Promuj czytelnictwo i otwórz się na młodzież. Zgłoś swoją bibliotekę do udziału w projekcie

Promuj czytelnictwo i otwórz się na młodzież. Zgłoś swoją bibliotekę do udziału w projekcie

Zastanawiasz się, jak zachęcić młodych ludzi do czytania?
Co zrobić, żeby Twoja biblioteka była dla nich miejscem atrakcyjnym, gdzie będą chętnie spędzać czas?
Jak pracować z młodzieżą, by wychodzić naprzeciw jej oczekiwaniom?

Znalezienie odpowiedzi nie będzie trudne. Stwórz i zrealizuj kampanię na rzecz czytelnictwa młodzieży, opracowaną specjalnie dla Twojej biblioteki przez Fundację Civis Polonus. Przy wsparciu ekspertów przekonasz młodych ludzi, że czytanie jest sposobem nie tylko na znalezienie odpowiedzi na nurtujące ich pytania, ale także na budowanie więzi z rówieśnikami i twórcze spędzanie czasu. Dowiesz się, jak pracować z młodymi i sprawić, by postrzegali bibliotekę jako miejsce przyjazne im i otwarte na ich zainteresowania.
Na zgłoszenia bibliotek Fundacja czeka tylko do piątku, 10 lipca 2020 r.

Jakie działania zaplanowano w projekcie?

  • 2-dniowe szkolenie online
   Na szkoleniu wspólnie zaplanujemy kampanię promującą czytelnictwo dla Waszej biblioteki. Nauczymy Was najlepszych metod pracy z młodzieżą i podzielimy się dobrymi praktykami w zakresie rozwijania w bibliotece młodzieżowego wolontariatu. Przekonacie się, że kampania online przy współpracy z młodzieżą to nic trudnego.
  • Powołanie grupy młodzieżowej
   Przy bibliotece powołacie kilkuosobową grupę młodzieży. Potraktujemy ich jako doradców, którzy pomogą Wam zidentyfikować najważniejsze zainteresowania i dylematy młodych ludzi oraz najlepsze sposoby dotarcia do nich. Wspólnie z młodymi dopracujecie szczegóły Waszej kampanii. Jej czas trwania i  zakres dostosujecie do potrzeb i możliwości biblioteki.
  • Kampania promująca czytelnictwo
   Przy współpracy z grupą młodzieżową przeprowadzicie kampanię online. Wspólnie zorganizujemy finansowane w ramach projektu zdalne spotkania z ekspertami od różnych obszarów i problemów, które wskaże młodzież. Eksperci podzielą się z młodymi swoją wiedzą i doświadczeniem, zachęcą do sięgnięcia po wartościową literaturę i polecą ciekawe treści dostępne w Internecie. Do udziału w tych spotkaniach grupa młodzieżowa zaprosi swoich rówieśników, dzięki czemu poszerzy się krąg odbiorców kampanii.
  • Wsparcie eksperckie
   W czasie projektu zapewnimy Wam wsparcie merytoryczne. Wspólnie z Wami przejdziemy przez proces wdrażania kampanii. Podczas grupowych spotkań wspierających poznacie doświadczenia pozostałych bibliotekarzy, biorących udział w projekcie. Będziecie też mieli możliwość indywidualnych konsultacji z nami. Nasze wsparcie skupimy nie tylko na realizowanych kampaniach, ale także na procesie rozwoju Waszej biblioteki, szczególnie w obszarze młodzieżowego wolontariatu. W stałej współpracy widzimy olbrzymi potencjał dla rozwoju – i młodzieży, i bibliotek!
  • Promocja kampanii na rzecz czytelnictwa
   Fundacja Civis Polonus opracuje publikację, w której przedstawi kampanie zrealizowane w projekcie. Zaprezentujemy w niej też Twoją bibliotekę. Publikację roześlemy do bibliotek w całej Polsce.

Co zyskuje biblioteka?

 • 2 bibliotekarzy ukończy 2-dniowe szkolenie, dzięki któremu rozwiną oni swoje kompetencje w zakresie realizacji kampanii na rzecz czytelnictwa oraz metodyki pracy z młodzieżą
 • bibliotekarze wspólnie z ekspertami i młodzieżą opracują kampanię promującą czytelnictwa, dostosowaną do potrzeb i możliwości biblioteki
 • bibliotekarze otrzymają indywidualne wsparcie eksperta, który będzie towarzyszyć im na każdym etapie wdrażania kampanii i wspierać bibliotekę w procesie rozwoju
 • bibliotekarze poznają najlepsze rozwiązania innych podczas wspólnych spotkań wspierających dla wszystkich bibliotek biorących udział w programie – przy wsparciu ekspertów wspólnie przechodzić będziemy przez proces zmian i uczenia się
 • biblioteki rozwiną i wzbogacą swoją ofertę, szczególnie w obszarze młodzieżowego wolontariatu – bibliotekarze będą potrafili organizować współpracę z młodzieżą jako odbiorcą i współtwórcą działań biblioteki
 • bibliotekarze zaprezentują swoje kampanie w publikacji Fundacji Civis Polonus, która rozesłana zostanie do bibliotek w całej Polsce

Jaki jest harmonogram zaplanowanych działań?

 • 23-24 lipca 2020 r. – szkolenie online dla bibliotekarzy za pośrednictwem narzędzia Zoom (godz. 10-15)
 • między 1 sierpnia a 10 października 2020 r. – wdrażanie kampanii online
  → 6 godzin indywidualnego wsparcia eksperckiego Fundacji Civis Polonus dla każdej biblioteki
  → trzy 3-godzinne wspólne spotkania wspierające online dla wszystkich bibliotekarzy, biorących udział w programie (wsparcie eksperckie i wymiana doświadczeń wszystkich uczestników projektu, wspólne uczenie się)
  → organizacja spotkań online dla młodzieży zaangażowanej w kampanie online z ekspertami na tematy interesujące młodzież – przy współpracy i finansowaniu Fundacji Civis Polonus
 •  II połowa października 2020 r. – spotkanie podsumowujące, którego celem jest promocja publikacji z dobrymi praktykami kampanii online na rzecz czytelnictwa młodzieży

Jakie są warunki uczestnictwa w programie?

 • deklaracja udziału 2 bibliotekarzy w działaniach projektowych wskazanych w harmonogramie
 • zapewnienie bibliotekarzom biorącym udział w programie możliwości uczestniczenia w szkoleniach i spotkaniach online (komputer z dostępem do Internetu oraz narzędziami niezbędnymi do uczestnictwa w szkoleniach online – kamerą, mikrofonem, głośnikiem)
 • zobowiązanie do realizacji kampanii online przy współpracy z młodzieżą
 • zobowiązanie do współpracy z Fundacją Civis Polonus w zakresie korzystania ze wsparcia eksperckiego oraz dokumentowania rezultatów projektu
 • zobowiązanie do promocji programu i realizowanych kampanii online na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez bibliotekę – ze wskazaniem nazwy i logotypu Fundacji Civis Polonus oraz nazw i logotypów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury (wzory logotypów i forma zapisu dotycząca źródła finansowania programu zostaną dostarczone przez organizatora)

Jak zgłosić bibliotekę do programu?

 • zgłoszenia biblioteki należy dokonać poprzez formularz online w serwisie rekrutacyjnym Konfeo https://projektdlabibliotek.konfeo.com/pl/groups w terminie do 10 lipca 2020 r. do godz. 23:59
 • zgłoszenia biblioteki dokonuje uprawniony do tego pracownik biblioteki, który w formularzu zgłoszeniowym podaje swoje dane kontaktowe. O wskazanie imion i nazwisk tych bibliotekarzy, którzy wezmą udział w projekcie, organizator poprosi po zakwalifikowaniu biblioteki do programu. Ich dane (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zgodę na wzięcie udziału w projekcie) będzie trzeba przesłać na adres e-mail, który zostanie wskazany przez organizatora, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez bibliotekę informacji o zakwalifikowaniu do projektu
 • do programu przyjętych zostanie 7 bibliotek
 • o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń – do programu zakwalifikowanych zostanie pierwszych 7 bibliotek, które wypełnią poprawnie zgłoszenie. Za poprawne uznaje się zgłoszenie, które jest kompletne i zawiera uzasadnienie przystąpienia biblioteki do programu (potrzeby i plany biblioteki w zakresach poszerzenia usług o ofertę online i rozwoju współpracy z młodzieżą), które zostanie pozytywnie ocenione przez Fundację Civis Polonus
 • biblioteki przyjęte do programu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną do 13 lipca 2020 r.
 • lista bibliotek przyjętych do programu opublikowana zostanie na stronie www.civispolonus.org.pl do 17 lipca 2020 r.

