zapoczątkowane funkcjonowanie Związku Bibliotekarzy Polskich. Od czasu zakończenia II wojny światowej organizacja działała pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, aby w 1953 roku przyjąć kształt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Celem działania Stowarzyszenia jest rozwój bibliotekarstwa, integracja środowiska bibliotekarzy oraz dbanie o prestiż zawodowy pozytywny wizerunek bibliotek, jako miejsce kulturotwórcze.

Obecnie, biblioteki w ramach rozwoju technologicznego, oferują zaplecze komputerowe i zasoby książek elektronicznych. Coraz częściej w bibliotekach organizowane są warsztaty artystyczne i spotkania z autorami książek. Coraz więcej bibliotek wychodzi poza budynki i oferuje swoje zasoby w Internecie.

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest w całej Polsce. Dzięki bibliotekom i bibliotekarzom od wielu lat mamy dostęp do ogromnej liczby ciekawych, możliwych do wypożyczenia książek. Bibliotekarzom dziękujemy za ich pasję, oraz pomoc, a bibliotekom za to, że w każdej chwili możemy się do nich udać w celu wyciszenia lub znalezienia nowej, interesującej lektury.

 

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, wszystkim bibliotekarzom życzymy radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, rzeszy wiernych czytelników, a także ciekawych pomysłów i niesłabnącego entuzjazmu w podejmowaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji czytelnictwa. Niech ten dzień będzie również okazją do podkreślenia Waszego zaangażowania w szeroko rozumiane życie kulturalne społeczności lokalnej. Życzymy, by każdy kolejny dzień był dla Was nowym rozdziałem księgi doświadczeń płynących z kontaktu z czytelnikiem i książką.

Niech pasja czytelnicza i zadowolenie z upowszechniania kultury słowa byłą zawsze nierozłącznym elementem Waszej pracy.

Z wyrazami uznania
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Download PDF