KUPON KONKURSOWY

PRASOWO-CZYTELNICZY KONKURS WIEDZY

Tadeusz Kościuszko

„Człowiek, który wyprzedził swoje czasy”

 

1. Z jakiego rodu wywodził się Tadeusz Kościuszko?

 ……………………………………………………………………………………………..

2.Podaj datę wstąpienia młodego T. Kościuszki do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej.

 ………………………………………………………………………………………………………

3.Podaj nazwę słynnej twierdzy, której budowniczym na polecenie Jerzego Waszyngtona był Tadeusz Kościuszko?

………………………………………………………………………………………………………..

4.W uznaniu zasług, oprócz mianowania generałem brygady amerykańskiej otrzymał także gratyfikację finansową. Na co przeznaczył otrzymane pieniądze?

 ……………………………………………………………………………………………………….

5.Podaj nazwy podlubelskich wsi, gdzie w czerwcu 1790 r. Tadeusz Kościuszko prowadził manewry wojskowe?

………………………………………………………………………………………………………..

6.Wyjaśnij pojęcie „ Insurekcja Kościuszkowska” ( napisz jednym zdaniem)

……………………………………………………………………………………………………….

 7.Jaki napis znajdował się na chorągwi grenadierów krakowskich tzw. „ Kosynierów?”

 ………………………………………………………………………………………………………

8.W jakim miejscu na Lubelszczyźnie znajduje się Dworek Kościuszków?

 ………………………………………………………………………………………………………

 9.W Polsce, po odzyskaniu niepodległości, w 1921 r., Sejm RP uchwalił rezolucję w sprawie sprowadzenia do kraju i złożenia na Wawelu serca Kościuszki.

……………………………………………………………………………………………………….

10.W którym roku rząd zrealizował tę decyzję?

……………………………………………………………………………………………………….

11.Za co cenisz Tadeusza Kościuszkę?

……………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………….

Podpis uczestnika konkursu                                                                                                            ………………………………………

Download PDF