O organizatorach

Fundacja Civis Polonus od 15 lat pracuje w zakresie rozwijania postaw obywatelskich, umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Cel ten osiągamy, rozwijając edukację obywatelską w szkołach (szkolimy nauczycieli, rozwijamy samorządność wśród uczniów) i na poziomie gmin (zakładamy, wspieramy i szkolimy młodzieżowe rady gmin). Od wielu lat specjalizujemy się w rozwijaniu bibliotek jako miejsc spotkań i dyskusji, we wzmacnianiu kompetencji bibliotekarzy w zakresie pracy z młodzieżą oraz w rozwoju w bibliotekach młodzieżowego wolontariatu. Zrealizowaliśmy w tym obszarze wiele projektów – m.in. „Biblioteka: przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych” w 22 gminach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek FRSI), „Biblioteka – miejsce dla młodych ludzi” dla 70 bibliotek w ramach Programu Rozwoju Bibliotek FRSI), („Ochotnicy Warszawscy” – rozwój wolontariatu w 40 bibliotekach).

Kontakt:
Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/36
00-585 Warszawa
Łukasz Dembiński – koordynator projektu
tel. 664 036 632
e-mail: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”

Projekt został objety patronatem medialnym m.in. portalu sbp.pl

Download PDF
Poradnik Bibliotekarza 1/2019

Poradnik Bibliotekarza 1/2019

Powiatowa Biblioteka poleca pierwszy numer Poradnika Bibliotekarza na rok 2019, w którym  znajdziemy bardzo ciekawy artykuł   Moniki Marciniak o wolontariacie w bibliotece. Autorka omówiła takie kwestie jak: pojęcie wolontariatu, aspekty prawne, nawiązanie współpracy, czyli dotarcie do potencjalnych kandydatów, zakres prac wolontariuszy w bibliotece. Tekst stanowi wprowadzenie do zagadnień wolontariatu i może być podstawą dalszych opracowań. Polecamy też lekturę kolejnego artykułu problemowego autorstwa Sandry Stempniewskiej Biblioteka to też człowiek, czyli o relacjach człowiek – biblioteka, są to strony, które wspólnie tworzą „ład, harmonię, potrzeby kulturalne, pasję, pielęgnują prawo do czytania i obcowania z kulturą”. Jest to spojrzenie na bibliotekę z punktu widzenia czytelnika, jego oddziaływania na funkcjonowanie tej placówki, bliskich kontaktów z bibliotekarzem, wychowywania od najmłodszych lat. Warto przeczytać ten interesujący wywód będący częścią projektu realizowanego w WiMBP w Zielonej Górze. Inspirujący dla czytelników temat to zagrożenia ze strony internetu, czyli (Nie)bezpieczne media, realizowany podczas konferencji PBW w Warszawie w ramach priorytetów oświatowych państwa, dotyczący rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów.

W tym numerze przedstawiona jest również  działalność dwóch bibliotek: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej (70 lat istnienia) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku. Zwraca uwagę realizowana w nich bogata oferta w zakresie edukacji i promocji czytelnictwa. Czytelników zaprasza również Mediateka w Ostrowie Wielkopolskim, pierwsza tak nowoczesna placówka w Wielkopolsce, gdzie zainstalowano rozwiązania multimedialne.

Do praktycznego wykorzystania przewidziano scenariusze Tolerancja – Jestem taki sam jak ty, czy może inny?, na początek dla uczniów klas IV-V oraz W krainie lodu. Zajęcia biblioteczne z edukacji czytelniczej i medialnej, które można zrealizować w czasie ferii zimowych w bibliotece.

Poradnik Bibliotekarza oraz Bibliotekarz , dostępne są w Powiatowej Bibliotece Publicznej, wszystkie numery od 2000 roku. Zapraszamy!

Download PDF
Czytelnictwo Polaków 2016 – raport Biblioteki Narodowej

Czytelnictwo Polaków 2016 – raport Biblioteki Narodowej

Znamy już najnowsze wyniki badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Jak wynika z raportu, w 2016 r. jakąkolwiek książkę przeczytało 37% Polaków w wieku co najmniej piętnastu lat, a 10% czytało 7 lub więcej pozycji.

W kontekście badań prowadzonych w poprzednich latach można mówić o stabilizacji czytania lub – biorąc pod uwagę większość społeczeństwa – nieczytania. 16% badanych nie przypomina sobie, żeby czytało jakąkolwiek książkę, gazetę, czasopismo, wiadomości w sieci ani nawet tekst o objętości przynajmniej trzech stron. Ci, którzy czytali książki, najchętniej sięgali po powieści Henryka Sienkiewicza i E.L. James.

Źródło: BN

Download PDF
Znamy tytuł dzieła na Narodowe Czytanie 2017

Znamy tytuł dzieła na Narodowe Czytanie 2017

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało lekturą Narodowego Czytania 2017 – ogłosił we wtorek 21 lutego 2017 prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. „Naprawdę warto po raz kolejny przeczytać tę piękną pozycję naszej literatury” – powiedział prezydent.

„Naprawdę warto, po raz kolejny mam nadzieję – bo jestem przekonany, że każdy już czytał w swoim życiu »Wesele« – tę piękną pozycję naszej literatury przeczytać, przeczytać ją razem. Przypomnieć sobie te niezwykle ważne, niezwykle ciekawe strofy tego arcydramatu” – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Głosowanie

Polacy wspólnie wybrali książkę w głosowaniu spośród następujących propozycji:

 • „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego,
 • „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego,
 • „Beniowski” Juliusza Słowackiego,
 • „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Głosowa można było za pomocą ankiety zamieszczonej na stronie prezydent.pl  oraz na kontach Kancelarii Prezydenta w serwisach społecznościowych: na Facebooku i na Twitterze. Oddano w sumie 36 830 głosów. „Wesele” zdobyło prawie 18 tys.

E.Ż

Download PDF
Kolekcja „Wiersz Wolny” na Wolnych Lekturach

Kolekcja „Wiersz Wolny” na Wolnych Lekturach

Największy w polskojęzycznym Internecie zbiór współczesnej polskiej poezji na wolnej licencji. Pozyskiwanie i udostępnianie online współczesnej, polskiej literatury, to wyzwanie które stawia przed sobą Fundacja Nowoczesna Polska. Pierwszy krok zmierzający do realizacji tego celu został właśnie podjęty. W ramach projektu „Wiersz Wolny na Wolnych Lekturach”, pozyskamy, zdigitalizujemy i udostępnimy tomiki poetyckie polskich współczesnych poetek i poetów.

logofnp

Na kolekcję składać się będzie dwadzieścia książek poetyckich autorek i autorów o znaczącym dorobku twórczym. Wszystkie zostaną udostępnione na wolnej licencji, która umożliwia legalne i szerokie korzystanie z tekstów każdemu użytkownikowi Internetu. Oznacza to, że Fundacja wprowadza do Internetu około tysiąca wierszy, które będzie można odtąd zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać, ściągać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować. Do udziału w projekcie udało się zaprosić wielu wybitnych poetów i poetek – przedstawicieli różnych pokoleń. Wszystkie pozycje, które znajdą się w kolekcji zostały już wydane w tradycyjnej formie papierowej, ale ze względu na swoje niewielkie nakłady dziś dostępne są często tylko w obiegu antykwarycznym. Dzięki realizacji projektu zyskają być może drugie życie. Lista autorów zaproszonych do udziału w projekcie powstała w konsultacji z członkami Komitetu Honorowego Wolnych Lektur, m.in. z profesorem Piotrem Śliwińskim oraz z profesor Grażyną
Borkowską, profesorem Przemysławem Czaplińskim, profesorem Mieczysławem Dąbrowskim i profesor Ewą Kraskowską. Udział w tych prac wziął również dr Paweł Kozioł. Ze strony Fundacji kolekcją pod względem merytorycznym opiekują się Barbara Klicka i Jarosław Lipszyc. Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi bibliotekę internetową WolneLektury.pl od 2007 roku kierując się zasadą maksymalnego obniżania barier dostępu do dóbr kultury. Po 9 latach funkcjonowania biblioteki w jej zasobach znajduje się prawie 4400 utworów. Czytelnik znajdzie w tym zbiorze przede wszystkim dzieła klasyczne, w tym wiele lektur szkolnych, w doskonałych opracowaniach. Poza tym Fundacja stara się pozyskiwać prawa do dzieł i ich tłumaczeń, po to by udostępniać je na wolnych licencjach, dając tym samy dostęp do nich wielu nowym odbiorcom. Więcej informacji na stronie www.wolnelektury.pl.
Kontakt: wolnelektury@nowoczesnapolska.org.pl.
Projekt „Wiersz Wolny na Wolnych Lekturach” realizowany jest w ramach Programu „Kultura cyfrowa”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo-mkidn

opr. E. Ż

Download PDF

Nowy numer Poradnika Bibliotekarza

Polecamy wakacyjną prasę metodyczną dla bibliotekarzy. Dostępny jest wakacyjny numer Poradnika Bibliotekarza.

