Załącznik nr 1 do: REGULAMINU PRASOWO-CZYTELNICZEGO KONKURSU WIEDZY

Załącznik nr 1 do:

REGULAMINU

PRASOWO-CZYTELNICZEGO KONKURSU WIEDZY

Irena Sendlerowa

„ Niezwykła kobieta, uhonorowana tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata”

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

  1. Imię i Nazwisko uczestnika konkursu

………………………………………………………………………………….………………………………………………………….

adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon oraz e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji, zadań PRASOWO-CZYTELNICZEGO KONKURSU WIEDZY (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)
  • Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku wykonanego w czasie realizacji zadań konkursu PRASOWO-CZYTELNICZEGO Irena Sendlerowa – niezwykła kobieta, uhonorowana tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata- w celach promocyjnych niniejszego projektu. Oświadczam, że osoby na fotografii zgodziły się na rozpowszechnienie ich wizerunku.

 

  1. Data i podpis ……………………………………………………

 

 

Download PDF