W numerze wakacyjnym warto przeczytać:

 • Dwa wymiary rynku

Bogdan Klukowski analizuje problemy rynku książki w Polsce, zwraca uwagę na liczbę wydanych pozycji, preferencje gatunkowe, sytuację wydawców, możliwości finansowe, stan liczbowy księgarń i ich nie najlepszą kondycję, wynikającą z braku sprawnej organizacji branżowej. Oferta wydawnicza w 2014 r. to ponad 32 tys. tytułów, 19 tys. tytułów nowości. W 2013 r. wydano łącznie 32 863 tytuły książkowe, średni nakład książek – 3 tys. egzemplarzy, sprzedaż książek wynosiła 105,8 mln złotych. To zaledwie kilka liczb, odsyłam do interesującego artykułu.

 • OdNowa wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”, z ponad 70.letnią tradycją, przeszła wraz z filiami metamorfozę. Działa Multimedialna Filia Biblioteczna na osiedlu Podzamcze, miał miejsce gruntowy remont siedziby głównej, czyli „Biblioteki pod Atlantami”, w planie dalsza modernizacja wałbrzyskiej sieci bibliotecznej: nowoczesna filia na osiedlu Piaskowa Góra oraz filie na Nowym Mieście i w Sobęcinie. Nowe obiekty sprzyjają poszerzeniu oferty bibliotecznej – do odwiedzenia bibliotek zachęcają różnorodne zbiory biblioteczne, dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego, szeroka działalność kulturalna i edukacyjna.

 • Sienkiewicza podróże po świecie

Kontynuacja cyklu artykułów poświęconych Henrykowi Sienkiewiczowi z okazji Roku tego pisarza. Tym razem autorka artykułu prześledziła miejsca związane z podróżami naszego noblisty po świecie. Martyna Figiel udała się śladami wędrówek Sienkiewicza i zaprosiła nas do USA, następnie do Włoch, Francji (przede wszystkim Paryża), kolejno do Turcji i Grecji, Egiptu i Zanzibaru. W miejscach tych można znaleźć udokumentowane ślady pobytu pisarza, które znalazły odzwierciedlenie w jego twórczości. Warto prześledzić podróże Sienkiewicza pod kątem jego twórczości.

 • Stefan Wierczyński (1886-1963), bibliotekarz i uczony. Cz. 1

Artykuł stanowi kontynuację cyklu <Sylwetki przewodniczących>, tym razem poświęcony jest Stefanowi Vrtel-Wierczyńskiemu, który sprawował funkcję prezesa Związku Bibliotekarzy Polskich w latach 1933-1939. Dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy był to czas szczególny, czyli formułowanie potrzeby skodyfikowania polityki bibliotecznej państwa m.in.: przyjęcie ustawy bibliotecznej, osobnej pragmatyki zawodowej bibliotekarzy, zorganizowania szkoły bibliotekarskiej, ujednolicenia zasad oraz czynności bibliotekarskich związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów. Ważnymi wydarzeniami za prezesury Wierczyńskiego były: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie i 9. Kongres IFLA również w Warszawie. Tekst H. Łaskarzewskiej omawia okres kadencji prezesowania Wierczyńskiego na obszernym tle przemian w bibliotekarstwie polskim i na świecie.

 • Mała biblioteka też może dużo dzięki zaangażowaniu bibliotekarzy

Gminna Biblioteka w Aleksandrowie to placówka wiejska, która dzięki zaangażowaniu bibliotekarzy prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną, edukacyjną, regionalną. Obszerna oferta działań biblioteki ukierunkowana jest na promocję czytelnictwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Są to imprezy różnego typu: konkursy, wystawy, głośne czytanie, dyskusje, warsztaty, zajęcia dla najmłodszych czytelników (teatrzyk kukiełkowy, kalambury, kiermasze, lekcje) i młodzieży (dyskusyjny klub książki). Biblioteka zwraca uwagę na promocję swojej działalności w mediach lokalnych.

Ponadto w numerze: teksty środowiskowe związane z realizacją Tygodnia Bibliotek, Dnia Bibliotekarza, materiały metodyczne oraz stałe rubryki (Książki, które pomogą w pracy…, felieton Emeryka).

Warto w czasie wakacji zajrzeć do „Poradnika Bibliotekarza”  – zapraszamy

Download PDF
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. W ramach Priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadanie związane z zakupem nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dofinansowanie przekazywane będzie beneficjentom w ramach pomocy finansowej budżetu państwa w formie dotacji celowej. Koordynatorem zadań związanych ze składaniem wniosków przez biblioteki publiczne w powiecie opolskim jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim. W programie biorą udział wszystkie biblioteki publiczne powiatu opolskiego. Budżet Priorytetu na 2016 rok przedstawia się następująco:

 

Lp. Nazwa wnioskodawcy Miejscowość Powiat Kwota dotacji MK i DN Wkład własny
1 Gminne Centrum Kultury w Józefowie n/Wisłą – Biblioteka Józefów nad Wisłą opolski 4164 zł 1784,57 zł
2 Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach Karczmiska opolski 4047 zł 1734,43 zł
3 Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu – Biblioteka Chodel opolski 3071 zł 1316,14 zł
4 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim Opole Lubelskie opolski 4785 zł 2050,71 zł
5 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej Poniatowa opolski 11408 zł 6142,77 zł
6 Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach Łaziska opolski 4469 zł 1915,29 zł
7 Opolskie Centrum Kultury : Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim Opole Lubelskie opolski 10307 zł 5549,92
8 Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie Wilków opolski 2141 zł 917,57 zł

 

Wysokość dotacji dla poszczególnych bibliotek uzależniona jest od dochodów podatkowych poszczególnych gmin, powiatów i województw. Ważną rolę odgrywają tu również wyniki czytelnicze osiągane przez poszczególne placówki biblioteczne.

Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów i innych specjalistycznych zbiorów w zasobach bibliotek publicznych.

 

Download PDF

Dzień Bezpiecznego Internetu 2016

W tym roku DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU  będziemy obchodzić 9 lutego pod hasłem:

„Lepszy internet zależy od Ciebie!”

Zachęcamy wszystkie biblioteki publiczne, szkoły, domy kultury, świetlice, organizacje pozarządowe, prywatne firmy, media i inne organizacje i instytucje do włączenia się w obchody i organizację lokalnych inicjatyw.

Jak co roku wszystkie zgłoszone inicjatywy wezmą udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Ocenie będzie podlegała jakość merytoryczna, zasięg oraz innowacyjność podjętych działań. Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem formularza. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu.

UWAGA!

Każda instytucja może zgłosić tylko jedną inicjatywę. W przypadku gdy składa się ona z więcej niż jednej akcji wówczas przy wypełnianiu formularza, w polu charakter inicjatywy, należy zaznaczyć opcję „inne”. Po zgłoszeniu inicjatywy należy zachować nr ID, który znajdą Państwo w mailu potwierdzającym zgłoszenie wysłanym na podany adres. Będzie on potrzebny przy zgłaszaniu sprawozdań z przeprowadzonych inicjatyw za pośrednictwem strony www.dbi.pl.

 

Download PDF

Poradnik Bibliotekarza 2/2016- już dostępny

Zima sprzyja lekturom, zachęcam do przeczytania następujących tekstów:

 • Historia i charakterystyka komiksu 

Jak pisze Sarah Skumanov „obecnie komiksy w znacznym stopniu oddziaływują na światową kulturę popularną”. Po historie obrazkowe sięga coraz więcej fanów. Na ich podstawie powstają filmy, zabawki, gry komputerowe. Warto zatem zaznajomić się z istotą, rozwojem komiksu i jego odmianami. Dla bibliotekarzy ważne są informacje o największych wydawnictwach komiksowych na świecie.

 • Regionalizm w działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach

Tekst przedstawia ofertę PBP w Puławach w zakresie działalności regionalnej. Zbiory regionalne udostępniane są wyłącznie prezencyjnie, a fundusze na ich gromadzenie pochodzą z różnych źródeł. Na uwagę zasługują działania edytorskie biblioteki. Czytelnik ma możliwość poznania najważniejszych publikacji puławskiej książnicy. Ważnym zadaniem biblioteki jest opieka nad bibliotekami powiatu puławskiego, inicjatywy kulturalno-oświatowe i doskonalenie bibliotekarzy.

 • Edward Kuntze (1880-1950) bibliotekarz integralny. Cz. 1

Hanna Łaskarzewska przedstawia sylwetkę Edwarda Kuntzego, siódmego prezesa Związku Bibliotekarzy Polskich. Jego życie i bogata działalność, nie tylko w zakresie bibliotekarstwa, zasługuje na szczegółowe omówienie. Związki Kuntzego z bibliotekarstwem mają miejsce od 1906 r., kiedy objął on stanowisko dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, a w 1927 r. już jako prezes związał się z ogólnopolską organizacją zawodową bibliotekarzy. Czytelników „PB” zachęcam do prześledzenia losów Edwarda Kuntzego – ukazanych na tle istotnych wydarzeń pierwszej połowy XX w.

 • Gry planszowe w pracy nowoczesnego bibliotekarza

Zakres gromadzonych przez biblioteki zbiorów stale się poszerza. W ramach oferty kulturalnej i edukacyjnej czytelnicy biblioteki mogą coraz częściej skorzystać w jej pomieszczeniach z gier planszowych. Grzegorz Woźniak, na bazie czteroletniej praktyki, zapoznaje czytelnika z problematyką „planszówek”, rodzajami gier, sposobami wyboru gier do biblioteki, podpowiada gdzie można znaleźć informacje nt. gier. Autor zwraca uwagę na gry „specjalnego przeznaczenia” wykorzystywane w edukacji.

 • Zwiedzamy biblioteki

Cyberiada. Filia nr 7 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida – metamorfoza filii bibliotecznej, nowa aranżacja nawiązująca do powieści St. Lema.

Ponadto w numerze: o 19. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, wydawnictwie Mamania, prezentacja książek zawodowych, materiały środowiskowe i metodyczne, felieton Emeryka.

Download PDF

Kalendarium wybranych rocznic na 2016 rok

Henryk Sienkiewicz, Feliks Nowowiejski, Cichociemni patronami 2016 roku. Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2016 r. jako Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. W przyjętej przez Sejm uchwale o ustanowieniu roku 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Izba wyraziła nadzieję, że „obchody rocznicy będą okazją do pojednania i odbudowy polskiej wspólnoty narodowej”.

Wydarzenia cykliczne, w których biorą udział biblioteki.

– Noc Bibliotek –różne terminy
– Dzień Bezpiecznego Internetu-pierwsza połowa lutego
– Międzynarodowy Tydzień Książki Elektronicznej–marzec
– Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich –23 kwietnia
– Dzień Bibliotekarza –8 maja
– Tydzień Bibliotek 8-15 maja

– Narodowe Czytanie – pierwsza sobota września
STYCZEŃ
· (110) – 3.01.1906 r. – ur. Roman Brandstaetter, pisarz
· (5) – 4.01.2011 r. – zm. Zofia Bystrzycka, powieściopisarka
· (95) – 5.01.1921 r. – ur. Friedrich Dürrenmatt, pisarz szwajcarski
· (1) – 7.01.2015 r. – zm. Tadeusz Konwicki, prozaik, scenarzysta
· (1) – 8.01.2015 r. – zm. Krystyna Nepomucka, pisarka
· (30) – 10.01.1986 r. – zm. Jaroslav Seifert, poeta czeski, laureat Nagrody Nobla w 1984 r.
· (65) – 10.01.1951 r. – zm. Sinclair Lewis, pisarz amerykański, laureat Nagrody Nobla w 1930 r.
· (140) – 12.01.1876 r. – ur. Jack London, pisarz amerykański
· (140) – 12.01.1876 r. – ur. Hugh Jones Lifting, pisarz amerykański, autor książek dla dzieci o doktorze Dolittle
· (40) – 12.01.1976 r. – zm. Agatha Christie, pisarka angielska
· (75) – 13.01.1941 r. – zm. James Joyce, pisarz irlandzki
· (70) – 17.01.1946 r. – ur. Graham Masterton, pisarz angielski
· (80) – 18.01.1936 r. – zm. Rudyard Kipling, pisarz amerykański, laureat Nagrody Nobla w 1907 r.
· (115) – 21.01.1901 r. – ur. Janusz Meissner, pisarz
· (95) – 22.01.1921 r. – ur. Krzysztof Kamil Baczyński, poeta
· (260) – 27.01.1756 r. – ur. Wolfgang Amadeus Mozart, kompozytor austriacki
· (60) – 31.01.1956 r. – zm. Alan Alexander Milne, pisarz angielski
LUTY
· (135) – 9.02.1881 r. – zm. Fiodor Dostojewski, pisarz rosyjski
· (130) – 10.02.1886 r. – ur. Jerzy Szaniawski, dramaturg, prozaik
· (100) – 11.02.1916 r. – ur. Seweryna Szmaglewska, pisarka
· (65) – 19.02.1951 r. – zm. Andre Gide, pisarz francuski
· (75) – 24.02.1941 r. – zm. Emil Zegadłowicz, pisarz, dramaturg
MARZEC
· (115) – 5.03.1901 r. – ur. Julian Przyboś, poeta
· (50) – 5.03.1966 r. – zm. Anna Achmatowa, poetka rosyjska
· (105) – 7.03.1911 r. – ur. Stefan Kisielewski, prozaik, publicysta
· (215) -14.03.1801 r. – zm. Ignacy Krasicki, poeta
· (85) – 23.03.1931 r. – ur. Jerzy Krzysztoń, pisarz
· (135) – 25.03.1881 r. – ur. Bela Bartók, kompozytor węgierski
· (145) – 27.03.1871 r. – ur. Heinrich Mann, pisarz niemiecki
· (10) – 27.03.2006 r. – zm. Stanisław Lem, pisarz
· (135) – 28.03.1881 r. – zm. Modest Musorgski, kompozytor rosyjski
· (75) – 28.03.1941 r. – zm. Virginia Wolf, pisarka angielska
· (5) – 29.03.2011 r. – zm. Ewa Nowacka, powieściopisarka, eseistka
KWIECIEŃ
· (120) – 1.04.1896 r. – ur. Pola Gojawiczyńska, pisarka
· (25) – 3.04.1991 r. – zm. Graham Greene, pisarz brytyjski
· (115) – 6.04.1901 r. – ur. Marian Hemar, komediopisarz, satyryk
· (45) – 6.04.1971 r. – zm. Igor Strawiński, rosyjski kompozytor, pianista, dyrygent
· (195) – 9.04.1821 r. – ur. Charles Pierre Baudelaire, poeta francuski
· (110) – 13.04.1906 r. – ur. Samuel Beckett, dramaturg, prozaik irlandzki, laureat Nagrody Nobla w 1969 r.
· (1) – 13.04.2015 – zm. Günter Wilhelm Grass, pisarz niemiecki, laureat Nagrody Nobla w 1999 r.
· (100) – 14.04.1916 r. – ur. Wojciech Żukrowski, pisarz
· (70) – 16.04.1946 r. – ur. Maciej Wojtyszko, autor książek dla dzieci i młodzieży
· (220) – 17.04.1796 r. – ur. Stanisław Jachowicz, poeta
· (30) – 22.04.1986 r. – zm. Mircea Eliade, rumuński religioznawca, pisarz
· (400) – 23.04.1616 r. – zm. Miguel de Cervantes Saavedra, pisarz hiszpański
· (125) – 23.04.1891 r. – ur. Siergiej Prokofiew, kompozytor rosyjski
· (400) – 23.04.1616 r. – zm. William Shakespeare, dramaturg angielski
· (285) – 26.04.1731 r. – zm. Daniel Defoe, pisarz angielski
· (80) – 28.04.1936 r. – ur. Małgorzata Szejnert, pisarka, dziennikarka
MAJ
· (25) – 3.05.1991 r. – zm. Jerzy Kosiński, pisarz amerykański polskiego pochodzenia
· (170) – 5.05.1846 r. – ur. Henryk Sienkiewicz, pisarz, laureat Nagrody Nobla w 1905 r.
· (50) – 7.05.1966 r. – zm. Stanisław Jerzy Lec, poeta, satyryk
· (10) – 10.05.2006 r. – zm. Jerzy Ficowski, poeta, eseista, tłumacz
· (30) – 10.05.1986 r. – zm. Anna Kamieńska, poetka, autorka książek dla dzieci i młodzieży
· (45) – 11.05.1971 r. – zm. Rafał Wojaczek, poeta
· (125) – 14.05.1891 r. – ur. Michaił Bułhakow, pisarz rosyjski
· (45) – 19.05.1971 r. – zm. Czesław Janczarski, poeta, autor książek dla dzieci
· (175) – 21.05.1841 r. – zm. Julian Ursyn Niemcewicz, pisarz
· (110) – 23.05.1906 r. – zm. Henrik Ibsen, dramaturg norweski
CZERWIEC
· (175) – 6.06.1841 r. – ur. Eliza Orzeszkowa, pisarka
· (60) – 8.06.1956 r. – zm. Jan Lechoń, poeta
· (30) – 14.06.1986 r. – zm. Jorge Luis Borges, pisarz argentyński
· (90) – 22.06.1926 r. – ur. Tadeusz Konwicki, pisarz
· (15) – 27.06.2001 r. – zm. Tove Marika Jansson, fińska pisarka, autorka „Muminków”
· (5) – 27.06.2011 r. – zm. Maciej Zembaty, poeta, satyryk
· (75) – 29.06.1941 r. – zm. Ignacy Jan Paderewski, pianista, kompozytor, polityk
· (105) – 30.06.1911 r. – ur. Czesław Miłosz, poeta, laureat Nagrody Nobla w 1980 r.
LIPIEC
· (55) – 2.07.1961 r. – zm. Ernest Hemingway, pisarz amerykański, laureat Nagrody Nobla w 1954 r.
· (50) – 2.07.1966 r. – zm. Jan Brzechwa, poeta, satyryk
· (75) – 3.07.1941 r. – zm. Tadeusz Boy-Żeleński, publicysta, satyryk
· (65) – 3.07.1951 r. – zm. Tadeusz Borowski, pisarz, publicysta
· (40) – 4.07.1976 r. – zm. Antoni Słonimski, poeta, prozaik
· (85) – 5.07.1931 r. – ur. Janusz Domagalik, prozaik
· (60) – 6.07.1956 r. – ur. Marek Bińczyk, pisarz
· (45) – 6.07.1971 r. – zm. Louis Daniel Armstrong, amerykański wokalista, kompozytor jazzowy
· (145) – 10.07.1871 r. – ur. Marcel Proust, pisarz francuski
· (140) – 15.07.1876 r. – zm. Aleksander Fredro, komediopisarz
· (25) – 24.07.1991 r. – zm. Isaac Bashevis Singer, pisarz amerykański, laureat Nagrody Nobla w 1978 r.
· (160) – 26.07.1856 r. – ur. George Bernard Shaw, dramaturg angielski
· (175) – 27.07.1841 r. – zm. Michaił Lermontow, poeta rosyjski

SIERPIEŃ
· (90) – 1.08.1926 r. – zm. Jan Kasprowicz, poeta
· (95) – 5.08.1921 r. – ur. Roman Bratny, pisarz
· (25) – 10.08.1991 r. – zm. Tadeusz Nowak, poeta, prozaik
· (20) – 10.08.1996 r. – zm. Czesław Centkiewicz, pisarz
· (70) – 13.08.1946 r. – zm. Herbert G. Wells, pisarz angielski
· (95) – 14.08.1921 r. – ur. Julia Hartwig, poetka
· (60) – 14.08.1956 r. – zm. Bertolt Brecht, pisarz niemiecki
· (245) – 15.08.1771 r. – ur. Walter Scott, szkocki powieściopisarz
· (50) – 15.08.1966 r. – zm. Jan Kiepura, śpiewak operowy
· (80) – 19.08.1936 r. – zm. Federico Garcia Lorca, pisarz hiszpański
· (90) – 19.08.1926 r. – ur. Małgorzata Hillary, poetka
· (125) – 25.08.1891 r. – ur. Gustaw Morcinek, pisarz
WRZESIEŃ
· (105) – 2.09.1911 r. – ur. Czesław Janczarski, poeta, autor książek dla dzieci
· (40) – 2.09.1976 r. – zm. Stanisław Grochowiak, poeta, dramaturg
· (175) – 8.09.1841 r. – ur. Antonin Dvořák, czeski kompozytor i dyrygent
· (95) – 12.09.1921 r. – ur. Stanisław Lem, prozaik
· (165) – 14.09.1851 r. – zm. James Fenimore Cooper, powieściopisarz amerykański
· (125) – 15.09.1891 r. – ur. Agatha Christie, pisarka angielska
· (10) – 15.09.2006 r. – zm. Oriana Fallaci, włoska dziennikarka i pisarka
· (195) – 24.09.1821 r. – ur. Cyprian Kamil Norwid, poeta
· (120) – 24.09.1896 r. – zm. Francis Scott Fitzgerald, pisarz amerykański
· (25) – 27.09.1991 r. – zm. Stefan Kisielewski, prozaik, publicysta
· (30) – 28.09.1986 r. – zm. Ewa Szelburg-Zarembina, pisarka, autorka książek dla dzieci
· (60) – 30.09.1956 r. – ur. Małgorzata Kalicińska, pisarka
· (20) – 30.09.1996 r. – zm. Gabriela Pauszer-Klonowska, pisarka
PAŹDZIERNIK
· (95) – 9.10.1921 r. – ur. Tadeusz Różewicz, poeta, dramaturg
· (80) – 9.10.1936 r. – ur. Agnieszka Osiecka, poetka, autorka tekstów piosenek
· (115) – 17.10.1901 r. – zm. Michał Bałucki, prozaik, komediopisarz
· (205) – 22.10.1811 r. – ur. Ferenc Liszt, kompozytor węgierski
· (100) – 27.10.1916 r. – ur. Kazimierz Brandys, pisarz
· (25) – 27.10.1991 r. – zm. Andrzej Panufnik, kompozytor, dyrygent
· (170) – 31.10.1846 r. – ur. Edmondo de Amicis, pisarz włoski
LISTOPAD
· (45) – 3.11.1971 r. – zm. Janina Porazińska, pisarka, autorka książek dla dzieci
· (125) – 10.11.1891 r. – zm. Arthur Rimbaud, poeta francuski
· (195) – 11.11.1821 r. – ur. Fiodor Dostojewski, pisarz rosyjski
· (70) – 13.11.1946 r. – ur. Stanisław Barańczak, poeta, tłumacz
· (100) – 15.11.1916 r. – zm. Henryk Sienkiewicz, pisarz, laureat Nagrody Nobla w 1905 r.
· (100) – 22.11.1916 r. – zm. Jack London, pisarz amerykański
· (190) – 24.11.1826 r. – ur. Carlo Collodi, pisarz włoski, twórca „Pinokia”
· (125) – 24.11.1891 r. – ur. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, poetka
GRUDZIEŃ
· (225) – 5.12.1791 r. – zm. Wolfgang Amadeusz Mozart, kompozytor austriacki
· (195) – 12.12.1821 r. – ur. Gustaw Flaubert, pisarz francuski
· (95) – 17.12.1921 r. – zm. Gabriela Zapolska, pisarka
· (85) – 17.12.1931 r. – ur. Krystyna Boglar, pisarka, autorka książek dla dzieci
· (150) – 26.12.1866 r. – zm. Adam Mickiewicz, pisarz
· (95) – 29.12.1921 r. – ur. Ludwik Jerzy Kern, poeta, satyryk
· (40) – 31.12.1976 r. – zm. Elżbieta Jackiewiczowa, pisarka , autorka książek dla dzieci
· (30) – 31.12.1986 r. – zm. Olgierd Terlecki, pisarz

opracowała Elżbieta Żyszkiewicz

Download PDF
NOWY SYSTEM BIBLIOTECZNY MAK + w naszej bibliotece

NOWY SYSTEM BIBLIOTECZNY MAK + w naszej bibliotece

MAK+ (MakPlus) – jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

System biblioteczny MAK+ funkcjonuje obecnie w 1 863 bibliotekach (w 776 bibliotekach głównych i 1 087 filiach), co stanowi ok. 23% spośród wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Od stycznia 2016 roku do bibliotek pracujących w systemie MAK + dołączyła Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim.
Prace nad wdrożeniem programu w naszej bibliotece trwały bardzo intensywnie od listopada 2015 roku. Obecnie czytelnicy mogą już korzystać ze wszystkich możliwości, które daje zintegrowany system biblioteczny MAK+.

Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie szukamksiążki.pl. Wg stanu na dzień 07 stycznia 2016 roku, na stronie szukamksiążki.pl jest dostępnych 15 257 488 egzemplarzy książek. Średnio, dziennie przybywa ich 11 495. Jest to największy taki serwis w Polsce.

System MAK+ jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną. Jest również całkowicie zgodny z formatem MARC21 oraz spełnia wszystkie wymogi stawiane przez ustawę z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, co zapewnia bezpieczeństwo gromadzonym danym użytkowników. System MAK+ zawsze jest dystrybuowany jako kompletny system biblioteczny, zawierający wszystkie aktualnie dostępne moduły systemu oraz funkcjonalności, umożliwiający kompleksową obsługę wszystkich procesów związanych z książką i czytelnikiem w bibliotece.
Obecnie w systemie MAK+ dostępne są moduły: gromadzenie, katalog, magazyn, wypożyczalnia, czytelnia, raporty, skontrum, windykacja. MAK+ umożliwia katalogowanie książek, wydawnictw ciągłych, audiobooków, filmów, starodruków, artykułów, nut, dokumentów elektronicznych oraz dźwięku. Możliwe jest również tworzenie bibliografii regionalnej i każdej innej bibliografii.
Centralny charakter systemu oraz zdalne aktualizacje sprawiają, że wszystkie biblioteki korzystające z systemu MAK+ pracują na tej samej, zawsze najnowszej wersji systemu, co zdecydowanie ułatwia współpracę pomiędzy bibliotekami z regionu. Bardzo istotnym elementem centralizacji systemu MAK+ jest źródło opisów bibliograficznych – katalog Biblioteki Narodowej. Pochodzące z niego dane oraz poprawki do nich są na bieżąco migrowane i stanowią integralną część systemu MAK+. Rekordy tworzone przez biblioteki są dodawane do wspólnej bazy opisów, dostępnej dla wszystkich użytkowników systemu.
MAK+ oferuje czytelnikowi:
· dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu
· sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach
· korzystających z systemu MAK+ z poziomu jednej strony internetowej
· przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie
· zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece
· elektroniczną obsługę wypożyczeń
· przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+
· sprawdzanie stanu konta bibliotecznego, zamawianie/rezerwowanie książek za pomocą urządzeń przenośnych typu iPhone i iPad oraz pracujących pod systemem Android

Zintegrowany system biblioteczny MAK+ stworzony i administrowany przez Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Download PDF

Biblioteki i książki w życiu nastolatków

 Zachęcamy biblioteki do zakupu  nowej pozycji wydawnictwa SBP pt. „Biblioteki i książki w życiu nastolatków”.
okładka - biblioteki i książki

Książka składa się z trzech części zatytułowanych: 1. Biblioteki w ujęciu współczesnym: fakty, liczby, koncepcje, 2. Kultura czytelnicza nastolatków w świetle badań oraz 3. Zachęcić do czytania: o sposobach na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych nastolatków. Zamieszczono w niej artykuły zarówno przedstawicieli świata nauki jak i praktyków, autorów polskich i zagranicznych. Publikacja jest adresowana do badaczy kultury poświęcających uwagę czytelnictwu nastolatków i instytucjom, które mają na nie wpływ, a ponadto do: bibliotekarzy, nauczycieli, socjologów, psychologów, pedagogów, studentów kierunków humanistycznych oraz tych, których zainteresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci i młodzieży.

Wszystkich zainteresowanych problematyką zachęcamy również do zapoznania się z tekstami zamieszczonymi w książkach Media a czytelnicy oraz Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku wydanymi w 2013 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Download PDF
Henryk Sienkiewicz – patron roku 2016

Henryk Sienkiewicz – patron roku 2016

Laureat literackiej nagrody Nobla, autor Trylogii, Quo vadis i W pustyni i w puszczy Henryk Sienkiewicz został patronem 2016 roku – zdecydował o tym Sejm. W tekście uchwały przypomniano słowa Stanisława Cata-Mackiewicza: „My z niego wszyscy″.

Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu w zubożałej rodzinie szlacheckiej, pieczętującej się herbem Oszyk, ze strony ojca wywodzącej się z Tatarów osiadłych na Litwie w XV i XVI wieku.

Rodzina Sienkiewiczów przez kilka lat przenosiła się z miejsca na miejsce, by w 1861 roku osiedlić się na stałe w Warszawie. W gimnazjum przyszły pisarz nie miał wysokich ocen, najlepiej radził sobie z przedmiotami humanistycznymi. Duże wrażenie wywarły na nim lektury Homera, Mickiewicza, Słowackiego, Waltera Scotta i Aleksandra Dumasa. Aby wspomóc materialnie rodzinę dziewiętnastoletni Henryk objął posadę guwernera u Weyherów w Płońsku.

Zgodnie z wolą rodziców Sienkiewicz zdał na wydział lekarski Szkoły Głównej Warszawskiej. Z czasem zrezygnował z tego kierunku i podjął studia prawnicze, by ostatecznie przenieść się na wydział filologiczno-historyczny. W 1869 roku zadebiutował jako dziennikarz, publikując m.in. w „Przeglądzie Tygodniowym″. Pod pseudonimem Litwos pisał do „Gazety Polskiej″ oraz „Niwy″. W 1873 roku zaczął pisać do „Gazety Polskiej″ stałe felietony „Bez tytułu″, a 1875 roku cykl „Chwila obecna″. Od 1874 roku prowadził dział literacki w „Niwie″.

Jego pierwsze utwory to opowiadania: Na marne (1871), Humoreski z teki Woroszyłły (1872), Stary sługa (1875), Hania (1876) oraz Selim Mirza (1877). W tym okresie był stałym gościem salonów warszawskich, bywał m.in. u Heleny Modrzejewskiej. Sienkiewicz – przez lata w niej zakochany – pisał o aktorce „gołąb o orlich skrzydłach″, hołd jej urodzie oddał w postaci Heleny Kurcewiczówny w Ogniem i mieczem, ona też jest pierwowzorem aktorki Ewy Adami w noweli Ta trzecia.

Właśnie z Modrzejewską i jej przyjaciółmi w latach 1876-78 Sienkiewicz odbył podróż po Stanach Zjednoczonych. Z tego okresu pochodzą Listy z podróży drukowane w „Gazecie Polskiej″ oraz Szkice węglem. Pod wpływem wizyty w USA napisał także utwory: Komedia z omyłek (1878), Przez stepy (1879), W krainie złota (1880), Za chlebem (1880), Latarnik (1881), Wspomnienia z Maripozy (1882) oraz Sachem (1883).

Do Europy pisarz wrócił w 1878 roku. Najpierw odwiedził Londyn, później na rok zatrzymał się w Paryżu, gdzie poznał nowy nurt literacki – naturalizm, do którego po początkowym entuzjazmie, odniósł się w efekcie krytycznie. Wyrazem jego przekonań na temat naturalizmu są wydane drukiem odczyty O naturalizmie powieści (1881), O powieści historycznej (1889) oraz Listy o Zoli (1893). W 1879 roku podczas podróży ze Lwowa do Szczawnicy Sienkiewicz poznał Marię Szetkiewiczównę, która w 1881 roku została jego żoną. Urodziło im się dwoje dzieci, Maria jednak po czterech latach małżeństwa zmarła na gruźlicę.

W 1882 roku pisarz związał się z dziennikiem „Słowo″, gdzie w latach 1883-84 publikował Ogniem i mieczem. Ta powieść zyskała ogromne powodzenie u czytelników. Pierwszy odcinek Potopu, jako prezent gwiazdkowy dla czytelników wydrukowały krakowski „Czas″ 23 grudnia 1884 r., dzień później warszawskie „Słowo″, a 25 grudnia „Dziennik Poznański″.

Przez kolejne dwa lata powieść ukazywała się w odcinkach na łamach tych czasopism z niewielkimi przerwami. Sienkiewicz musiał pracować pod presją czasu, czemu nie sprzyjały okoliczności życiowe. U boku chorej żony pisarz podróżował po europejskich kurortach, kolejne odcinki Potopu powstawały więc w hotelach, pensjonatach, na walizkach.

Antoni Zaleski pisał o sposobie pracy Sienkiewicza: „Cały plan układa w myśli, żadnych notatek nie robi, nie wie, co to brulion – pisze od razu do druku. Dopiero w ciągu roboty rozmiary powieści i figur rosną mu pod piórem″.

W podróżach pisarz woził ze sobą stale kufer wypełniony książkami, opracowaniami historycznymi i źródłami niezbędnymi do pracy. W trakcie ukazywania się Potopu następowały kilkutygodniowe przerwy spowodowane zmęczeniem pisarza, chorobą Marii Sienkiewiczowej i jej śmiercią 19 października 1885 r. Dużą część powieści Sienkiewicz tworzył więc pogrążony w żałobie, w stanie kryzysu i psychicznego wyczerpania.

Nie wszystkim Potop się podobał. Aleksander Świętochowski, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus krytykowali powieść za powierzchowność oraz brak analizy opisywanych wydarzeń. Czytelnicy jednak byli zachwyceni. Stefan Żeromski w dzienniku opisuje, jak zimą 1886 r. na poczcie w małej miejscowości ludność czekała na nadejście poczty, a z nią „Słowa″ z kolejnym odcinkiem powieści. Gdy poczta przyszła, urzędnik pocztowy odczytał zgromadzonym kolejny odcinek Potopu na głos. Ostatnia część „Trylogii″ - Pan Wołodyjowski była drukowana w latach 1887-88. W kolejnych latach ukazywały się Bez dogmatu, Rodzina Połanieckich i Krzyżacy.

W 1893 roku pisarz wziął ślub z Marią Romanowską, jednak w związku z ucieczką żony, otrzymał papieskie unieważnienie sakramentu małżeństwa. W 1895 roku powstało Quo vadis, które odniosło ogromny sukces zarówno w kraju, jak i za granicą, tłumaczone na wiele języków.

W 1904 roku pisarz wziął ślub z cioteczną siostrzenicą Marią Babską, a rok później – jako pierwszy Polak – uhonorowany został literacką nagrodą Nobla za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu″ i – jak podkreślił jeden z członków Komitetu Noblowskiego – „rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu″.

Sienkiewicz wywarł na szwedzkich dziennikarzach pozytywne wrażenie. Nazajutrz po uroczystościach „Svenska Dagbladet″ tak relacjonowała jego postawę: „Henryk Sienkiewicz ma powierzchowność w wysokim stopniu dystyngowaną. Swoje lat sześćdziesiąt nosi chwalebnie, mimo siwej już bródki, starannie utrzymanej. Niezwykle prosto się trzyma. Ubrany w długi, czarny tużurek, robi wrażenie urzędnika, chłodnego, nieco sztywnego″.

Podczas wręczania nagrody Sienkiewicz powiedział: „Zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski!… Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje!… Głoszono ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa!… Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!″.

W pustyni i w puszczy ukazywało się w odcinkach w 1910 roku. Po wybuchu I wojny światowej Sienkiewicz wyjechał do Szwajcarii, gdzie wraz z Ignacym Paderewskim założył Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Zmarł 15 listopada 1916 roku w Vevey, gdzie został pochowany. W 1924 roku jego prochy zostały uroczyście przeniesione do warszawskiej Katedry św. Jana.

Niewielu polskich pisarzy pozostało wobec Sienkiewicza obojętnych. Witold Gombrowicz napisał w Dziennikach: „Czytam Sienkiewicza. Dręcząca lektura. Mówimy: to dosyć kiepskie, i czytamy dalej. Powiadamy: ależ to taniocha – i nie możemy się oderwać. Wykrzykujemy: nieznośna opera! i czytamy w dalszym ciągu, urzeczeni. Potężny geniusz! – i nigdy chyba nie było tak pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego. To Homer drugiej kategorii, to Dumas Ojciec pierwszej klasy″. W uchwale, która Sejm RP ustanawia Sienkiewicza patronem roku 2016 przywołano słowa Stanisława Cata-Mackiewicza o autorze „Trylogii″ – „My z niego wszyscy″.  (PAP)

źródło: Instytut Książki

Download PDF
Kurs „Wychowanie przez czytanie”

Kurs „Wychowanie przez czytanie”

Zachęcamy bibliotekarzy, nauczycieli oraz rodziców do wzięcia udziału w kursie „Wychowanie przez czytanie”.

Kurs rozpoczyna się 25 listopada 2015 roku i potrwa do 27 stycznia 2016 roku.

7- tygodniowy kurs on-line dla Rodziców, Nauczycieli i Bibliotekarzy

 • opracowany przez Fundację „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”
 • prowadzony w sposób interaktywny przez wykwalifikowanych Moderatorów na Internetowym Uniwersytecie Mądrego Wychowania
 • Jeśli chcesz:
  • wychować dziecko na zapalonego czytelnika
  • pomóc dziecku lub uczniowi pokonać trudności z czytaniem, gdyż lektury to jego zmora
  • i nie potrafi pracować z podręcznikiem, by przygotować się do klasówki

  to ten kurs jest dla Ciebie.

  Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi i przyswajania wiedzy – jest zatem fundamentem rozwoju umysłowego, duchowego i kulturalnego, decydując o jakości życia jednostek i społeczeństw. Niestety, wraz z rozwojem cywilizacji technicznej i postępem ekonomicznym coraz więcej dzieci nie tylko nie czyta, ale ma rosnące problemy z mową. Przyczyną jest niedostatek doświadczeń językowych w dzieciństwie – rodzice mało z dziećmi rozmawiają i mało im czytają, przedszkole i szkoła nie wypełniają tej luki, dzieci spędzają coraz więcej czasu przed ekranem telewizora lub komputera, z których nie można nauczyć się języka, refleksyjnego myślenia i wartości. Analfabetyzm funkcjonalny jest poważnym i realnym zagrożeniem rozwoju osobistego i poziomu życia, skazującym ludzi na wykluczenie społeczne, kulturowe i zawodowe, a społeczeństwa – na brak innowacyjności i konkurencyjności.
  Na kursie „Wychowanie przez czytanie” dowiesz się m.in. dlaczego dzieci nie lubią czytać, jak rozwijać ich umiejętności językowe i pasję do książek, jakie błędy popełniamy ucząc je czytania, jaki wpływ ma czytanie na przezwyciężanie ograniczeń zdrowotnych i rozwojowych, dlaczego czytanie chłopcom jest najlepszym prezentem, jakim możemy ich obdarować, jaki jest związek między czytaniem a systemem wartości.

  Zapraszamy na stronę internetową kursu po szczegółowe informacje.

  Dla absolwentów – certyfikaty ukończenia.

Download PDF

Polecamy wrześniowy numer ” Bibliotekarza”

Wrześniowy numer „Bibliotekarza” rozpoczyna się  tekstem nawiązującym do języków haseł przedmiotowych stosowanych w bibliotekach polskich. Anna Stanis w artykule „U progu zmian w językach haseł przedmiotowych w Polsce” omawia dotychczasowe prace związane z jhp, koncentruje się na zaletach i przyszłości języka haseł przedmiotowych KABA i języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej.

Dr Grażyna Walczewska-Klimczak w tekście „Partnerstwo bibliotek publicznych i szkolnych” zaprezentowała Program MKiDN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2014”. Autorka przedstawia efekty realizacji Priorytetu 2, a także interesujące dane dotyczące potencjału bibliotek szkolnych. Danuta Kaczmarek w artykule „Biblioteki publiczne i pedagogiczne w Analizie Funkcjonowania Bibliotek” omówiła projekt SBP, którego celem jest opracowanie, wdrożenie oraz propagowanie jednolitych metod i narzędzi analizowania działalności bibliotek w oparciu o wskaźniki funkcjonalności, a także badanie satysfakcji użytkowników.

W numerze zamieszczono wywiad z Sylwią Mróz, laureatką drugiego miejsca w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP „Bibliotekarz Roku” 2014, dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie.

W dziale „Z bibliotek” przedstawiono dwa teksty. Pierwszy z nich „Dokumenty życia społecznego w Książnicy Beskidzkiej” prezentuje działania biblioteki związane z gromadzeniem, opracowywaniem i promocją tych dokumentów, ze szczególnym omówieniem realizowanych projektów. Drugi artykuł  przedstawia działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu dotyczące Tygodnia e-książki i Tygodnia Otwartej Edukacji, które placówka zaoferowała swoim użytkownikom.

Wrześniowy numer „Bibliotekarza” uzupełniają stałe działy „Refleksje bibliotekarza prawnika” i „Przegląd piśmiennictwa”. Bieżące informacje i aktualne sprawy omawiamy w działach „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP”.

Numer zamykają tekst Jacka Wojciechowskiego „Postaktualia” oraz „W kilku słowach”.

Download PDF

Polecamy nowe wydawnictwo SBP

Stwórz wirtualną wizytówkę biblioteki, pokaż jej działalność, zasoby i ciekawostki!

Twórz i udostępniaj interesujące rzeczy o multimedialnym charakterze dzięki biblioblogowi! Zacznij swoją przygodę z blogowaniem już dziś i wejdź do świata blogosfery bibliotecznej. Dowiedz się, dlaczego bibliotekarze powinni blogować i jak uniknąć schematów, by być nieszablonowym i wyróżniającym się bibliotekarzem blogującym.

Poradnik blogowy pokaże krok po kroku, jak założyć blog, jakie są rodzaje biblioblogów oraz wskaże filary prowadzenia dobrego bloga, które niewątpliwie prowadzą do sukcesu. Poznaj wiele przydatnych wskazówek, pomocnych rad udoskonalania swojego bloga i trików na „oszukanie” platformy blogowej. Ponadto poznaj sposoby na promocje i reklamę bloga, które pomogą zwiększyć ruch czytelniczy i statystyki. Pokaż przez bloga swoją bibliotekę jako instytucję otwartą i przyjazną dla czytelników. Poznaj sekrety bibliotecznego blogowania! Do zaczytania – do blogowania!

 Zachęcamy biblioteki do zakupu tego wydawnictwa, które pokazuje nowe możliwości promocji.

 

Download PDF
Z wizytą w Bibliotekach

Z wizytą w Bibliotekach

W dniu 30.07.2015 roku pracownicy Działu Instrukcyjno Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim odwiedzili Gminną Bibliotekę i Dom Kultury w Karczmiskach oraz Bibliotekę Publiczną w Józefowie n/Wisłą. Celem wizyty była analiza pracy placówek bibliotecznych w nowych strukturach organizacyjnych.

GBP w Józefowie n/ Wisłą została połączona z GOK w jedną instytucje kultury w styczniu 2014 roku. Obecnie Biblioteka działa w strukturach Gminnego Centrum Kultury w Józefowie n/ Wisłą.

Gminna Biblioteka Publiczna w Karczmiskach została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury w nową instytucję o nazwie Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach  w styczniu 2015 roku.

W obu placówkach trwają zmiany organizacyjne. W Karczmiskach prowadzone są również prace remontowe, które mają na celu rozszerzenie oferty czytelniczej i działalności kulturalnej placówki. Biblioteka mieści się w zabytkowym dworku, który został odnowiony i pomieszczenia biblioteki wyglądają imponująco, remontowane są dodatkowe sale, w których mają się odbywać zajęcia kulturalno-oświatowe.

W Józefowie planowana jest selekcja i odnowienie księgozbioru oraz remont pomieszczeń w celu stworzenia miejsca na spotkania z czytelnikami. Cały budynek, w którym mieści się Biblioteka wymaga generalnego remontu.  Dyrektor placówki  czyni starania w celu pozyskania środków na ten cel.

Obu placówkom życzymy powodzenia i dobrej współpracy w nowych strukturach organizacyjnych.

Download PDF
Biblioteki mówią – stop dopalaczom!

Biblioteki mówią – stop dopalaczom!

W ostatnich miesiącach w całej Polsce odnotowano wiele przypadków zatrucia dopalaczami, dlatego biblioteki postanowiły przeciwstawić się nieodpowiedzialnej „modzie” na dopalacze.

Warto nadmienić, że 1 lipca br. w życie weszła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dzięki czemu dopalacze uzyskały status narkotyków.

Dopalacze są niebezpieczne! – pod takimi hasłami biblioteki od dawana organizują spotkania i kampanie, które mają uświadomić, głównie młodzież, że dopalacze są niebezpieczne dla zdrowia. Pracownicy bibliotek apelują i ostrzegają przez kupowaniem i nie zażywaniem dopalaczy, poprzez włączenie się do ogólnopolskich kampanii.

Narkotyki są wszędzie – w szkołach, na ulicach, w domach. Niebezpieczne są zwłaszcza dopalacze, które wiele osób kupuje przez internet. Dopalacze stosują już gimnazjaliści, a ich zażywanie prowadzi do prawdziwych dramatów, od uzależnienia, poprzez zapaści, ostre stany lekowe, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do śmieci. Dopalacze to mieszanina wielu trucizn, często o nieznanym składzie. Zdarza się, że w ich składzie znajduje się np. tłuczone szkło.

Ciekawy scenariusz spotkania z rodzicami „Nowe zagrożenie – dopalacze” opublikował Ośrodek Rozwoju Edukacji. Cały scenariusz dostępny jest pod tym adresem:http://www.dopalaczeinfo.pl   Co więcej, ORE publikuje na bieżąco materiały o narkotykach oraz dopalaczach na tej stronie powołując się na Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Zachęcamy biblioteki z terenu powiatu opolskiego do wykorzystania tych materiałów szkoleniowych i organizację spotkań edukacyjnych ostrzegających przed dopalaczami.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało materiał, w którym można znaleźć informacje o tym, gdzie szukać pomocy. Akcja pod nazwą „Dopalacze – Gdzie szukać pomocy?” informuje m.in. o możliwościach leczenia, negatywnych skutkach brania substancji odurzających, a także miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało również listę ważnych numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Zachęcamy biblioteki do zamieszczania poniższej grafiki na stronach internetowych, serwisach społecznościowych. Materiał o dopalaczach można znaleźć na stronie MSW.

Czytelników zainteresowanych tematem walki z dopalaczami i innymi narkotykami zachęcamy do korzystania z naszych zbiorów. Polecamy między innymi:

Download PDF

Wakacyjne wydanie ” Poradnika Bibliotekarza”

Lato to okres wypoczynku, rekreacji, ale też pracy zawodowej. Mamy nadzieję, iż przed lub po urlopie czytelnicy sięgną po „Poradnik Bibliotekarza”. W tym numerze redakcja proponuje dwa ciekawe teksty problemowe z zakresu rynku książki dziecięco-młodzieżowej oraz świąt bibliotekarskich. Zapraszamy do zwiedzenia bibliotek w Bochni, Skarżysku-Kamiennej i Włocławku, a także do wspólnego z bibliotekarką przeżycia tygodnia pracy w bibliotece. Wcale nie będzie lekko, ani spokojnie, jak myśli przeciętny Polak.

W numerze warto przeczytać:

Temat numeru 

 • YAsna strona mocy, czyli książki dla młodych dorosłych na planie pierwszym

Michał Zając w swoim artykule analizuje działalność edytorską adresowaną do młodych dorosłych, czyli dzieci, a zwłaszcza młodzieży. Tendencja Young Adults (YA) powoli zaczyna się krystalizować również w Polsce. Jej zwiastunem jest literatura fantastyczna. Można zanotować pewien optymizm w zakresie powieści obyczajowej dla starszej młodzieży, w kontekście jednak „gorzkich” wyników w ogólnopolskich badaniach czytelnictwa Polaków. Autor omawia żywotne problemy rynku książki dziecięcej i młodzieżowej, wskazując na osiągnięcia polskich wydawców w ostatnim okresie (Egmont, Media Rodzina, Nasza Księgarnia, Wydawnictwo Olesiejuk, Bajka, Muza, Dwie Siostry), i zainteresowania czytelników bestsellerowymi książkami. Druga część artykułu dotyczy organizacji non profit (IBBY, ABCXXI), promocji literatury dziecięcej, nagród. Znakomita lektura.

 • Święta biblioteczne okazją do promocji bibliotek

W artykule poruszono tematykę świąt bibliotecznych, których obchody mogą być znakomitą okazją do promocji bibliotek i zawodu bibliotekarskiego. W pierwszej części tekstu autorki zaprezentowały 11 najważniejszych świąt związanych z biblioteką i czytelnictwem. W części drugiej omówiono w skrócie wyniki badań przeprowadzonych w styczniu 2014 r. w bibliotekach szkolnych Łodzi dotyczące realizacji wybranych świąt w tych placówkach. Istotny dla czytelników jest załącznik zawierający pełny wykaz dwudziestu dwóch świąt związanych z biblioteką, ustawiony chronologicznie z krótką charakterystyką danego święta. Wiedzę nt. świąt bibliotekarze powinni wykorzystać w swojej pracy zawodowej jako znakomity element promocji biblioteki w środowisku.

 • Kompetencje miękkie przyszłością zawodu bibliotekarza

Kształtowanie przez bibliotekarza pozytywnych relacji z czytelnikiem wymaga umiejętności psychospołecznych. One decydują o potrzebie edukacji w zakresie kompetencji miękkich (komunikatywność, asertywność, kreatywność). Autorka tekstu Katarzyna Kapek proponuje czytelnikom proste ćwiczenia poprawiające nasz nastrój: uśmiech, zamiana słowa muszę na chętnie lub z przyjemnością.

Zwiedzamy biblioteki

 

 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni – bocheńskiej społeczności służy 69 lat. Oferuje bogaty księgozbiór (142 192 pozycje), zbiory regionalne, działalność edukacyjno-kulturalną adresowaną do dzieci, dorosłych i seniorów, realizacja projektów lokalnych i o zasięgu krajowym;
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku. Filia nr 11 – połączenie dawnego stylu i nowoczesności, nowatorski wygląd, odważna kolorystyka, nietypowy układ regałów, znakomite miejsce do kontaktu z książką i innymi zbiorami, „pogaduchy” biblioteczne dla uczniów;
 • Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej – w nowej siedzibie, zmodernizowany lokal przystosowany do prowadzenia działalności bibliotecznej o powierzchni 350 m2, nowe meble i sprzęty; nowe możliwości merytoryczne w zakresie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

 

Ponadto w numerze: recenzje wydawnicze, teksty środowiskowe, metodyczne (scenariusze zajęć „Sekrety wody”, „Włochate Potwory” oraz krzyżówka dotycząca życia i twórczości ks. Jana Twardowskiego z okazji 100-lecia urodzin poety).

Życzymy czytelnikom „Poradnika Bibliotekarza” udanego urlopu i miłej lektury numeru wakacyjnego.

Download PDF
RUSZYŁ PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

RUSZYŁ PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Zatwierdzony przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w roku 2015 wynosi 25 mln zł i umożliwia zakup książek oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

Celem Programu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

W projekcie biorą udział wszystkie biblioteki publiczne powiatu opolskiego, które za pośrednictwem Powiatowej Biblioteki Publicznej złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach programu. Biblioteki naszego powiatu uzyskały ogółem dofinansowanie w kwocie 42224 zł.

Podział dotacji na zakup nowości w powiecie opolskim 2015 roku przedstawia się następująco:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim – 4394 zł

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna  w Opolu Lubelskim – 8684 zł

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna  w Poniatowej – 11170 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Chodlu – 2937 zł

GCK Biblioteka Publiczna w Józefowie nad Wisłą – 4134 zł

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach – 4044 zł

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach – 4635 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie – 2226 zł

 

 

 

 

 

Download PDF